2014-10-01

Monostich / Haiku aon líne

deep in the morning glory    the sun    from ages past

glóir na maidine    grian inti    ón aimsir chianársa