2013-04-15

Czesław Miłosz: Dóchas

DÓCHAS

Is é is dóchas ann nuair is dóigh leat
nach taibhreamh é an domhan ach feoil bheo,
nach éitheach iad an radharc, an tadhall, an éisteacht,
is an uile ní atá feicthe anseo agat
gur geall le gairdín é is tú ag breathnú air ón ngeata.

Níl cead isteach agat. Ach is cinnte go bhfuil sé ann.
Dá mbeadh ar ár gcumas féachaint air le grinneas is le gaois
cá bhfios nach dtiocfaimis áit éigin sa ghairdín
ar bhláth nua aisteach éigin agus réalt nár ainmníodh fós.

Deir daoine áirithe nach ceart ár súile a thrust
nach bhfuil aon ní ann dáiríre ach dealramh éigin.
Sin iad an dream atá gan dóchas.
Is dóigh leo a luaithe is a iompóimid uaidh
go dtéann an domhan as, laistiar dár ndroim
sciobtha mar dhea ag baicle gadaithe.

Hope

Hope is with you when you believe
The earth is not a dream but living flesh,
That sight, touch, and hearing do not lie,
That all things you have ever seen here
Are like a garden looked at from a gate.

You cannot enter. But you're sure it's there.
Could we but look more clearly and wisely
We might discover somewhere in the garden
A strange new flower and an unnamed star.

Some people say we should not trust our eyes,
That there is nothing, just a seeming,
These are the ones who have no hope.
They think that the moment we turn away,
The world, behind our backs, ceases to exist,
As if snatched up by the hands of thieves.