2012-12-19

A dhia an róid

Journeying god,
pitch your tent with mine
so that I may not become deterred
by hardship, strangeness, doubt.
Show me the movement I must make
toward a wealth not dependent on possessions,
toward a wisdom not based on books,
toward a strength not bolstered by might,
toward a god not confined to heaven.
Help me to find myself as I walk in other's shoes.
A dhia an róid,
suigh do phuball taobh lem cheannsa,
chun nach gcoiscfidh
cruatan, coimhthíos ná amhras mé.
Léirigh dom an tslí chun an tsaibhris sin
nach bhfuil ag brath ar mhaoin,
i dtreo na gaoise sin nach bhfuil bunaithe ar leabhair,
i dtreo an nirt sin nach cumhacht is bun leis,
i dtreo dé, dia nach bhfuil coinnithe ar neamh.
Cabhraigh liom teacht orm féin i mbróga daoine eile.
(Paidir-dhán as Gána)