2017-08-07

Krishnamurphy - cúpla dán

Krishnamurphy ar an ragairne

Sin é an t-ochtú pionta IPA ólta agat!
A fhógraíonn deisceabal.
Nach bhfuil eagla ort go mbeadh cloigeann ort
maidin amárach?

Cloigeann, ab ea? Cloigeann?
An é sin atá á theagasc agam?
Níl aon bhaint ag an gcloigeann leis seo.
Baint dá laghad!
Ná bí ag smaoineamh ar an gcloigeann!
 

Krishnamurphy goes on the batter


That’s your eighth pint of pale Indian ale!
Exclaims a disciple.
Aren’t you afraid you’re going to have a head
in the morning?

A head, is it? A head?
Is this what I have been teaching you?
It has nothing at all to do with the head!
Nothing whatsoever!
Stop thinking of the head!
 

Ar Strae agus Aimsithe Arís


Dúirt U.G. Krishnamurti
‘Ná lean mise. Táimse ar strae . . .’
An bhfuil tusa ar strae leis? arsa deisceabal.

Freagraíonn Krishnamurphy:
An Ghaeilge ar Lost and Found Office
Ná Oifig na nEarraí Caillte
Tuigeann tú an méid sin.
Cén fáth nach bhfuil ‘Aimsithe‘ ann?

Nuair a bheidh an freagra ar eolas agat
Tar ar ais chugam
Mar ní thuigimse beag ná mór é.
 

Lost and Found

U.G. Krishnamurti said:
‘Don’t follow me. I’m lost . . .’
Are you lost as well? asks a disciple.

Krishnamurphy replies:
The Irish for a Lost and Found Office
Is Oifig na nEarraí Caillte
Meaning: Office of Lost Things
Why do they not include ‘Found’?

When you find the answer
Let me know
Because it’s a complete mystery to me.
 

Aigne an Mhoncaí


‘Cuireadh an aigne i gcomparáid le moncaí,
Nár cuireadh, a Mháistir?
Guagach de shíor
Ag léim ó chraobh go craobh  . . .’

‘Hoips! Is beag nár thit sé ansin!’
Gáire ó gach éinne.

‘Tá cathú orm! Do cheist?’

‘Conas aigne an mhoncaí a cheansú.’

‘Ceist neamhbhailí.
Níl aon mhoncaithe againn in Éirinn.
An chéad cheist eile?’              

 

Monkey Mind

‘The mind has been compared to a monkey,
Has it not, Master?
Ever restless
Jumping from branch to branch . . .’

‘Ooops! It nearly fell there!’ says Krishnamurphy.
Laughter all round.

‘I’m sorry! Your question?’

‘How to still the monkey mind’.

‘Not a valid question.
No monkeys in Ireland.
Next question?’
 

Tohi Mohi

Bímis ag cantaireacht! arsa K.:
Tohi Mohi, Mohi Tohi
Antar Kaisa
Tusa mise – mise Tusa
Cén difríocht atá eadrainn?
Sin é, dáiríre!
Cad eile atá ann?
Níl i ngach rud eile ach  . . .
Bímis ag cantaireacht!
Tohi Mohi, Mohi Tohi
Antar Kaisa
Tohi Mohi, Mohi Tohi
Antar Kaisa

Tohi Mohi, Mohi Tohi
Antar Kaisa

Tohi Mohi, Mohi Tohi

Tohi Mohi

Let’s chant! says K.:
Tohi Mohi, Mohi Tohi
Antar Kaisa
You are me – I am You
What’s the difference between us?
That’s it, really!
What eile is there?
Everything else is . . .
Let’s chant!
Tohi Mohi, Mohi Tohi
Antar Kaisa
Tohi Mohi, Mohi Tohi
Antar Kaisa

Tohi Mohi, Mohi Tohi
Antar Kaisa
Tohi Mohi, Mohi Tohi
Antar Kaisa