2018-11-26

Briathra an Bhúda

Tá an domhan á chloí ag mianta.
Saortar é le ceansú na mianta.
Nuair a thréigtear mianta
gearrtar trí cheangal na gcúig gcaol

Icchāya bajjhatī loko.
Icchāvinayāya muccati.
Icchāya vippahānena
sabbaṃ chindati bandhanaṃ.

Éist leis an mbun-Pháilis:
http://host.pariyatti.org/dwob/samyutta_nikaya_1_69.mp3