2017-02-18

Inlasta

Nach ait é –
i gcaitheamh do shaoil
lá i ndiaidh lae, an rud is mó
a bhí á dhó
ní raghadh trí thine sa deireadh!

Ní théann lasracha
in aice leis an aigne –
ar an sínteán cruach
       is tú ag dul isteach san fhoirnéis
      

Joy Goswami