2015-02-28

An Bhanríon Sheabá le Hadewijch

Chuig Solomh tháinig
An Bhanríon Sheabá
D’fhonn gaois a fháil uaidh.
Is nuair a tháinig sí ina lathair go deimhin
Thuirling a chuid iontas uirthi ina shlaoda chomh tobann sin
Gur comhleádh sa mharana í.
            Thug sí do an uile ní ansin,
            Is sa tíolacadh sin
            Deineadh slad ar fad di –
            Frídín ní raibh fágtha
            Dá croí ná dá haigne –
Bádh an uile ní sa ghrá.
                                                                            
   

The Queen of Sheba

le Hadewijch (13ú haois)
Leagan Béarla: Mother Columba Hart

The Queen of Sheba
Came to Solomon;
          That was in order to gain wisdom.
When she had found him, indeed,
His wonders streamed upon her so suddenly
          That she melted in contemplation.
                    She gave him all,
                    And the gift robbed her
          Of everything she had within --
                    In both heart and mind,
                    Nothing remained:
          Everything was engulfed in love.