2014-11-11

Tairiscintí á lorg do sheirbhísí margaíochta

Tá conradh ar luach suas le €200,000 ar tairiscint ag Cumann na bhFoilsitheoirí le margaíocht agus poiblíocht a dhéanamh ar leabhair Ghaeilge thar tréimhse dhá bhliain.

Níor mhór d'iarrthóirí na cáilíochtaí seo a leanas a bheith acu:
  • Taithí chruthaithe i réimse na margaíochta;
  • Ardchaighdeán Gaeilge agus Béarla, idir labhartha agus scríofa;
  • Taithí ríomhaireachta agus eolas ar phacáistí éagsúla, chomh maith le taithí ar na meáin shóisialta;
  • Ceadúnas iomlán tiomána agus úsáid cairr.

Seol iarratais ar rphost chuig:
cumannnabhfoilsitheoiri@gmail.com roimh 19 Samhain.
 
Tuilleadh eolais ar fáil ón seoladh thuas nó ar www.cic.ie