2014-03-04

Graifití an Lae: Elie Wiesel

Uaireanta is gá ár ladar a chur isteach. Nuair atá beatha an duine i mbaol, nuair atá dínit an duine i gcontúirt, is cuma ina dhiaidh sin faoi theorainneacha náisiúnta agus faoi íogaireachtaí. Nuair a chiaptar fir is mná mar gheall ar a gcine, a gcreideamh nó a dtuairimí polaitíochta, bíodh an áit sin – ag an nóiméad sin – mar chroílár na cruinne.

Sometimes we must interfere. When human lives are endangered, when human dignity is in jeopardy, national borders and sensitivities become irrelevant. Whenever men or women are persecuted because of their race, religion or political views, that place must—at that moment—become the center of the universe.