2014-02-07

A Thiarna, i Do ghlóir shíoraí

Nammalvar
(8ú haois)

Leagan Béarla A. Srinivasa Raghavan
O Lord, infinite in Thy glory,
I have ripened and lost myself
In Thy grace,
Do not change, I pray Thee.
I do not desire freedom from birth,
Nor to be Thy servitor in Heaven.
All the wealth I want
Is not to forget Thee.
A Thiarna, i Do ghlóir shíoraí,
D'aibíos agus chailleas mé féin
I Do ghrásta,
Ná hathraigh, achainím Ort.
Ní mian liom a bheith saor ón mbreith
Ná a bheith i Do shearbhónta ar Neamh.
Níl de shaibhreas uaim
Ach gan Tú a dhearmad.