2016-03-28

Francisco X. Alarcón: Oración / Paidir

Oración


Quiero un dios
de cómplice
que se trasnoche
en tugurios
de mala fama
y los sábados
se levante tarde

un dios
que chifle
por las calles
y tiemble
ante los labios
de su amor

un dios
que haga cola
a la entrada
de los cines
y tome café
con leche

un dios
que escupa
sangre de
tuberculoso
y no tenga
ni para el camión

un dios
que se desmaya
de un macanazo
de policía
de un mitín
de protesta

un dios
que se orine
de miedo ante
el resplandor
de los electrodos
de tortura

un dios
que le punce
hasta el último
hueso
y muerde el aire
de dolor

un dios desempleado
un dios en huelga
un dios hambriento
un dios fugitivo
un dios en exilio
un dios encabronado

un dios
que anhele
desde la cárcel
un cambio
en el orden
de las cosas

quiero
un dios
más dios

Paidir


le Francisco X. Alarcón


teastaíonn dia uaim
é ina chomhchoirí
a chaitheann oícheanta
i dtithe a bhfuil
droch-ainm orthu
agus a éiríonn déanach
ar an Satharn

dia
a dhéanann feadaíl
ar na sráideanna
agus creathán ann
roimh bheola
a leannáin

dia
a fhanann sa scuaine
os comhair
na bpictíúrlann
agus a dtaitníonn
café au lait leis


dia
a chaitheann
seile fola
de dheasca na heitinne
agus nach bhfuil
dóthain aige fiú
don táille bus

dia
leagtha amach
ag léirsiú
gan aithne gan urlabhra
ag smachtín
an gharda


dia
a dhéanann a mhún
le teann sceimhle
roimh leictreoidí
lasta
an chéasta


dia
a dtéann an phian
go smior
is go smúsach ann
greim
á bhaint aige
as an aer

dia dífhostaithe
dia ar stailc
dia agus ocras air
dia ar a theitheadh
dia ar deoraíocht
dia ar buile
dia
i gcarcair
a shantaíonn
ord
nua

dia
atá níos cosúla
le dia
atá uaim

Prayer


I want a god
as my accomplice
who spends nights
in houses
of ill repute
and gets up late
on Saturdays

a god
who whistles
through the streets
and trembles
before the lips
of his lover

a god
who waits in line
at the entrance
of movie houses
and likes to drink
café au lait

a god
who spits
blood from
tuberculosis and
doesn't even have
enough for bus fare

a god
knocked
unconscious
by the billy club
of a policeman
at a demonstration

a god
who pisses
out of fear
before the flaring
electrodes
of torture

a god
who hurts
to the last
bone and
bites the air
in pain

a jobless god
a striking god
a hungry god
a fugitive god
an exiled god
an enraged god

a god
who longs
from jail
for a change
in the order
of things

I want a
more godlike
god

Francisco X. Alarcón, "Prayer," translated by Francisco Aragón,
from From the Other Side of Night/Del otro lado de la noche.
Copyright © 2002 by Francisco X. Alarcón.

INCAAIN


a waant an almichtie
as ma marra
whae it nichts
reenges the hooer-hooses
syne liggs lang on Setturdays


an almichtie
whae fussles throuch the causeys
an trummles
afore the pree
o's luver

an almichtie
whae staund's ben
ootby pictur hooses
an's daft
on cafe au lait

an almichtie
whaes bluidy spittins'r
tuberculosis
an he cannae fund
eneuch fir the bus-fare

an almichtie
dunted heels-ower-erse
bi a polisman's rung
it sum pacefou
demonstration

an almichtie
pissin's sel
afore the bleizin
electrodes
o tortur

an almichtie
whae hurts tae
the hinmaist bane
syne chowes the err
in pyne

an almichtie whae's idle
an almichtie on the picket raw
an almichtie hungert
an almichtie on the run
an almichtie bainisht'n angert

an almichtie
greenin frae jyle
fir a muckle chynge
i the wye
theengs'r duin

a waant
an almichtie
mair lik the almichtie

John McDonald