2018-03-19

Mise agus mo Phearsa Féin

Tarlaíonn sé ar uairibh
go mbraithim níos soiléire ná riamh
gur i gcomhluadar mo phearsan féin
atáim.
Tugann sé sin sólás, misneach
agus uchtach dom,
díreach faoi mar a thugann mo scáth féin
go dearbh, uchtach dom' cholainn thríthoiseach.

Tarlaíonn sé ar uairibh, dáiríre
go mbraithim níos soiléire ná riamh
gur i gcomhluadar mo phearsan féin
atáim.
Stopaim
ag cúinne sráide chun casadh ar chlé
agus fiafraím díom féin cad a thitfeadh amach
dá siúlfadh mo phearsa féin ar dheis.
Níor tharla sé sin go dtí seo
ach tá an cheist fós gan réiteach.Myself and My Person


There are moments
when I feel more clearly than ever
that I am in the company
of my own person.
This comforts and reassures me,
this heartens me,
just as my tridimensional body
is heartened by my own authentic shadow.

There are moments
when I really feel more clearly than ever
that I am in the company
of my own person.

I stop
at a street corner to turn left
and I wonder what would happen
if my own person walked to the right.

Until now that has not happened
but it does not settle the question.
 
-- as Talking to My Body, le Anna Swir / Czeslaw Milosz agus Leonard Nathan a chuir Béarla air