2015-02-27

Ollchruinniú ag Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge 7 Márta, 11:00-15:30

Beidh Ollchruinniú ag Aontas na Scríbhneoirí Gaeilge 

Dé Sathairn 7 Márta, 11:00-15:30 

san 

Amharclann,  
Institiúid na hÉireann, 
Teach an Phiarsaigh, 
Sráid an Phiarsaigh, 
Baile Átha Cliath 2.

Tá dréachtaí ón Choiste Stiúrtha le dul os comhair an chruinnithe le leasú nó le glacadh leo trí vótáil agus tá oifigigh agus Coiste Stiúrtha 2015 le toghadh (Coiste Stiúrtha sealadach a toghadh an an ollchruinniú i mí Eanáir). Iarrtar oraibh na cáipéisí leis seo a scrúdú roimh ré agus má tá leasuithe le moladh iad a bheith réidh agaibh chun cabhrú le héifeacht an chruinnithe. Má tá tú sásta glacadh le hainmniúchán nó seasamh don choiste ach gan a bheith in ann freastal ar an chruinniú, cuir sin in iúil dúinn i scríbhinn, le do thoil.

De bharr gur gá do dhuine bheith ag príomh-dhoras Theach an Phiarsaigh chun daoine a scaoileadh isteach chuig an Amharclann ar chúl an tí, iarrtar ar dhaoine a bheith i láthair in am. Is féidir casadh le chéile sa Trinity Inn Hotel béal dorais má thagann tú mórán roimh am. Mar a cheile tar éis an tsosa don lón.

Tá súil agam go mbeidh ar do chumas a bheith ann chun páirt a ghlacadh sa phlé agus a bheith ar ais linn, i ndiaidh béile a chaitheamh, san Amharclann don ócáid liteartha agus cheoil atá á reáchtáil ag Imram, 18:00-20:00 agus do fháiltiú fíona.