2014-07-16

Oileán na Rónta (Robben Island)

Níor fhilleadar riamh
ar Robben Island
na rónta sin a thug a ainm
don áit

Stróiceadh an iomarca
dá bhfeoil
tógadh an iomarca
dá gcuid ola
uathu –

níor fhilleadar riamh

They never went back
to Robben Island
those seals that gave it
its name

Too much of their flesh
had been torn
too much of their oil
extracted –

they never went back