2014-08-14

Ar an lá seo, 14 Lúnasa

Ar an lá seo, 14 Lúnasa, 1945, rugadh Wim Wenders.
“Léirmheastóireacht neamhspleách ar scannáin, tá an cultúr sin imithe go huile is go hiomlán agus baineann sé sin le haois na dtomhaltóirí ina mairimid faoi láthair.”

“Cuireann siamsaíocht an lae inniu béim ar an teachtaireacht go bhfuil gach aon ní go hiontach mar atá. Ach tá cineál eile cineama ann a deir gur féidir athruithe a dhéanamh agus go bhfuil athruithe riachtanach agus gur fútsa atá sé.”

“Scannán ar bith a thacaíonn leis an smaoineamh gur féidir an domhan a athrú is mór-scannán é dar liomsa.”

“Dá mhéad tuairimí atá agat is ea is lú a fheiceann tú.”