2014-03-18

Thána ar an Saol Seo chun go bhFeicfinn

I HAVE COME INTO THIS WORLD TO SEE THIS

I have come into this world to see this:
the sword drop from men's hands even at the height
of their arc of anger

because we have finally realized there is just one flesh to wound
and it is His - the Christ's, our
Beloved's.

I have come into this world to see this: all creatures hold hands as
we pass through this miraculous existence we share on the way
to even a greater being of soul,

a being of just ecstatic light, forever entwined and at play
with Him.

I have come into this world to hear this:

every song the earth has sung since it was conceived in
the Divine's womb and began spinning from
His wish,

every song by wing and fin and hoof,
every song by hill and field and tree and woman and child,
every song of stream and rock,

every song of tool and lyre and flute,
every song of gold and emerald
and fire,

every song the heart should cry with magnificent dignity
to know itself as
God:

for all other knowledge will leave us again in want and aching -
only imbibing the glorious Sun
will complete us.

I have come into this world to experience this:

men so true to love
they would rather die before speaking
an unkind
word,

men so true their lives are His covenant -
the promise of
hope.

I have come into this world to see this:
the sword drop from men's hands
even at the height of
their arc of
rage

because we have finally realized
there is just one flesh

we can wound.

~ Hafiz ~

THÁNA AR AN SAOL SEO CHUN GO bhFEICFINN


Thána ar an saol seo chun go bhfeicfinn:
titim an chlaímh ó lámh an duine agus cuthach mire air

mar gur thuigeamar fá dheoidh nach bhfuil ach an t-aon fheoil amháin ann is féidir a leonadh,

an fheoil ar Leis í – an Críost, ár nAonsearc.

Thána ar an saol seo chun go bhfeicfinn: gach éinne is greim láimhe againn ar a chéile is sinn ag gabháil tríd an saol míorúilteach seo le chéile i dtreo an Mhór-Anama,

Anam síor shoilseach ríméadach, ceangailte de shíor Leis agus lena spraoi.

Thána ar an saol seo chun go gcloisfinn:

gach aon amhrán a chan an domhan ó gineadh é
sa bhroinn Dhiaga is ó thosaigh ag casadh ina dhúil,

gach aon amhrán ag sciathán, eite is crúb,

gach aon amhrán ón gcnoc, ón ngort, ón gcrann ag bean is páiste,

gach aon amhrán ag sruth is ag carraig,
ag uirlis, cláirseach is liúit,
laoi an óir, na smaragaide is na tine,

gach aon amhrán is ceart don chroí a scairteadh le lándínit chun eolas a chur air féin mar Dhia:

mar is éalangach easnamhach a bheimid arís le gach saghas eolais eile nach é –
ní slán sinn go n-ólfar an Ghrian ghlórmhar.

Thána ar an saol seo chun go dtuigfinn:

go mb’fhearr leis an té atá dílis don ghrá
bás a fháil sula n-éalódh siolla neamhcharthanach uaidh,
é chomh dílis sin gurb é A chúnant siúd é a shaol –
geallúint an dóchais.

Thána ar an saol seo chun go bhfeicfinn:

titim an chlaímh ó lámh an duine agus cuthach mire air

mar gur thuigeamar fá dheoidh nach bhfuil ach an t-aon fheoil amháin ann is féidir a leonadh