2017-01-17

Haiku le Issa ón mbliain 1821

siar a ghabhann
an dreoilín
soir an luch


.みそさざい西へ鼠は東へ

misosazai nishi e nezumi wa hingashi e