2014-03-15

Machu Picchu


This is what you should do:

Love the earth and sun and animals,
despise riches, give alms to everyone that asks,
stand up for the stupid and crazy,
devote your income and labour to others, hate tyrants,
argue not concerning God,
have patience and indulgence toward the people...
re-examine all you have been told in school or church or in any book,
dismiss what insults your very soul,
and your flesh shall become a great poem.

~ Walt Whitman ~
( from Preface to 1855 edition, Leaves of Grass)

Is é seo is ceart duit a dhéanamh:

grá a thabhairt don domhan is don ghrian is do na hainmhithe,
drochmheas a bheith agat ar shaibhreas, déirc a thabhairt don té atá á lorg,
seasamh suas don té atá ainbhiosach is ar mire,
d’ioncam is do shaothar a thoirbhirt do dhaoine eile, fuath a bheith agat don tíoránach,
gan a bheith ag argóint mar gheall ar Dhia.
Bí foighneach le cách, lig dóibh …
athscrúdaigh gach a ndúradh leat ar scoil nó sa séipéal nó i leabhar ar bith,
caith uait an rud a mhaslaíonn thú i d’anam istigh,
agus déanfar ded fheoilse mórdhán.

Íomhá/ Image: Ron Rosenstock
Aistriúchan/Translation: Gabriel Rosenstock