2014-11-01

Yámá, Dia an Bháis

Yámá, Dia an Bháis

Yámá,
Chonac do ghadhar ceathairshúileach
Is níor scanraíodh mé
Chaitheas cnámh chuige
Chonac tú féin ansin
Ar muin buabhaill uisce
Lúb rópa i do lámh chlé
Chun an t-anam a stracadh as mo chorp –
Ach nílimse marbh
Imigh leat anois
Is aimsigh corpán ceart duit féin

Istigh i nDáil Éireann!

Yama, God of Death

Yama,
I saw your four-eyed dog
And was not afraid
I threw him a bone
Then I saw yourself
Riding a water buffalo
A loop of rope in your left hand
To tear the soul out of my body –
But I’m not dead
Off you go now
And find a real corpse for yourself

Inside in Dáil Éireann!