2019-05-24

Dán de chuid Joe Brainard

Joe Brainard
Uaireanta
féachann
gach aon rud
chomh
ó, níl fhios agam.
Sometimes
everything
seems
so
oh, I don’t know.
Καμιά φορά
όλα
φαίνονται
τόσο
ω, δεν ξέρω

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou