2018-03-06

An Úire


An Úire

The Freshness by Rumi

Translated by Coleman Barks


When it's cold and raining,
you are more beautiful.
Is áille thú
sa bhfuacht, faoin bhfearthainn.
And the snow brings me
even closer to your lips.
Is tugann an sneachta níos cóngaraí fós
do do bheola mé.
The inner secret, that which was never born,
you are that freshness, and I am with you now.
Rún na rún nár rugadh riamh,
tusa an úire sin is táim farat faoi láthair.
I can't explain the goings,
or the comings. You enter suddenly,
Níl míniú agam ar an teacht
ná ar an imeacht. Isteach leat go tobann,
and I am nowhere again.
Inside the majesty.
is nílimse áit ar bith
arís. Sa mhórgacht sin.

Art by Sandra Rilova