2015-08-18

The Pogues: A Rainy Night in Soho/ Oíche Bháistí in Sóhó


Thugas grá duit ’nois le fada
Grá buan daingean le fada an lá
Is bhíos suaite is tú i dtrioblóid
Is bhí gáire againn, a ghrá

Is d’fhás ár gcairde suas ’nár dteannta
Bhíomar ann nuair bhíodar thíos
Cuid acu a chuaigh sna Flaithis
Thit a thuilleadh in Ifreann síos.

Chuas ar foscadh ón gcith tobann
Chuas isteach id’ bhaclainn shéimh
Oíche bháistí úd in Sóhó
Is feadaíl mhealltach úr ón ngaoth.

Chanas duit mo bhuairt iomlán
D’inis tusa do ríméad
Is cad a tharla don amhrán sin
Na leanaí uile a chuaigh in éag.

Dúisím ar uairibh teacht na maid’ne
An bheainín rua ar na gaobhair
Clóca tosta mór á clúdach
Is tusa ag labhairt ionam le faobhar.

Ní don todhchaí táimse ag canadh
Ná ag taibhreamh faoi inné
Ní ag caint atáim faoin gcéad uair
Ní smaoiním riamh faoi dheireadh ré.

Tá an t-amhrán nach mór ráite
Is seans nach dtuigimid fós a bhrí
Ach féach tá solas romham i gcónaí
Is tú croí na n-aislingí
 Tusa croí na n-aislingí.