2016-08-05

Smaoineamh an Lae

Feiceann an máistir a bhfuil lastall den domhan follasach. Feiceann sé an ní dofheicthe, braitheann an ní dobhraite, cloiseann an ní nach gcloistear. Féachann sé laistíos den dromchla agus lorgaíonn an rud atá ceilte agus tagann sa tslí sin ar mhórbhuille chroí na Cruinne. Gáireann sé, mar tá a fhios aige gurb é buille a chroí féin é, buille do chroíse, buille chroí an uile dhuine.    

Wei Wu Wei