2017-11-24

IN THE GARDEN/ SA GHAIRDÍN
Nuair ’tháinig siad air sa ghairdín, arbh eol dóibh?
Nuair ’tháinig siad air sa ghairdín, arbh eol dóibh?
Arbh eol dóibh gurbh é Mac Dé É, gurbh é a dTiarna É
Nuair a dúirt Sé féin le Peadar a chlaíomh a chur ’leataobh.
Nuair ’tháinig siad air sa ghairdín, arbh eol dóibh?
Nuair ’tháinig siad air sa ghairdín, arbh eol dóibh?

Nuair a labhair Sé leo insan gcathair, ‘chuala siad?
Nuair a labhair Sé leo insan gcathair, ‘chuala siad?
Niocadaemas sheachain sé na sluaite is tháinig istoích’
Á rá, “’Mháistir, cén fáth is gá bheith saolaithe arís?”
Nuair a labhair Sé leo insan gcathair, ‘chuala siad?
Nuair a labhair Sé leo insan gcathair, ‘chuala siad?

Nuair a leigheas Sé daill is bacaigh, ‘bhfaca siad
Nuair a leigheas Sé daill is bacaigh, ‘bhfaca siad
Nuair a dúirt, “Tuige mé a cháineadh, tóg do shráideog is siúil,
Rud a dhéanfadh m’Athair, dhéanfainnse gan dua”
Nuair a leigheas Sé daill is bacaigh, ‘bhfaca siad
Nuair a leigheas Sé daill is bacaigh, ‘bhfaca siad?

Ar labhair siad ina choinne, ’leomhfaidís?
Ar labhair siad ina choinne, ’leomhfaidís?
Theastaigh ón slua go mbeadh Sé ina rí, ar a chloigeann bheadh coróin
Cén fáth ar imigh Sé le bheith i bhfad ón gcóip?
Ar labhair siad ina choinne, ’leomhfaidís?
Ar labhair siad ina choinne, ’leomhfaidís?

Nuair d’éirigh Sé ón mbás, ar chreid siad é?
Nuair d’éirigh Sé ón mbás, ar chreid siad é?
Ar Sé, “Tá gach údarás tugtha Domsa ar neamh ’ is ar talamh
Ar thuigeadar láithreach bonn É le bheith neamhbhalbh?
Nuair d’éirigh Sé ón mbás, ar chreid siad é?
Nuair d’éirigh Sé ón mbás, ar chreid siad é?

IN THE GARDEN

When they came for Him in the garden, did they know?
When they came for Him in the garden, did they know?
Did they know He was the Son of God, did they know that He was Lord?
Did they hear when He told Peter, “Peter, put up your sword”?
When they came for Him in the garden, did they know?
When they came for Him in the garden, did they know?

When He spoke to them in the city, did they hear?
When He spoke to them in the city, did they hear?
Nicodemus came at night so he wouldn’t be seen by men
Saying, “Master, tell me why a man must be born again”
When He spoke to them in the city, did they hear?
When He spoke to them in the city, did they hear?

When He healed the blind and crippled, did they see?
When He healed the blind and crippled, did they see?
When He said, “Pick up your bed and walk, why must you criticize?
Same thing My Father do, I can do likewise”
When He healed the blind and crippled, did they see?
When He healed the blind and crippled, did they see?

Did they speak out against Him, did they dare?
Did they speak out against Him, did they dare?
The multitude wanted to make Him king, put a crown upon His head
Why did He slip away to a quiet place instead?
Did they speak out against Him, did they dare?
Did they speak out against Him, did they dare?

When He rose from the dead, did they believe?
When He rose from the dead, did they believe?
He said, “All power is given to Me in heaven and on earth”
Did they know right then and there what the power was worth?
When He rose from the dead, did they believe?
When He rose from the dead, did they believe?