2017-08-26

Nuair a tháinig an bord

Tháinig an bord,
I dteannta an bhoird, tháinig an ghloine, tháinig an cupán
Tháinig an scian, tháinig an spúnóg, tháinig an forc
Tháinig an pláta
Deireadh le suí is éirí
Tháinig an bord, i dteannta an bhoird, an chathaoir
Tháinig an chathaoir, deireadh leis an stól, áilleacht an Rangoli,
Deireadh le suí an táilliúra, deireadh leis an  seál
Deireadh leis an mbréid gabhail, leis an snáth, leis an éadach deasghnách,

Deireadh leis an bpláta duilleoige, uisce á spraeáil timpeall,
An scaraoid bhán, an cupán deasghnách, na cúig dúile
Deireadh leis an spúnóg dheasghnách, an clog, an 'tikkli'
An marc dearg ar an gclár éadain, an mantra
an marc bán, an 'pranayam', an luaithreach bheannaithe
Deireadh leis an taos santail.
Tháinig an bord, tháinig an chathaoir
Tháinig na bróga, leis an gculaith éadaigh
Tháinig an bruscar ó gach áit
Tháinig an léine, tháinig an carbhat
Deireadh le ní na gcos is na lámh
Deireadh leis an aghaidh a ní, na fiacla
Tar isteach, suigh, tar isteach, suigh
Sábhálann sé am agus airgead
Tháinig an bord, deireadh leis an gcanji, mangó amh
Ruainne cnó cócó
Tháinig an bord, tháinig an tae, an caife
Tháinig an t-arán, an t-im, an t-anraith
Deireadh le cumhracht túise, solas ón lampa ola,
Cad a cailleadh, cad a baineadh amach?
Cad a baineadh amach, cad a cailleadh?
Tháinig an bord, an bord, an bord


Manohar Sardessai
File Concáinise as Goa

When the table came [Mez Ailem]

Came the table,
Along with the table, came the glass, came the cup
Came the knife, came the spoon, came the fork
Came the plate
No more sitting and rising
Came the table, with the table, the chair
Came the chair, exit the stool, the beauty of the Rangoli
No more sitting cross legged, no more shawl
No more loin cloth, no thread around, no ceremonial drape,
Gone is the leaf plate, the water sprinkling around,
The white cloth, the ritual cup, the five elements
Gone is the ritual spoon, the bell, the ‘tikkli’
The red mark on the forehead, the mantra
The white mark, the ‘pranayam’, the holy ash
Gone is the sandalwood paste.
Came the table, came the chair
Came the shoes, with the suit
Came the garbage from all around
Came the shirt, came the tie
No washing of feet, of hands
No washing the face, the teeth
Enter, sit, enter, eat
Saves time, profits
Came the table, exit the canji, the raw mango
The coconut bit
Came the table, came the tea, the coffee
Came the bread, the butter, the soup
Gone the fragrance of the incense stick, the light of the oil lamp
How much lost, how much gained?
How much gained, how much lost?
Came the table, the table, the table…