2014-02-04

Ribíní Buí á Chur ar Chrainn i nGaillimh ar son na Síochána inniu

Beidh ribíní buí á gcur ar chrainn i bhFaiche Mór na Gaillimhe inniu, 4 Feabhra, 1.p.m ag Comhghuaillíocht na Gaillimhe in Aghaidh Cogaidh chun iarraidh ar rialtas na hÉireann conair na síochána a shiúl.
Deir urlabhraí thar ceann na Comhghuaillíochta, Niall Farrell, go seasann an nós seo ribín a cheangal ar chrann don éileamh atá ag na síochánaithe:
"Tá cogadh ar siúl ag Éirinn agus ní inniu ná inné a thosaigh sé. Tá an nós seo ribín buí a chur ar chrann chomh Meiriceánach le pióg úll, mar sin féin is deas mar a chuireann sé ár gcuid spriocanna in iúl. Seasann sé mar fháilte roimh phríosúnaigh agus roimh shaighdiúirí atá ag teacht abhaile agus sin é go díreach atá uainn. Is mian linn go scaoilfí saor láithreach Margaretta D'Arcy, príosúnach coinsiasa agus gníomhaí ar son na síochána. Agus is mian linn go bhfillfeadh gach saighdiúir Meiriceánach ar a muintir féin, éirí as cogadh a fhearadh via Árfort na Sionainne agus, go deimhin, gan ionradh a dhéanamh ar thíortha eile is gan daoine a mharú níos mó.
Am lóin, inniu, is mian linn iarraidh ar Ghaillmhigh (agus ar éinne eile) a bheith linn ar an bhFaiche Mór agus ribíní buí a chur ar na crainn chun tathant ar rialtas na hÉireann conair na síochána a shiúl trí Margaretta a ligean amach agus deireadh a chur le ról suaithinseach na hÉireann sa chogaíocht trí mhol míleata SAM a dhúnadh san Árfort."