2017-12-15

Jason Symes

faobhar an rásúir?
níl faic
le dul thairis

the razor's edge?
there is nothing
to pass over