2012-11-04

Bliain an Bhandé: Nóta

Ní chuimhnítear ar na bandéithe a thug a n-ainm naofa  d’Éirinn—Éire, Banba, Fódla—gan trácht ar na bandéithe eile a d’fhág a rian ar an tírdhreach, Danu agus an Dá Chích abair.
Bhakti a thugtar ar an bhfilíocht dheabhóideach san India, Mirabai ag glaoch ar a leannán diaga, Giridhar (Krishna), nó Muktabai a chanann as a drithliú féin. I ndeireadh na dála níl sa dia ná sa bhandia atá á adhradh ag an mbhakta ach an duine féin—breith ar ghile na gile síoraí is anam an uile dhuine againn.
Tá focail áirithe sa seicheamh dánta seo ‘scáthaithe’ agam chun léamh eile a dhéanamh ar líne, nó macalla éigin a chur inti, an mantra om, abair—cluiche a thaitníodh leis na Ceiltigh fadó.

One does not often think of the tripartite goddess who gave her blessed name to Ireland—Éire, Banba, Fódla—not to mention other goddesses who have left their trace on the landscape, Danu of the Paps of Danu for instance.
Devotional poetry in India goes by the name of bhakti. In the heel of the hunt, a bhakta does not really adore or pine for any god or goddess; as with Mirabai’s love affair with Giridhar (Krishna), or
Muktabai singing her own glistening Self; what is sought and what is praised is the brightness of eternal brightness, our shared Self, knowing neither birth nor death.
Some words in this poem sequence are ‘shaded’ to allow for another reading of a line, or a faint echo, a game much cherished by the Celtic poets of yore. Thus, the reader sees the word as the world
when written as world and encounters bhakti invocations such as ma (mother) hidden in the word mad!


As/From:
Bliain an Bhandé
Year of the Goddess
Gabriel Rosenstock
ISBN 9781904556663
Dedalus 2007

Ríomhleabhar:eBook ó Original Writing