2013-08-31

Gheal an Ghaois

Chuardaíos riamh is choíche
is d’éiríos as ansan
is sheasas caol díreach
i m’fhear go ciúin
os comhair na Gréine amach
is í ag dreapadh
na spéire anonn ar maidin.
Gheal an ghaois ionam
arís is arís eile
is líon m’aigne
Georg Feuerstein, Dawn of Wisdom