2017-09-04

Amhrán Grá/ Love Song

Amhrán Grá

Anon (Gondi)

Tá mo fhliút de bhambú glas agam á seinm,
mo mhéara agam ar an méarluí.
Conas a chuirfinn mo dhá lámh thart ort, a ghrá,
Agus mo fhliúit de bhambú glas agam á seinm?
Ith beagán silí agus fan tamall.
Tá mo lámha gafa, ní fhéadfainn tú a chuachadh le m'ucht.
Tá mo fhliúit de bhambú glas agam á seinm,
is mo mhéara agam ar an méarluí.

Love Song

Anon (Gondi)

I am playing on my flute of green bamboo,
My fingers are resting on the stops.
So how can I take you in my arms, O love,
When I'm playing on my flute of green bamboo?
Eat a little chilli and wait awhile.
My hands are full already, so how can we embrace?
I am playing on my flute of green bamboo,
And my fingers are resting on the stops.

Translated from Gondi by Shamrao Hivale and Verrier Elwin