2014-02-06

Yun K'an Tzu: Dán Óil Ón 13/14 ú haois

Leagan Béarla: Jerome P. Seaton
Bunteanga: Sínis
(Tá tuilleadh faoi dhánta óil na tréimhse sin anseo: http://poetrychina.net/jps/test.htm)

done with the world
and pure
          as darkness
nothing to hold me
nothing restrain
the old guy here
within the grove
before blue cliffs the
                    moon's companion
mad and singing
drunk and dancing
smashed, polluted with the wine
of endless life

Tá Deireadh Agamsa Leis an Domhan


tá deireadh agamsa leis an domhan
agus mé chomh híon
               leis an dorchadas

cad a chuibhreodh mé
cad a chuirfeadh bac orm
an seanleaid seo
istigh sa gharrán
os comhair na n-aillte gorma
                   compánach na gealaí

glan as mo mheabhair is mé ag canadh
ar mo chaid is mé ag damhsa
basctha, truaillithe ag fíon
na beatha síoraí