2012-12-13

Haiku le Allen Ginsberg, aistrithe

Allen Ginsberg le Michiel Hendrykx (via Wikipedia)
Aistríodh na haikú seo do iris a bhí ag comóradh saothar Allen Ginsberg Howl.
“Talk stand shit
    eat sleep –”
        flies walking on my nose
“Labhair seas cac
    ith codail – ”
        cuileoga ag siúl ar mo shrón
“You’re not going to get your money back”
    Everybody laughing –
        “Any questions?”
“Ní bhfaighidh sibh bhur gcuid airgid ar ais”
    Gach éinne ag gáirí –
        “Ceist ar bith?”
“What do we mean by Craziness?”
    Dogs bark to each other
        across the meadow at night
“Cad is brí le Gealtachas?”
    Gadhair ag tafann ar a chéile
        thar an móinéar istoíche
Not a word! Not a word!
    Flies do all my talking for me –
        and the wind says something else
Oiread is focal! Deineann cuileoga
    an chaint thar mo cheann –
        rud eile le rá ag an ngaoth
Buddha died and
   left behind a
        big emptiness
cailleadh an Búda
    is d’fhág ina dhiaidh
        folús fairsing
did you ever see yourself
   a breathing skull
        looking out the eyes?
An bhfacaís riamh thú féin
    id bhlaosc análaithe
        ag stánadh amach trí na súile?
Looking over my shoulder
    my behind was covered
        with cherry blossoms
ag féachaint thar mo ghualainn dom
    bhí mo thóin clúdaithe
        le bláthanna silíní
I didn’t know the names
   of the flowers – now
        my garden is gone
Ní raibh ainmneacha na mbláthanna
    ar eolas agam – ní hann níos mó
        dom ghairdínse
A hardon in New York,
   a boy
        in San Francisco
Adharc orm i Nua-Eabhrac,
    buachaill
        i San Francisco
Another year
   has past – the world
        is no different
Bliain eile imithe
    tá an domhan
        mar an gcéanna