2023-05-31

Cruth na Cruinne / The Shape of the Universe

The Shape of the Universe

a poem in Irish and English by Gabriel Rosenstock

Johnny Perks
his mother scrubbed floors.
She allowed him travel on her back
as she described various phenomena
emerging from the soap bubbles
way way below
on the floor of the world –
universes coming into being
others already in decay.
Johnny Perks
a Londoner
born between two world wars
servant of Chögyam Trungpa
Spiritual Master

Cruth na Cruinne


Johnny Perks
sciúradh a mháthair urláir.
Ligeadh sí dó taisteal ar a droim
agus cur síos á dhéanamh aici ar fheiniméin éagsúla
a bhí ag eascairt as bolgáin ghallúnaí
i bhfad thíos
ar urlár an domhain –
cruinne i ndiaidh cruinne ag teacht chun cinn
nó cheana féin ag meath.
Johnny Perks
Londanach a saolaíodh
idir dhá chogadh dhomhanda
é ina shearbhónta ag Chögyam Trungpa
Máistir Spioradálta

2023-05-30

Photo haiku

 


Ó eacstais go heacstais
lá eile
i saol ón mhistigh
 
from ecstasy to ecstasy
another day
in the life of a mystic
 
Haiku: Zen monk Tanuki