2017-01-29

Haiku le Issa ón mbliain 1807

géanna ag taisteal -
croí an duine leis
ar fán

.行雁や人の心もうはの空

yuku kari ya hito no kokoro mo uwa no sora