2018-03-03

Manuel Carrillo

Manuel Carrillo
an gcloiseann tú é?
smeacharnach caointe
an domhain chéasta
can you hear it?
uncontrollable sobbing
of the crucified earth
μπορείς ν' ακούσεις;
αχαλίνωτος λυγμός
σταυρωμένης γης

Leagan Gréigise:Sarah Thilykou
Is eol dúinn go raibh an chruthaíocht go léir le chéile go dtí anois ag cneadach le tinneas mar a bheadh sí ar a leaba luí seoil.

Rómhánaigh 8:22