2014-07-22

Ar an lá seo 22 Iúil

Ar an lá seo 22 Iúil, 1932, cailleadh Errico Malatesta
“Ní theastaíonn uainne, ainrialaithe, daoine a shaoradh; teastaíonn uainn go saorfaidís iad féin.”

“Is é is brí le spiorad an ainrialachais dar liomsa ná an tseintimint an-daonna sin a dhíríonn ar leas an uile dhuine, saoirse agus ceart do chách, comhghuaillíocht agus grá i measc daoine; ní tréith í sin a bhaineann le hainrialaithe amháin ach tréith a spreagann duine ar bith a bhfuil croí na bó ann agus aigne oscailte.”