2016-03-06

Shy one, shy one,

File: William Butler Yeats
Cumadóir: Rebecca Clarke

Cúthail, cúthail

Cúthail, cúthail
Cúthail í mo stór
I solas na tine
Lei féin go deo.

Iompraíonn sí isteach na gréithe
Go néata á leagan síos
Chuig oileáinín san uisce
A raghainnse lem’ ghéis.

Iompraíonn sí isteach na coinnle
Is tá mar bheadh ‘na lá,
Cúthail sa doras
Is cúthail sa scáil;

Is cúthail mar choinín
Cúthail is lách.
Ar oileán léi san uisce
A d’fhanfainn go brách.

Shy one, shy one 

Shy one, shy one,
Shy one of my heart,
She moves in the firelight
Pensively apart.

She carries in the dishes,
And lays them in a row.
To an isle in the water
With her would I go.

She carries in the candles,
And lights the curtained room,
Shy in the doorway
And shy in the gloom;

And shy as a rabbit,
Helpful and shy.
To an isle in the water,
With her would I fly.

Blate yin, blate yin

Blate yin, blate yin,
Blate yin o ma hert,
Muivin i the firelicht
Pensefu an apairt.

She feshes in the dishes,
An liggs thaim in a raw.
Tae yon isle i the watter
Wi her a'd fleet awa.

She carries in the caunles,
An lichts the curtained derk,
Blate i the door-sole
An blate i the mirk;

An blate as a mappie,
Helpfou an bleet.
Tae yon isle i the watter
Wi her wid a fleet.

Leagan Béarla na hAlban: John McDonald