2013-10-28

An MhórcheistAN MHÓRCHEISTTHE GREAT QUESTION
Muineál an lasairéin
comhartha ceiste ag dul sa treo eile

an raibh ceist ann an chéad lá riamh

(ní gá é seo a fhreagairt)

loinnir an uisce ina leánn
mórcheisteanna is mórfhreagraí an domhain
the neck of the flamingo
a question mark going the other way

was there ever a question in the first place

(no need to answer this)

the water shimmers and the great questions
and answers of the world disappear