2013-06-12

Gomaji Ganesh

An tUasal Gomaji Ganesh chun tú a fheiceáil, a dhuine uasail.

Cé?

An tUasal Gomaji Ganesh.

Gomaji? Ganesh? Nílimse ag súil le Gomaji Ganesh ar bith.
Cé hé féin? Cad atá uaidh?

Ní dúirt sé cad a bhí uaidh. An ndéarfaidh mé leis nach bhfuil tú istigh?

Gomaji Ganesh? Tá an t-ainm sin cloiste agam.
Gomaji . . .? An é - ? Ní hea,  ní fhéadfadh. Féach, abair leis – soicind amháin.
Féachfaidh mé cad deir Google faoi.
Ganesh, Gomaji. Á, seo é anois.
Ní chreidim! Ach – agus tá sé anseo chun mé a fheiceáil?

Tá, a dhuine uasail. An ligfidh mé isteach é?

Ná dein! Ar chraiceann do chluaise!
Duine gan tábhacht é  Gomaji  Ganesh.
Tábhacht dá laghad.
Tá sé ráite anseo, féach! Cé a chreidfeadh é:

Gomaji Ganesh: Duine Neamhthábhachtach.