2014-01-14

Graifítí an Lae: Ainrialachas Ceilteach

Lachlan MacLean ag scríobh faoi phobal Hiort (St.Kilda):

Rialtas níl aige,
dlí ní mhothaíonn sé,
leigheas níl uaidh,
é beag beann ar pholaitíocht,
airgead ní fheiceann sé,
cogadh ní chloiseann sé.