2021-06-14

Ní leanaí leat iad do chuid leanaí.

 Ní leanaí leat iad do chuid leanaí.
Clann mhac is clann iníonacha na Beatha iad is í ag tnúth léi féin.
Tríbhse ach ní uaibh a thángadar,
Agus cé gur faraibh atá siad ní libh iad.
 
Féadann sibh bhur ngrá a thabhairt dóibh ach ní bhur gcuid smaointe,
Mar tá a gcuid smaointe féin acu.
Féadann sibh díon dá gcolainn a chur ar fáil dóibh ach ní dá n-anam,
Mar is i dtigh an lae amárach atá cónaí ar a n-anam, nach féidir cuairt a thabhairt air, fiú i dtaibhreamh.
D’fhéadfá tabhairt faoi bheith cosúil leo, ach ná tabhair faoi iadsan a bheith cosúil leatsa.
Mar ní ghabhann an saol siar agus ní chrochann thart leis an lá inné.
Is sibhse na boghanna óna dteilgtear bhur leanaí mar shaigheada beo.
Feiceann an boghdóir an marc ar chonair na síoraíochta, agus lúbann Sé lena neart thú chun go raghadh A shaigheada i bhfad agus go mear.
Lúbtar faoi lámh an Bhoghdóra thú ar mhaithe le lúcháir;
Má tá grá Aige don tsaighead a eitlíonn, tá grá Aige chomh maith don bhogha atá socair.

Kahlil Gibran

2021-06-13

Peter's denial,
Anton Robert Leinweber (1845-1921),
1919, Gouache on paper

scairt an choiligh . . .
an scairt a chuir Peadar
ag sileadh na ndeor

2021-06-12

Ní Gealach í a Gnúis, Ná Ní Loiteoga


Ní gealach í a gnúis, ná ní loiteoga
iad a dhá súil, ní d'ór a géaga:
Feoil is cnámha í. D'inis na filí bréaga!
Á, is geal linn í, creidimid an t-éitheach, leoga.

Bhratrhari
(a bhláthaigh sa chúigiú haois)

 

2021-06-11

Ní Déarfad ach an Méid Seo

Bhláthaíomar
san Earrach

Duilleoga Dé
is ea ár gcolainn.

Tig leis an tsúil séasúir shamhalta an bháis is na beatha
a fhulaingt

Ach an t--anam, a thaisce, déarfad lom amach é,
is é Dia féin é

Ní chaillfear sinne
mura gcaillfear
Eisean

Naomh Treasa d'Avila

2021-06-10

Breocharn an Fhile

 I ndomhan a chaitheann púicín

Seo mé chun an druma síora í a bhualadh
– Bhikku Nanamoli

Ní hé seo an chéad dán
Atá tógtha amach as an sean-chomhad deannachúil agam.
Tá roinnt dánta ann atá fós úr
Agus boladh nua na bpotaí cré uathu.

Agnaye swaha!

Sé ofráil tosaigh dod bhreocharnsa é
An t-aistear i dtreo na beithe
Is na neamh-bheithe

Bhí tú anseo go dtí inné
Agus sa dath buí i gcúinne
Na nduilleog seasann tú anois mar pheann im ghlac
Sa scríobadh a dheineann sé ar pháipéar
Is tú an ghaoth ag seoladh léi trím ghaothrán
Bolaímse thú mar a bholóinn spíosraí géara


Agnaye swaha!

Sé seo an dara hofráil agam
do do bhreocharnsa.

Tá an bád san fharraige
Tá na héisc sa líon
Tá na héisc á marú ag an iascaire
Scáil á tréigean is ea gorm
Rud is ea bád a théann go tóin poill
Iasc mise duitse

Agnaye swaha!

Tá tusa in iarsmaí an dáin seo
Le chéile a scríobhamar é, nach cuimhin leat?

Na focail
An t-aer
Crónán ár n-anála.
Tá tusa anseo istigh
I snáithíní mo chuid smaointe
I síoraíocht mo ghrása
Duit

Agnaye swaha!

Agus go deo deo is choíche
Is sa dán seo a bheidh tú
Sa bhosca folamh
Sna duilleoga a thit den chrann
Is i mboladh na spíosraí nach bhfanann san aer.

2021-06-09

Súdaireacht ná Fuáil Níor Thuigeas Riamh

Súdaireacht ná fuail níor thuigeas riamh,
 cé go dtagann daoine chugam ag lorg bróg.
Níl snáthaid agam chun na poill a dhéanamh
ná uirlis agam a ghearrfadh an snáth.
  Bíonn daoine eile ag fuáil, snaidhmthe i lúb na lúb
     is mise, gan snaidhm, saor.
Leanaimse orm á rá Ram agus Ram, arsa Ravidas
 agus tugann an Bás aire dá ghnó féin.

Ravidas

 

2021-06-08

Ar sise le cara mná

 Ar seisean liom: Fan dílis.
Is d’fhanas dílis dó go docht
dílseacht a mhéadaigh le gach bac.
Ata, teann, ullamh
mhothaíos go dlúth ionam é
líon a láithreacht as láthair
go hiomlán mé.
 
Go tobann –
an doirteadh beag seo,
rud gan tábhacht dar leis.
A tharraingt amach asam go grod
an craiceann féin á bhaint díom.
 
Péist talún mé ag lúbarnaíl
i mbogoighear dearg
oscailte
do na spéartha laomtha

Priya Sarukkai Chabria

2021-06-07

Haiku


 
Covid...
an domhan go léir
faoi cheilt

Coivid...
the whole world
in purdah

2021-06-05

Chugam Aniar Thú

Do mhaide haca, do ríomhaire
gan gíocs i do sheomra
do leaba chomh mín le síoda, gan roc
do bhord in ord is in eagar, gach rud ina áit
agus sa chúinne, ar an urlár, péire cuarán
       balbh, ciúin
 
Ar mhaithe leat féin, chuireas chun bealaigh thú
in aghaidh mo thola
ach ón lá a d’imís
tá an croí uaigneach seo, na súile cráite seo
ag tnúth le do theacht
 
Ó, tar, sea tar
is cuir gach aon ní bun os cionn arís
sa seomra néata seo
cuir ceol ar siúl chomh hard agus is mian leat
tóg raic is cuma liom
ach lig dom tú a bhrath arís sa tigh seo
 
Chugam aniar thú
ní thabharfaidh mé amach duit arís go deo

Tarannum Riyaz

2021-06-04

Vasile Popescu

an trasalváin -
níl éinne ná aon ní
nach bhfeictear
transylvania -
nothing or nobody
goes unobserved
トランシルバニア
何も 誰も
見られずにゆく

Leagan Seapáinise Mariko Sumikura
transylvania -
naethin or naebodie
gaes unsein

Leagan Albainise John McDonald

2021-06-03

Ag Feitheamh le Rusty

 An tseanbhean a fheiceann tú
ag gliúcaíocht amach as fuinneog an íoslaigh
sí mo mháthair í.
Tá sí ag feitheamh le Rusty, gadhairín
a bhuaileann isteach chuici uaireanta
ón tsráid.
Is cuma má thagann Rusty nó mura dtagann.
An rud is tábhachtaí ná an feitheamh
a leanfadh uaireanta go dtí an clapsholas
a mheascann go mall leis na scáthanna ar an tsráid.
 
Dúisíonn mo mháthair go tobann um meán oíche
chun an ruaig a chur ar na cait atá ag troid faoin leaba.
Síothlaíonn an glór sula n-éiríonn sí.
De réir a chéile tuigeann sí
gur i seomra beag in íoslach atá sí
seachas sa sráidbhaile ina raibh comh-chearta
ag madraí fáin, cait, lucha
is baill an teaghlaigh go léir sa tigh.


Tá sí os cionn ochtó, go leor fadhbanna aici
mar a thuigfeá, an féinmheas ag laghdú.
Níl feidhm léi níos mó, streachailt leis an tuairim sin.

An lá cheana nuair a chuas isteach chuici
go ciúin
shuigh sí ansin agus na súile druidte aici
leabhar beag oscailte aici ar a glúine.
B’fhéidir gur ag machnamh a bhí sí
ar véarsaí an Naoú Gúrú a bhí díreach léite aici:
níl i gcaidreamh daonna ach seachmall
níl sa chruinne ach boilgeog a éiríonn is a phléascann
tá Rama imithe, Ravana imithe,
níl aon ní buan,
Aontacht leis Siúd an fhírinne,
an t-aon fhírinne  . . .
 
Bhí loinnir ina gnúis
cheapfá gur foilsíodh rud éigin di.
Scar a beola le gáire muiníneach.
 
Cuireann fothram mo chuid coiscéimeanna isteach uirthi.
Osclaíonn a súile agus féachann sí orm láithreach.
Géilleann a cuntanós d’aoibh mháthartha.
An chéad cheist a chuireann sí orm an raibh dóthain codlata agam aréir.
Tá sí fós buartha faoin nós atá agam an iomarca a léamh.
Liosta mór fada gearán ansin:
Tá gach éinne anseo ar nós cuma liom,
níl éinne ann a labhródh léi, níl am ag na páistí,
gan ach Béarla ar an teilifís . . .
Caithfidh sí dul ar ais go Punjab i mbliana
féachaint an bhfuil gach rud i gceart
sa bhaile, caithfidh sí.
Ach ní thagann gearán ar bith óna béal.
Éiríonn a clár éadain teann, na súile ag iarraidh
deora a cheilt.
 
De réir a chéile tosnaíonn sí ag caint arís
faoin mbean bhéal dorais
atá níos sine ná í, níos mó céille aici
agus atá ag feitheamh chomh maith le Rusty beag
is é ar fán lasmuigh ar an tsráid.

Ajmer Rode

2021-06-02

An Fáidh

Leabhar 26 fabhalscéal scríofa mar dhánta próis é An Fáidh le Kahlil Gibran, file agus fealsamh Liobánach-Mheiriceánach. Ba sa bhliain 1923 a foilsíodh ar dtús é agus is é an saothar is iomráití de chuid Gibran é. Aistríodh go breis is 100 teanga é, ceann de na leabhair is mó a aistríodh riamh. Ní raibh sé riamh as cló. 

Cuirtear an Fáidh Almustafa in aithne dúinn i dtosach an leabhair. Dosaen bliain atá sé ag feitheamh leis an long a thabharfaidh abhaile é. Sula n-imíonn sé, iarrann cuid d'áitreabhaigh na cathrach Orfalaís air a thuiscint do choincheapa áirithe a roinnt leo den uair dheireanach ("Labhair linn faoi..."). Tugann an Fáidh 26 seanmóir uaidh a bhaineann le buncheisteanna na beatha, is e sin an grá, an pósadh, leanaí, déirc, ithe is ól, obair, áthas is brón, tithe, éadach, díol agus ceannach, coiriúlacht agus pionós, dlíthe, saoirse, réasún agus paisean, pian, féin-eolas, teagasc, cairdeas, caint, am, maith is olc, paidreoireacht, pléisiúr, áilleacht, reiligiún, agus i ndeireadh na dála, an bás. Sa chaibidil dheireanach, tá ceist cad is brí le brí fite fuaite ina bhriathra scoir.


The Prophet is a book of 26 fables written in English prose poetry by the Lebanese-American poet and philosopher Kahlil Gibran. It was first published in 1923 and is Gibran's best known work. The Prophet has been translated into over 100 languages, making it one of the most translated books in history. It has never been out of print. 

The narrative introduces us to the Prophet Almustafa, who has waited twelve years for his ship, which will finally take him back to his homeland. Before leaving, some inhabitants of the city of Orphalese ask him to convey to them his insights on various topics for the last time ("Speak to us of..."). The Prophet relates 26 sermons that deal with basic questions of human life, namely love, marriage, children, giving, eating and drinking, work, joy and sorrow, houses, clothes, buying and selling, crime and punish-ment, laws, freedom, reason and passion, pain, self-knowledge, teaching, friendship, talking, time, good and evil, prayer, pleasure, beauty, religion, and finally death. In the final chapter, Almustafa interweaves a discussion about the question of meaning into his parting words.

An Fáidh
Kahlil Gibran
Traschruthaithe ag Gabriel Rosenstock
Evertype 2021&
ISBN 978-1-78201-249-8 

Smaoineamh an Lae

Tá 'riail an dlí' ann chun leas an chaipitleachais a chosaint, in ainm an oird phoiblí, na slándála agus an daonlathais. Trí lipéid ar nós 'sceimhlitheoir' a úsáid agus 'antoisceach' is féidir a rá faoi shaghsanna áirithe gníomhaíochtaí go bhfuil siad as miosúr ar fad, imithe thar fóir ón easaontú dlisteanach go dtí gníomhaíocht choiriúil.

Tom Anderson

2021-06-01

Tá gach duine ina Dhia

Tá gach duine ina Dhia


Tá gach duine ina Dhia dar liom!
        duáilce ná fabht
        ní léir do mo shúil níos mó.

Síor-ríméad anois é
        an saol a bhí lán d'fhulaingt;
        suaimhneach é mo chroí mar linn lán,
                ag cur thar maoil.

An aghaidh is a scáil
        ag faire ar a chéile;
        is éagsúil iad, ach is ionann.

Agus nuair a dhoirteann an sruthán san aigéan  . . .
        ní hann níos mó don sruthán!

Tukaram

All men to me are god-like Gods!


All men to me are god-like Gods!
        My eyes no longer see
        vice or fault.

Life on this suffering earth
        is now endless delight;
        the heart at rest and full,
                overflowing.

In the mirror, the face and its reflection
        watch each other;
        different, but one.

And, when the stream pours into the ocean...
        no more stream!

By Tukaram

(1608 - 1649)

English version by Ivan M. Granger

Real Thirst: Poetry of the Spiritual Journey by Ivan M. Granger


Also available through Wordery Free shipping anywhere in the world

 

2021-05-31

2021-05-30

Céad Slán Leis an Oíche Aréir

Céad Slán Leis an Oíche Aréir

Cén áit ab ea é sin
an áit úd aréir,
bhí cách ag rince
ina ngealta grá san áit úd aréir.

Ba chufróga iad, sióga rósleicneacha,
áilleacht thar na bearta ar fad
san áit úd aréir

Thug sí cluas do m'iomaitheoirí
ba ghrástúil í, bhí eagla ormsa mo bhéal
a oscailt, ba dheacair
siolla a rá san áit úd aréir.

A Khusrow, bhí Dia féin i lár na cuilithe
agus Mahamad mar lóchrann grásta
ag an gcéilí mire úd
áit éigin aréir!

Amir Khusrow Dehlavi (1253 -1325)

Last Night

Where was that place?
Where were we last night?
The whole company dancing
out of their minds with love

Cypresses they were, forest nymphs,
cheeks of roses, exquisite,
last night (wherever it was)

She listened to all my rivals
a paragon of grace, I was afraid
to open my mouth
last night, struck dumb I was

Khusrow, God Himself graced that company
and Muhammad was a torch of Grace
at that mad joyous céilí
that happened somewhere last night

2021-05-29

Santoka

 
ábhairín súgach -
titeann duilleoga
ina gceann is ina gceann

2021-05-28

Níl Teanga ar Bith Ann

Níl Teanga ar Bith Ann

Níl teanga ar bith in ann
buíochas a ghabháil Leatsa.
Níl teorainn ar bith
le haigéan do chuid tíolacthaí!
Treoraigh sinn, a Thiarna
ar an gconair is fearr amuigh!

Sheikh Abdullah Ansari de Herat (1006 - 88)

No Tongue

No tongue, Lord, has been fashioned
To express our thanks
No limits are there to the ocean
of  blessings you grant!
Guide us, we beseech You
on the best of paths!

2021-05-27

Buson

 
gearroíche shamhraidh  . ..
ar snámh sa ghiolcach
boilgeoga na bportán

ahuhurberɛ anadwo tiawa
nkɔtɔ ahomeguo hyita nsutene
a ɛnam wra mu

Leagan Tíbhise: Adjei Agyei-Baah

2021-05-26

Sa Sráidbhaile [Im Dorfe]

 


Sa Sráidbhaile

Na madraí ag tafann, is gliogar na slabhraí
Is daoine ina gcodladh faoina gcuid braillín',
Brionglóidí breátha, faoi shaol gan imní,
Suáilcí uile is duáilcí tríothu
An lá dár gcionn beidh gach aon rud leáite.
Sea mhuis, bhí a bpáirt acusan sa dráma.
Súil acu, go mbeidh rud éigin nua dóibh
Féirín a bheadh fágtha faoi bhun an philiúir dóibh.

Ruaigigí mé, a mhadraí in bhur ndúiseacht
Ná tugaigí scith dom in am an tsuaimhnis!
Tá deireadh agamsa leis an mbrionglóideach
Ná bíodh baint agam le codlatóirí!

2021-05-25

Gibran: Lúcháir agus Buairt


 Is é is lúcháir ann ná do bhuairt is an masc bainte di.
An tobar céanna as a n-éiríonn do gháire, nach minic líonta le deora é.
Ní fhéadfadh sé a bheith ar aon slí eile.
Dá dhoimhne a ghearrann an bhuairt sin ionat is ea is mó slí a bheidh ann don lúcháir.
An corn ina mbíonn an fíon agat nach é an corn céanna é a dódh in oigheann an photaire?
Agus an liúit a shuaimhníonn d’anam, nach den adhmad céanna é a ghearr an scian?
Nuair a bhíonn lúcháir ort, breathnaigh go domhain isteach i do chroí agus feicfidh tú gurb é fáth do bhuartha é fáth do lúcháire.
Nuair a bhíonn buairt ort, breathnaigh isteach i do chroí arís, agus feicfidh tú le fírinne gurb é fáth do lúcháire atá á chaoineadh agat.

Deir cuid agaibh, ‘Is mó ná an bhuairt í an lúcháir,’ agus deir a thuilleadh agaibh, ‘Ní hea, is mó í an bhuairt.’
Ach deirimse libh gur doscartha atá siad.
Le chéile a thagann siad, agus má shuíonn ceann acu  leis féin chun boird leat, tá an ceann eile ina luí ar do leaba.

Go deimhin, ar crochadh ar nós scálaí atá tú idir an bhuairt agus an lúcháir.
Ní go dtí go mbíonn tú folamh a bheidh tú socair cothrom.
Nuair a ardóidh an cisteoir thú chun an t-ór is an t-airgead a mheá, ag titim nó ag éirí a bheidh do bhuairt nó do lúcháir.

2021-05-20

Buson

ahuhurberɛ anadwo tiawa
nkɔtɔ ahomeguo hyita nsutene
a ɛnam wra mu

Leagan Tíbhise: Adjei-Agyei-Baah

gearroíche shamhraidh . ..
ar snámh sa ghiolcach
boilgeoga na bportán

2021-05-19

Boris Gregoriev

Boris Gregoriev, Bean ag léamh
go raibh gach siolla
ina chaor fíniúna duit
satail ar gach caor
        déan fíon luachmhar, a thaisce
        le hól ag mo shochraid
let each syllable
turn into a grape for You
tread upon each one
        make a precious wine from them
        to drink at my funeral

2021-05-18

Einsamkeit / Uaigneas [Winterreise]

Einsamkeit

Wie eine trübe Wolke
Durch heitre Lüfte geht,
Wenn in der Tanne Wipfel
Ein mattes Lüftchen weht:
So zieh’ ich meine Strasse
Dahin mit trägem Fuss,
Durch helles, frohes Leben,
Einsam und ohne Gruss.
Ach, dass die Luft so ruhig!
Ach, dass die Welt so licht!
Als noch die Stürme tobten,
War ich so elend nicht.

Uaigneas

Mar scamall dorcha gruama
Ar fán trí spéartha glé,
Is leoithne bhog ag séideadh
Sna giúiseanna ó inné:
Mar sin atá mo chúrsa
Nach trom atá mo shiúl,
Sa saol ’tá lán de ghliondar
Is uaigneach mé monuar.
Uch, tá an domhan ina chalm,
Uch, tá an saol chomh geal
Nuair shéid sé ina spéirling
Níor mhair an bhuairt ach seal.

2021-05-16

Glantóir Sráide

 Glantóir Sráide

"A ghlantóir sráide, tá rud éigin fútsa
a chuireann isteach orm. Ag siúl na sráideanna duit,
an ní nach bhfuil caillte agat á lorg agat.
Ní thiocfaidh tú ar a leithéid sin go deo!"

Freagraíonn an glantóir mé: "Nach ait an diabhal rud é,
mura dtagaim ar an ní nach bhfuil caillte agam
éirím an-suaite ar fad!"

Ní thagtar ar aon ní, ní chailltear aon ní,
ní sa chaint ná sa tost é. Ní hé
seo ná siúd é, ach iad araon.

Attar (c.1145 -1221)


Street Cleaner

"Street cleaner! There's something about you
that I can't figure out. There you go, walking the streets
in search of something you haven't lost.
How are you supposed to find something of that nature?"

The cleaner says: 'It's devilishly odd,
If I can't find what I haven't lost
I become unbelievably upset!"

Nothing is ever found, nothing is ever lost,
it's neither in speech nor in silence. Not one thing
or another. But both.

Cnoic Shíofra/ Sheeffry Hills

Ron Rosenstock
is mistéirí fós iad
le himeacht ama . . .
Cnoic Shíofra
clothing themselves
in more mystery over time . . .
Sheeffry Hills

2021-05-15

Teampaill

brothall . . .
an tráthnóna ar fad caite ag scáileanna
sa teampall


sweltering heat . . .
shadows spend all afternoon
in the temple
ioslamafóibe . . .
níl vacsaín fós
ina haghaidh


islamophobia . . .
there is no known
vaccine
tar, a Chríost!
tá an domhan go léir ina theampall
baincéireachta


Christ! come
the whole world is a temple
of banking

2021-05-14

Suzuki Masajo 1906-2003níl éalú uaidh
caithfear siúl ar dhuilleoga tite
ar an gcosán seo

that's it  . . .
one must crush fallen leaves
on this path

akwanya nni baabiara
ɛtwa sɛ metia nhaban a aporoguo so
tumi yi kwan 
Leagan Tíbhise: Adjei Agyei-Baah

πεσμένα φύλλα
θα  πρέπει να πατήσω
σ' αυτόν τον δρόμο

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou 

2021-05-13

Gozan

 
an sneachta a thit inné
mar bhlátha silíní
is uisce arís é

το χιόνι που χθες
άνθισε σαν κερασιά
νερό είναι πάλι

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2021-05-12

Buson

 

gealach fhuar
na púróga á mbrath
faoim' bhróga

κρύο φεγγάρι
νιώθω βότσαλα κάτω 
απ' τα παπούτσια

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2021-05-11

Sea-Fever / Fiabhras Farraige


Sea-Fever (1902) le John Masefield, á léamh ag an bhfile.
    

Sea-Fever

I must down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by;
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.

I must down to the seas again, for the call of the running tide
Is a wild call and a clear call that may not be denied;
And all I ask is a windy day with the white clouds flying,
And the flung spray and the blown spume, and the sea-gulls crying.

I must down to the seas again, to the vagrant gypsy life,
To the gull's way and the whale's way where the wind's like a whetted knife;
And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow-rover,
And quiet sleep and a sweet dream when the long trick's over.

Fiabhras Farraige

Táim ag triall ar an muir arís,  an mhuir uaigneach is an spéir
Is níl uaimse anois ach long ard is í á stiúradh ag réalt;
Is speach an rotha, laoi na gaoithe is crith na seolta bána
Is ceo liath ar aghaidh na mara is an léithe ag láchaint.

Táim ag triall ar an muir arís, mar cloisim rith na taoide
Ina ghlaoch fiáin is ina ghlaoch glé nach féidir dom a shéanadh
Is níl aon ní uaim ach lá mór is néalta bána á sraoilleadh
Is an cáitheadh spréite is an cúr, agus uaillghol na bhfaoileán.

Táim ag triall ar an muir arís, ar shaol na ngiofóg strae
Slí na n-éan is an mhíl mhóir, is an ghaoth ina scian ghéar;
Is níl uaim ach eachtra grinn a chlos ó loingseoir éigin súgach
Is suan sámh is brionglóid bhinn ag deireadh an chúrsa.

2021-05-10

Täuschung / Seachmall [WINTERREISE]

File: Wilhelm Müller
Cumadóir: Franz Schubert

Täuschung

Ein Licht tanzt freundlich vor mir her;
Ich folg’ ihm nach die Kreuz und Quer;
Ich folg’ ihm gern und seh’s ihm an,
Dass es verlockt den Wandersmann.
Ach, wer wie ich so elend ist,
Gibt gern sich hin der bunten List,
Die hinter Eis und Nacht und Graus
Ihm weist ein helles, warmes Haus,
Und eine liebe Seele drin –
Nur Täuschung ist für mich Gewinn!

Seachmall

Tá léas ag damhsa os mo chomhair
Is air atáimse féin sa tóir;
Á leanúint thall’s abhus atáim;
Is meallann sé an duine ar fán.
Uch, mise atá i m’ainniseoir
Is meallta atáim ag an éidreoir,
Laistiar den oighear ag feitheamh tá
An teach a théifidh mo chuid cná’,
Is anam ann
‘tá grámhar glé –
An seachmall féin is sólás é.

2021-05-09

Buson

 

 

coinneal á lasadh
le coinneal eile -
tráthnóna earraigh

o lumînare
aprinsă de la alta---
seară vernală

   (Leagan Rómáinise: Olimpia Iacob)


2021-05-08

Rengetsu

 


sa díseart seo
tá gach a bhfuil uaim . . .
glór na gaoithe sa ghiúis


mehyɛ m'asomdwiebea
me wɔ biribiara a mehia
mframa bɔ wɔ paen nnuam

Leagan Tíbhise:   Adjei Agyei-Baah 

Στην ερημιά μου
έχω ό,τι θέλω...
τον άνεμο στα πεύκα

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2021-05-07

Luí na Gréine

Ron Rosenstock
Ros Bairneach
níl éinne anseo ag spréachadh
in aghaidh éag an tsolais
Rosbarnagh
no one here to rage
against the dying of the light

2021-05-06

Teidí

Grianghraf: Marta Rossignol
brionglóid
atá sa saol seo . . .
ná bíodh imní ort
a dream
this life . . .
nothing to be afraid of
ένα όνειρο
αυτή η ζωή . . .
τίποτε να φοβηβείς

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2021-05-05

Na Seascaidí

 Ar crith a bhí an t-aer sna Seascaidí
agus teachtaireachtaí dofheicthe
ag teacht as ceithre hairde na cruinne chugainn
agus tugadh cluas don Fháidh, Kahlil Gibran:

        Mar phunanna arbhair, cnuasaíonn sé             
        chuige féin thú.
        Buailtear thú chun go mbeifeá nocht.
        Criathraítear thú le bheith saor ón gcrotal.
        Meiltear i do bháine ar fad thú.
        Fuintear thú le bheith solúbtha.
        Cuirtear sa tine bheannaithe aige ansin thú              
        le go mbeifeá i d’arán beannaithe                  
        ag séire beannaithe Dé . . .

Agus bhí daoine nach raibh An Fáidh léite acu
agus bhí fionnaitheacht orthu –
breithiúna, polaiteoirí, an chléir
gach crann taca a bhí ag an tsochaí
bhí rud éigin ag teacht agus ní raibh a fhios acu
cad a bhí ann
mar is á ghaibhniú i gcroíthe nua a bhí sé
agus bhí na fathaigh ar crith
J P Morgan
an t-arm
infheistitheoirí:
criathrófar sinn
meilfear sinn
fuinfear sinn
cuirfear sa tine bheannaithe sinn!

Agus shuíodar síos
agus ghealladar go sollúnta

nach dtarlódh na Seascaidí go deo arís.2021-05-04

Haiku le Gozan 1717- 1787

Hiroshige
is uisce arís é . . .
an sneachta a thit
mar bhlátha silíní
yesterday's snow
that fell like cherry blossoms . . .
water once again
zăpada de ieri
flori de cireș cernute
iarăși e apă

Leagan Rómáinise: Olimpia Iacob

2021-05-03

Gan Teideal

 A Thiarna,
nuair a sheolfaidh tú an fhearthainn
smaoinigh tamall,
le do thoil?


lig d’fhuaim an uisce ag titim
dul i bhfeidhm rómhór ort,
an solas iontach
ar an uisce ag titim.

Táimse
faoi bhun an uisce sin.
Titeann sé le fórsa éachtach
agus an solas
Dallann
sé ar an solas mé

James Baldwin


Untitled

Lord,
    when you send the rain
    think about it, please,
    a little?

Do
    not get carried away
    by the sound of falling water,
    the marvelous light
    on the falling water.

I
    am beneath that water.
    It falls with great force
    and the light
    Blinds
    me to the light
    

James Baldwin

   

2021-05-02

Smaoineamh an Lae


D'fhéadfadh cúrsaí a bheith go dona do na boic mhóra gan iad a bheith i gceannas ar an stát.

Lorenzo Medici (1469)

2021-05-01

claíocha an Iarthair

Ron Rosenstock
stone walls of the West
how easily it breaks . . .
the human heart
claíocha an Iarthair
is fuirist é a bhriseadh . . .
croí an duine

2021-04-30

Feartlaoi

Níor shéan sé pléisiúr de phléisiúir uile an domhain;
File agus súmaire.

Déanaimis gairdeas! arsa na foilsitheoirí. Tá an boc marbh.
Ní fheicfimid a thuilleadh san oifig é go bagrach,
Gléasta i gcomhair ócáide, dleachta á n-éileamh aige:
An t-airgead, a chunúis, nó cuirfidh mé an áit trí thine.

Mar sin leagadh ar an mbreocharn é – file, fear achrainn,
ainniseoir.

Shakti Chattopadhyay
2021-04-29

An Duilleog Dheireanach

 
Cad atá
       Ag an duilleog dheireanach
       Le bheith ag maíomh as?
 
       Bhuel –
       Samhlaigh
       Seangán beag
       Ar fán leis féin
       Faoin gcrann.
       Samhlaigh
       Go dtugann sí scáth don seangán
       Ón ngrian loiscneach
       Is í ag luascadh go fiáin sa ghaoth.
       Is cuma
       Má shracann an ghaoth
       Ón gcrann í.
 
       Nár mhéanar dá dtitfeadh sí ar an seangán beag
       Go séimh
       Ar nós scáth fearthainne mór glas
       Is fanacht
       Le miongháire mioscaiseach
       Go dtiocfadh máthair an tseangáin
       Is í ag tabhairt amach
       Gur ceileadh a páiste uirthi –
 
       Cad eile a theastódh ó dhuilleog?

       Veerankutty

2021-04-28

Kyoshi Takahama

 

 

 

 

 

i mo sheasamh dom
faoin gcrann giúise seo
is braon drúchta mé

2021-04-27

Bás sagairt

An Caitliceach nach réabhlóidí é, múchta i bpeaca marfach atá sé.

An tAthair Camilo Torres Restrepo (1929 - 1966)


Bhíos fós ar scoil
nuair a d'fheallmharaigh
fórsaí an rialtais thú

Bhí 50 bliain ó tharla 1916 á cheiliúradh againn.
(mar dhea!)

Cén fáth nár fógraíodh do bhás ón bpuilpid
cén fáth nach raibh lá oifigiúil dobróin againn?

Bheinnse tar éis deora a shileadh i do dhiaidh
cinnte!
Bheinn tar éis tú a chaoineadh go géar goirt, a Athair
cén fáth nach ndúradh linn gur feallmharaíodh thú?

Nó an mbeinn tar éis a rá liom féin
nach scannalach an ní é go mbeadh sagart
ina throdaí Marxach -
ar leac na bpian atá sé siúd anois, chomh cinnte le hIfreann!


Death of a Priest

A Catholic who is not a revolutionary is steeped in mortal sin.

Fr. Camilo Torres Restrepo (1929 - 1966)


I was still at school
when government forces
assassinated you

We were celebrating the 50th anniversary of the 1916 Rising
(yeah, sure  . . .)

Why was your death not announced from the pulpit
why was there not an official day of mourning?

I would have shed tears for you
be sure of it!
I would have wept bitterly for you, Father
why were we not told of your assassination?

Or would I have said to myself
what a scandal! A Marxist fighter - and he a priest . . .
he's suffering for it now - as sure as Hell!
...

2021-04-26

Is Mise É Sin

Níl scrupall agam maidir le hathrú ná eagla roimh bhás,
Níor saolaíodh riamh mé,
Ní raibh tuismitheoirí riamh agam.
Is mé an Bheithsine Iomlán, Eolas Iomlán, Ríméad Iomlán.
Is mise É Sin, is mise É Sin.
 
Ní mé is cúis le dearóile ar bith, is nílimse dearóil,
Níl namhaid ar bith agam is ní namhaid mé.
Is mé an Bheithsine Iomlán, Eolas Iomlán, Ríméad Iomlán.
Is mise É Sin, is mise É Sin.
 
Táimse gan fhoirm, gan teorainn,
Lastall de spás agus am,
Táimse i ngach rud, gach rud ionamsa
Is mé ríméad na cruinne,
Táim gach áit.
Is mé an Bheithsine Iomlán, Eolas Iomlán, Ríméad Iomlán.
Is mise É Sin, is mise É Sin.
Táim gan cholainn, gan athrú ar an gcolainn
Ní mé na céadfaí ná a n-ábhar san
Is mé an Bheithsine Iomlán, Eolas Iomlán, Ríméad Iomlán.
Is mise É Sin, is mise É Sin.
 
Ní peaca mé ná suáilce
Ná teampall ná adhradh
Ná oilithreacht ná leabhair
Is mé an Bheithsine Iomlán, Eolas Iomlán, Ríméad Iomlán.
Is mise É Sin, is mise É Sin.
Swami Rama Thirtha

2021-04-25

2021-04-24

Tanka


The third preview on YouTube of Boatman! take these songs from me,
 a bilingual tanka sequence, comes with an appreciation from poet-critic Waqas Khwaja.
Text: Gabriel Rosenstock. Artwork and Film: Masood Hussain

It only gets better and better! A poet at the height of his powers, and an artist in complete command of his medium, his imagination on fire—what happens when they come together in electrifying collaboration? Of stray pieces and objects is great art made, and poetry, but the unreflecting ordinary eye would not know it until the metamorphic creative imagination reorders the vision, rearranges words, images, and objects for us. Masood Hussain’s movingly wrought reliefs, in heart-rending earth colors of impassioned blues, metallic greens, ochres, rust, and stanched crimson, and Gabriel Rosenstock’s chiseled latticework of sublime tanka, melodic and polyphonic at the same time in conversation with each other, are steeped in sorrow, yet improbably uplifting in an aesthetic experience crafted and shaped out of life’s wilderness of travails and tragedies gratuitously inflicted on a people caught in an ancient struggle for self-liberation and self-realization. The Irish and the Kashmiri, inextricably bonded and blended in their toils, their pains, their struggles and longings, in their creative gusto, transport the reader to the domain of the mystical sublime. Boatman! take these songs from me captures the imagination as only great art can, to leave an enthralling, lasting impact.


Waqas Khwaja

2021-04-22

Grianghraf: Jason Symes

Rinsí, Rinsí
cá bhfuil a dtús?
cá bhfuil a ndeireadh?
whorls, whorls
where do they begin?
where do they end?

Shankha Ghosh (1932-2021)

 

Ar meisce

Cuir ar meisce níos mó fós é
nó conas a sheasfaidh sé
an domhan seo in aon chor.
Tá sé fós óg, a Thiarna!
Déan níos críonna anois é, mar sin -
nó conas a sheasfaidh
an domhan seo in aon chor é.

(Cailleadh an file Beangálach ar an gCéadaoin, 21 Aibreán. Covid a mharaigh é. 89 bl. d'aois a bhí sé)