2017-05-07

BÁC / Dublin

fós ag macallú
tríd an gcruinne -
ár gcomhráite go léir
still resounding
somewhere in the universe . . .
all our conversations