2021-12-08

Haiku :John McDonald

shooglie on'r bike
she disnae ken yit
she's on'r ain

guagach ar an rothar
níl fhios aici fós
gur léi féin atá sí

the suicide tree  -
it's brainch
hailt

crann an fhéinmharaithe -
cneasaíodh
an ghéag

furst Yule whigmaleeries  -
rodden
          berries

na chéad áilleagáin Nollag
caora
         caorthainn

dawn chorus  -
the yatter
o the bucket men

cór na camhaoire -
comhrá
na bhfear bruscair

hameless  -
doverin aneath the heidline:
IS THERE LIFE ON MARS?

duine gan dídean
ina chodladh faoin gceannlíne:
AN BHFUIL BEATHA AR MHARS?

lockdoon  -
the day a butterie
gaed by 

dianghlasáil -
ghabh féileacán thar bráid
inniu

frae the fitbaw perk
the ref's fussle  -
a bleckie repones

ón bpáirc peile
feadóg an réiteora
freagraíonn lon

2021-12-07

Cá bhfuil an Eoraip agus ceisteanna móra eile.

Cá bhfuil an Eoraip? Tá an Eoraip an-fhairsing agus an-ilghnéitheach. Cén teagmháil atá againn léi nó cén teagmháil a bhí againn léi i gcaitheamh na gcianta?

Dá ndéarfadh scríbhneoir Gaeilge go raibh lé aige leis an Eoraip, nó go samhlaíonn sé é féin mar Eorpach, bheadh orm fiafraí de, ‘Cén chuid den Eoraip – tuaisceart, oirthear, lár, nó deisceart na hEorpa? An t-iarthar? An t-imeall? Cé hiad na scríbhneoirí Eorpacha a chuaigh i bhfeidhm ort? An sa bhunteanga, nó sa Bhéarla, nó sa Ghaeilge a léigh tú an saothar sin? Ar chuala tú trácht ar Líonra Litríochta na hEorpa/ European Literature Network?

Cén fáth, dar leat, nach bhfuil guth na Gaeilge go láidir sa Líonra sin? An mbraitheann tú mar scríbhneoir Gaeilge go bhfuil eagrais ar nós PEN Éireann, Cultúr Éireann agus Litríocht Éireann, ag cur litríocht na Gaeilge chun cinn san Eoraip? An cara leis an nGaeilge é an 'Trinity Centre for Literary and Cultural Translation'?

Tá níos mó ceisteanna agamsa ná freagraí ach ní gá dhuit a bheith i d’Einstein ná i do Harry Statal chun tuairim a bheith agat cad iad na freagraí a bheadh agamsa ar chuid de na ceisteanna sin. Maidir leis an gceist, ‘An sa Ghaeilge a léigh tú an bunsaothar Eorpach sin?’ Is iontach an méid de litríocht na hEorpa a bhfuil fáil uirthi sa Ghaeilge. (Roimh m’amsa a deineadh formhór na n-aistriúchán sin). Ceist eile, mar sin, ar an scríbhneoir Gaeilge: an bhfuil tú cláraithe le Aistriú Litríochta

Ceist eile fós: cad faoi léann na hÉireann san Eoraip agus ionad na litríochta Gaeilge sa chóras sin, is é sin le rá an European Federation of Associations and Centres of Irish Studies – EFACIS. An spéis le EFACIS scríbhneoirí na Gaeilge? An spéis le scríbhneoirí na Gaeilge EFACIS?

Nuair a d’iarr EFACIS ormsa rud éigin a scríobh dóibh le haghaidh Kaleidoscope 2, chuireas haiku ar fáil sá dá theanga, haiku a bhí ag freagairt do ghrianghraif le Roman Vishniac, duine a bhí ina fhinné ar an bhfríth-Sheimíteachas san Eoraip agus na Naitsithe ag teacht chun cinn.

Is é Auschwitz bunchloch an Aontais Eorpaigh, de réir an úrscéil An Phríomhchathair/ Die Hauptstadt le Robert Menasse, súil ghéar á caitheamh aige ann ar an maorlathas buile sa Bhruiséil.

An bhfuil aistriúchán Gaeilge den úrscéal sin coimisiúnaithe ag foilsitheoir Gaeilge? Dá mbeimis inár nEorpaigh – rud nach bhfuil, i mo thuairimse – bheadh scéim ann chun aistritheoirí a fhostú go lánaimseartha chun litríocht chomhaimseartha na hEorpa a chur ar fáil i nGaeilge. Is cinnte go léifinnse cuid de na leabhair sin. Nílim chun cáipéisí na maorlathach a léamh! Níl aithne agam ar éinne a bhfuil fonn air na cáipéisí sin a léamh. 

2021-12-06

Mandela

Artwork: Peter Max
bogha ceatha
a foirmíodh as deora . . .
deora ag glioscarnach
a rainbow
fashioned from tears . . .
glistening tears
a watergaw
wrocht frae tears . . .
skimmerin tears

Leagan Béarla na hAlban: John McDonald
虹かかる
涙から生る
光る涙

Leagan Seapáinise: mariko sumikura

2021-12-05

George Henry

crainn . . .
ag cabhrú le daoine
bheith ar nós an bhúda
trees . . .
helping people
to become buddha-like
treen . . .
aidin fowk
tae cum buddha-lik

Leagan Béarla na hAlban: John McDonald
木たるもの
悟入求むる
衆を救いて

Leagan Seapáinise: mariko sumikura

2021-12-04

Carl Bloch

níl nóta fágtha
sheinneas iad go léir, a shearc
níl puth fágtha ionam
        sea, cad a dhéanfad anois?
        teacht ar scála nua, ab ea
there are no notes left
i’ve played them all, Belovèd
i have no breath left
        what to do now? i don’t know
        i must invent a new scale

2021-12-03

Smaoineamh an Lae / Thought for Today

 An bhfuil airm uainn chun cogaí a throid? Nó an bhfuil cogaí uainn chun margaí a chruthú d'airm? 

- Arundhati Roy, údar (r. 24 Samhain, 1961)Do we need weapons to fight wars? Or do we need wars to create markets for weapons? 

-Arundhati Roy, author (b. 24 Nov 1961)

2021-12-02

Baiseō

Baiseō

Mise Baiseō
díoltóir tae sencha
is cuma liom má íocann tú
as an tae nó mura n-íocann
is é an dá mhar a chéile é.
Bí id' chaipitlí
nó bí frithchaipitlíoch
sé do ghnó féin é -
bain taitneamh as an tae:
Lá maith agat

Baiseō

I'm Baiseō
the tea-seller
you can pay for your tea
or not
it's all the same to me.
You can be a capitalist
or an anti-capitalist
that's your own business
enjoy your sencha tea:
Have a nice day.
Eίμαι ο Μπαϊσέο
ο πωλητής τσαγιού
μπορείς να πληρώσεις για το τσάι σου
ή να μην
το ίδιο μου κάνει
Μπορείς να είσαι ένας καπιταλιστής
η ένας αντικαπιταλιστής
αυτό είναι δική σου δουλειά -
απόλαυσε το πράσινο τσάι σου:
Καλή σου μέρα

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2021-12-01

Ceol Duilleoige /Leaf Music

Seinnimse an duilleog.
Éist go géar. 
Cloisfidh tú duilleog ag titim.
Ní hí an duilleog seo 
atá á seinm anois agam
ach gach aon duilleog a thit riamh
go talamh.
Is é seo ceol na nduilleog
ag titim.
Ceol brónach, ab ea, a deir tú?
Ceol áthasach?
Níl ann ach ceol na nduilleog.
Tá sé mar atá sé.

Leaf Music

I am Yokoyama Sodō
I play the leaf.
Listen carefully.
You will hear a leaf falling.
Not this leaf 
that I'm playing now
but all the leaves
that ever fell to the ground.
This is the music
of the falling leaf. 
Is it sad, you ask?
Is it joyous?
It is simply leaf music.
It is what it is.

2021-11-30

Balcóin

ón mbalcóin sléibhte as raon
sa balkona nedosegljive planine

ceo dlúth, mé ag léim ó chloch go cloch
magla, skacem sa kamena na kamen

cleitearnach éin a imíonn sa cheo
prhnuvsi, ptica nestaje u magli

i ngloine le haghaidh branda: sailchuacha
u casici od rakije: ljubicice

ar dhá thaobh an chlaí, fásann na caisearbháin mar a chéile
sa obe strane ograde maslacci jednako rastu

haiku aon líne 
le  Dimitar Anakiev
ar fáil ó Haiku Foundation

2021-11-29

Xu Beihong

an broigheall fiú
bréan dá chlúmh dubh
muir dhubh spéir dhubh
        é ag tnúth le do theacht
        a thaisce, soilsigh ár gcroí
even the cormorant
tired of its black plumage
black seas and black skies
        awaits Your appearance
        beloved, illuminate our hearts

2021-11-27

Burrow Beach

 

maidin gheal shamhraidh
scagtha ag samhraí
ó bhlianta eile

bright summer morning
filtered by mornings
of other years

2021-11-26

Kubota Utsubo

shinanobito
waga kyoosoo ni
matsuwarite
ooki yuki furu
Tookyo-no sora
tagann cumha orm
ag smaoineamh ar Shinano
mo ghaolta i gcéin
        sneachta ag titim gan stad
        clúdaítear spéartha Thóiceo
Tanka (5-7-5-7-7 siolla) de chuid Kubota Utsubo (1877 -1967)

2021-11-25

Robert Julian Onderdonk

Bluebonnets at Sunrise
Robert Julian Onderdonk
Date: 1917
dúisíonn na blátha
dúisíonn gach gas is peiteal
ag breacadh an lae
        dúisímse, a mhíle grá
        sa ghlóir atá ionatsa
the flowers awaken
each stem, each petal awakes
to the light of dawn
        i awaken, Belovèd
        to the glory that is You
τα άνθη ξυπνούν
βλαστοί, πέταλα ξυπνούν
στο φως της αυγής
        ξυπνώ, αγαπημένε
        στη δόξα που είσαι Εσύ

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2021-11-24

Albin Egger-Lienz

Toter Soldat aus der "Missa Eroica"
na saighdiúirí sin
cé sheolann chun a n-éaga iad
gan tú a fheiscint
        nocht do ghnúis dóibh, a lao dhil
        ligfidh siad a n-airm ar lár
tell me why they die
why do soldiers die and die
they could live for You
        Belovèd, show them Your face
        they will lay their guns aside

2021-11-23

Trí Dhán a Scríobhadh in Coorg *

'Satchi' agus Gabriel

 1. An Oíche Agus An Eilifint


In Coorg is deacair an eilifint a aithint
thar an oíche.
Ceapann tú go bhfuil sé ina oíche; ach
níl tú in ann teacht ar an ngealaigh.
Is dóigh leat gurb é an starrfhiaclach atá ann; ach
níl teacht agat ar na starrfhiacla.


An é gur chaill an oíche agus an eilifint iad
mar nach rabhadar in ann cuar na gealaí
a aithint thar chuar na starrfhiacaile?
 
Ach an chumhracht phlúchtach seo, meascán
de chána siúcra, caora fiáine agus Banríon
na hOíche is í faoi bhláth faoi sholas
na gealaí: an í cumhracht na hoíche í
nó cumhracht na heilifinte?

2. An  Kavery

Chuireamar an Kavery dínn cúpla uair.
Ní raibh inti tamall ach sruthán beag bídeach
i measc na gcarraigeacha,
lochán marbhuisce in áit eile agus
in áit eile fós í ina habhainn bhreá.

Ach ba iad na híomhánna céanna
a thit ar an uisce: bambúnna, crainn,
scamaill, sinne, droichead nár tógadh
bogha síne nach bhfacthas
i mbrionglóid órga aingil.
 
Ar nós íomhánna an domhain
a thiteann ar anam gach n-aon.

3. Foraoisí

Ghabh scata foraoisí trínn,
Scata éan ag eitilt, scata brúideanna ina dtáinrith.
Sheasamar gan chorraí, ag súil le gach leoithne,
go n-iompóimis inár gcrainn, go bpéacfadh duilleoga
ag súil go n-osclódh bláthanna
is go n-aibeodh torthaí.
 
Ghabh an Kavery tharainn, ár bhfréamhacha
a bhí dearmadta le fada againn á n-uisciú aici.

 K. Satchidanandan

 
*   Ceantar in Karnataka na hIndia is ea Coorg, nó Kodagu.
Sa Mhailéalaimis a scríobhadh na dánta seo.

2021-11-22

Uehara Konen

na hamhráin do chanadar
ár sinsir dhearmadta -
cúr easa
the songs they sang
our forgotten elders -
waterfall foam
歌いしは
昔(もと)の古老の―
滝の泡

Leagan Seapáinise Mariko Sumikura

2021-11-21

Waldritt

Waldritt, Margret Hofheinz-Döring, Aquarell, 1972
Peter Mauch / Galerie Brigitte Mauch Göppingen, CC BY-SA 3.0,
via Wikimedia Commons
tú 'fhágaint im' dhiaidh
is marcaíocht isteach san fhómhar
coillte fáilteacha
        éist: gáire na n-ioraí rua
        'tá sé as a mheabhair - arís'
to leave You behind
and ride into the autumn
the welcoming woods
        i hear the laughter of squirrels
        'he has lost his mind - again'

2021-11-20

Haiku

 beach ag sú
sú-sú
cé a chloiseann í


the sucking bee . . .
suck-suck
who hears it


2021-11-19

Haiku

 


amach san fhómhar
cathaoir aonair ag feitheamh
le duine nár tháinig fós


2021-11-18

Don Hong-Oai

suíonn éan dubh
sa chroí . . .
leis féin
a dark bird
sits in the heart . . .
alone
ένα μαύρο πουλί
κάθεται μες στην καρδιά . . .
μοναχό

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise.

2021-11-17

Photo-Haiku

(Leabharlann Náisiúnta na hÉireann/ National Library of Ireland)
1953, Essex Street
a boy draws a cowboy
on a wall
1953, Sráid Essex
tarraingíonn garsún
buachaill bó ar bhalla

2021-11-16

Olga Rozanova

cé mise inniu
táim im’ rí inniu – rí triuf
an raghfá sa seans
        imreoidh mise leatsa
        má imríonn tusa liomsa
who am i today
today i’m the king of clubs
will you take a chance
        i’ll play with You, Belovèd
        question: will You play with me

2021-11-15

Murray Bookchin

Murray Bookchin, By Janet Biehl -
Own work, Public Domain, Link

Is dócha go bhféadfadh éinne ainrialaí a thabhairt air féin dá gceapfadh an duine sin go bhféadfaí an tsochaí a bhainistiú gan an stát. Agus nuair a deirim an stát - nílim ag caint ar institiúidí a bheith in easnamh ná sli ar bith chun an tsochaí a eagrú - tagraíonn an stát dáiríre do threalamh proifisiúnta daoine a chuirtear i leataobh chun an tsochaí a rith, teacht roimh an bpobal i rialú na sochaí. Bheadh an t-arm san áireamh ansin, giúistísí, polaiteoirí, ionadaithe a fhaigheann íocaíocht ar mhaithe le reachtaíocht a dhéanamh, agus comhlacht feidhmeach ansin a chuirtear i leataobh chomh maith ón tsochaí. Creideann ainrialaithe, mar ghrúpaí nó mar dhaoine aonair, gur cheart go mbeadh an tsochaí á rith go díreach ag na daoine.

2021-11-14

Fa-yen (法眼 Hõgen)

Isson Tanaka

Tar

Éan i ngarrán uaigneach is é ag cantain mar fhliúit.
Luascann an tsaileach gona snáitheanna órga.
Éiríonn an gleanntán sléibhe níos séimhe nuair a fhilleann na scamaill
Tugann leoithne léi cumhracht na mbláthanna aibreoige.
Tá an lá ar fad caite agam i mo shuí anseo go sámh
Agus gach aon chúram is smaoineamh díomhaoin glanta de m’aigne agam.
Ba mhaith liom a rá leat conas a mhothaím ach teipeann na focail orm.
Tar go dtí an garrán chugam; féachaimis ar nótaí a chéile

Fa-yen (法眼 Hõgen) Máistir Cha’n

2021-11-13

August von Pettenkofen

maidin dhuairc dhearóil
amhrán ar an raidió
ná goil, a bhean ó
        báisteach gan trua gan taise
        dúnéalta ar fhíor na spéire
dreary grey morning
a song on the radio
no woman no cry
        the streaming rain pitiless
        dark clouds on the horizon

2021-11-12

Kinoshita Rigen

machi o yuki
kodomo no soba o
tooru toki
mikan no ka seri
fuyu ga mata kuru
ag siúl síos an tsráid
faighim boladh táinséiríní
gabhann leanbh tharam
        braithimse sa chumhracht sin
        go bhfuil an geimhreadh ag teacht
Tanka (5-7-5-7-7 siolla) de chuid Kinoshita Rigen (1886 - 1925)

2021-11-10

Zuckerberg

 

Zuckerberg

Zuckerberg!
Mountain of sugar.
Has your name determined
that you must forever sweeten the pill?

Those teenage girls were sweet enough
before you came along
before your company, Instagram,
made them feel insecure about their bodies.
Mark, don't you know that beauty comes from within?

What's inside Facebook? Has it got a soul?
Does it know how to look into itself?
Show me the soul of Instagram, Mark.
What does it consist of? Algorithms?
I'm thinking of those teenage girls, Mark,
and some lines come to me from Hanshan:

Children, I beseech you
get out of the burning house now.


Zuckerberg

Zuckerberg!
Sliabh siúcra.
An ordaíonn do shloinne dhuit
an tseirbhe a fholú orainn?

Ní searbh a bhí na déagóirí sin
sular tháinís-se, tú féin
is do chomlachtsa, Instagram,
a d'fhág suaite faoina gcolainn féin iad.
Mark, nach eol duit gur istigh ionainn atá an áilleacht lonnaithe?

Facebook, cad atá istigh ann? 'Bhfuil anam ann?
An eol dó conas breathnú ann féin?
Taispeáin anam Instagram dom, Mark.
Cad go díreach atá ann? Algartaim?
Táim ag smaoineamh ar na déagóirí sin, Mark
agus ritheann línte de chuid Hanshan liom:
    
   A pháistí, impím oraibh,
   amach libh anois, tá an teach trí thine.

2021-11-09

Imeacht Thar Chlaí

Níl ach imeacht linn thar chlaí ann, is cuireadh chun gadaíochta
Rud nach linne a thógáil, an teas ionainn a stóráil,
Níl ach imeacht linn thar chlaí ann, babhta beag bradaíola,
Rud is gá dúinn a dhéanamh, nuair is fuar í an nead.

Cad is fiú an cur i gcéill, sé an t-uaigneas críoch an scéil
Maidir lenár ngrá, is eol dúinn, a stór
Aimseoimid é faoi rún, má thagann grá chugainn,
Is sin a bhfuil, mar ní scaoilfear linn, a stóirín, go deo.

Níl ach imeacht linn thar chlaí ann, is cuireadh chun gadaíochta
Rud nach linne a thógáil, an teas ionainn a stóráil,
Níl ach imeacht linn thar chlaí ann, babhta beag bradaíola,
Rud is gá dúinn a dhéanamh, nuair is fuar í an nead.

Níl ach imeacht linn thar chlaí ann, nuair is fuar í an nead.


It's a cheating situation, a stealing invitation
To take what's not really ours, to make it through the midnight hours
It's a cheating situation, just a cheap imitation
Doing what we have to do when there's no love at home

There's no use in pretending, there'll be a happy ending
Where our love's concerned, sweetheart, we both know
We'll take love where we find it, love and try to hide it 
It's all we got, for we know they're not gonna let us go

It's a cheating situation, a stealing invitation
To take what's not really ours, to make it through the midnight hours
It's a cheating situation, just a cheap imitation
Doing what we have to do when there's no love at home

It's a cheating situation when there's no love at home

2021-11-08

Tar éis an chuirfiú

 Tá ina mhaidin
cromann an spéir a ceann
go humhal go talamh
toisc páistí bheith ag dul ar scoil  . . .

Á folcadh féin san abhainn
cuireann an ghrian
turban d'ór sníofa uirthi féin
is seasann ar thaobh an bhóthair go gealgháireach
toisc páistí bheith ag dul ar scoil . . .

Canann gaotha beannachtaí
ar ghéaga úrghlasa
déanann ceoilíní na mbláthanna cumhra
cosáin chodlatacha a dhúiseacht
ó chúinne na seansráide
sméideann an peepul scáthach
a lámha
toisc páistí bheith ag dul ar scoil  . . .

Tagann aingil sholasmhara amach
tá an uile chonair ag drithliú
i láthair na huaire
gach póir den domhan
ag preabadh mar chroí máthar
an t-am ina shuí go suairc
ar dhíon leath-thite
colúir ag eitilt sa spéir
toisc páistí bheith ag dul ar scoil . . .

Nida Fazli

2021-11-07

Grágán

Ron Rosenstock
dom' shú isteach
sa chroílár ionam féin -
grágán
sucking me in
to the deep core of being -
tree stump

2021-11-06

Debiprasad Mukherjee

Debiprasad Mukherjee
an mó máthair
a bhí agam -
ó, a mháithríní!


how many mothers
have I had -
oh, dear dear mothers!

2021-11-05

Maja Feliksa Dziewanowska-Stepnowska

Malowidło przedstawiające wyścig konny na stacji SKM Sopot Wyścigi.
Maja Feliksa Dziewanowska-Stepnowska
domhan na mbuaiteoirí
is mar sin a bhí ó thús
déantar dearmad glan
        ar an gcréatur chun deiridh
        buaiteoirí? ní spéis liom iad
a world of winners
it's been so since ancient times
those who come in last
        how quickly they're forgotten
        victors? i've no time for them

2021-11-04

Kondo Yoshimi

yo wa ageshi
shiso no naka ni
mamorikite
ima koso senso o
nikumu kokoro yo
bhí an domhan ar fad
gafa le hidé-eolaíocht
níor osclaíos mo bhéal
        doirtfead anois óm' chroí, ámh,
        an fuath atá agam don chogadh

Tanka (5-7-5-7-7 siolla) de chuid Kondo Yoshimi (1913 - 2006)

2021-11-03

Súil

an tsúil seo
cad a fheiceann sé. . .
am atá thart    am atá le teacht?
this eye
what does it see . . .
the past    the future?

2021-11-02

Réalachas

Ní ceart smaoineamh ar leith
nó sraith de smaointe
a chaitheamh i dtraipisí
díreach ar an gcúis
nach bhfónann siad 
don chine daonna.
Má tá smaoineamh ann
caithfear na geataí a oscailt dó.
Mar, má dhúnann tú na geataí
brúfaidh an smaoineamh isteach
nó ar nós na cuileoige san fhabhalscéal
sciorrfaidh sé isteach
gan fhios don saol.
An réalachas sa litríocht
cuir i gcás.
Nuair a nocht sé ar dtús
bhí goimh ar an saol
is a mháthair.
Cén fáth ar gá dúinn
eolas a chur ar an salachar go léir?
Le fírinne, ní gá.
Ach, ó shleamhnaigh sé isteach
bhí bréag ullamh aige:
chuir sé é féin i gcomparáid
leis an bpaiteolaíocht,
mhaígh go raibh sé úsáideach,
fóinteach agus, dá réir sin,
tugadh áit dó.
Is léir do chách anois
nach fóinteach atá an réalachas
ach dochrach,
an-dochrach . . .
Is deacair an bonn a bhaint de, áfach.

Dán is ea Réalachas a cuireadh le chéile as sliocht próis a fuarthas i leabhar de chuid Leo Shestov (1866 – 1938).

2021-11-01

Gabriel Sainz

an rud a bhí ann ní hann dó
níorbh ann dó riamh . . .
scáil fhada
what was there is not there
it never was . . .
long shadow
何やらむ
そこにありしは
長い影

Leagan Seapáinise: mariko sumikura
whit wis thair's no thair
it nivver wis . . .
lang sheddae

Leagan Béarla na hAlban: John McDonald

2021-10-31

Yosano Akiko

fuchi no mizu ni
nageshi seisho o
mata mo hiroi
sora aogi naku
ware madoi no ko
isteach sa lochán
chaitheas an Scrioptúr Naofa
d'ardaíos arís é
caoinim, breathnaím ar an spéir
páiste ar strae mé go deimhin
Tanka (5-7-5-7-7 siolla) de chuid Yosano Akiko (1876 - 1942)

2021-10-30

An Grá atá Glanta ag Deora

Croíthe atá aontaite trí mheán na buartha
ní scarfaidh glóir an tsonais iad.
An grá atá glanta ag deora
fanfaidh íonghlan álainn de shíor.

Kahlil Gibran

2021-10-29

Carbhán na nGám

 

John Prine - Caravan of fools.

Drumadóireacht dhorcha
Na crúba sin nach sámh
An ciúnas a rialaíonn an lá
Feicfear iad istoíche
Mar sheoid i measc na scáth
Seo chugainn anois iad
Carbhán na nGám

Sciatháin an choilmín
Lámhainn bhán freastalaí
Tá sí ag lonrú cois linne gan cháim
An geimhreadh i do choinne
Is ortsa níl an t-ádh
Is tú ag rith le
Carbhán na nGám

Carbhán na nGám
Carbhán na nGám
Ag rith ataoi le
Carbhán na nGám

Grá is caondúthracht
Chomh domhain le Loch Uachtair
Is riail dá gcuid féin i bhfeidhm
Le do thimpeallán d'eachra
Agus fórsaí nach bhfeaca
Ag rith ataoi le
Carbhán na nGám

Carbhán na nGám
Carbhán na nGám
Ag rith ataoi le
Carbhán na nGám
Carbhán na nGám, Carbhán na nGám
Ag rith ataoi le Carbhán na nGám.

2021-10-28

Flurry/ Fústar

what is this flurry?
gulls congregate
in Howth ...
cén fústar é seo
faoileáin ag teacht le chéile
i mBinn Éadair

2021-10-27

Cois Claí

 

Deir an duine sách
Atá ar a shuaimhneas,
Deir sé leis féin:
‘Conas a mhairfeá
Mura mbeifeá cinnte
Faoin lá amárach?
Conas a chodlófá
Gan díon os do chionn?’
Ar mhí-ámharaí an tsaoil
Caitear amach ar thaobh an bhóthair é.
Beidh air an oíche a chur de
Cois claí.
Níl scíth i ndán dó.
Scanraithe ina bheatha atá sé.
D’fhéadfadh ainmhithe allta a bheith thart
Nó bacaigh cosúil leis féin.
Téann sé i dtaithí air
I ndeireadh na dála, áfach.
Téann sé sa seans,
Codlaíonn sé ar nós bacaigh
Cois claí.

Dán is ea Cois Claí a cuireadh le chéile as sliocht próis a fuarthas i leabhar de chuid Leo Shestov (1866 – 1938).
 

2021-10-26

Vilhelms Purvitis

lig dom bheith im’ scáil
ó bhreacadh an lae ar aghaidh
ar gach cor asat
        is gach anáil, a thaisce
        gan labhairt go labhróidh tusa
let me reflect You
every second of the day
every move You make
        Your every breath, Belovèd
        and speak only when You speak

2021-10-25

Ealaín sráide, Amstardam

labhrann strainséir liom
bloghanna dá chuid dánta
focal nó líne
        ní bheadsa im' bhean chabhrach
        cad a theastaíonn uaidh a rá
strangers speak to me
pathetic fragments of poems
the first word or line
        i'm no midwife for their poems
        what is it they wish to say

2021-10-23

Kuzma Petrov-Vodkin

ar thuigeas-sa riamh
agus mé i mo gharsún
fíor-nádúr an Fhéin
        gach ní is eol dom, nach eol
        neadaithe i D’fhairsinge
the boy that i was
did i have some inkling then
that You were my Self
        everything that’s known, unknown
        resides in Your vast expanse

2021-10-22

Aizu Yaichi

hikari naki
toko yo no nobe no
hate ni shite
nao ka kiku ramu
yamabato no koe

istigh i ngleanntán
thuas i measc na sléibhte ard'
nach bhfeiceann an ghrian
        fuist! an gcloiseann tú dordán
        sé an colúr fiáin é

Tanka (5-7-5-7-7 siolla) de chuid Aizu Yaichi (1881 -1956)

2021-10-21

Deora is Braonta Drúchta

 

D'fhéadfá dearmad a dhéanamh
ar an té ar roinnn tú do gháire léi
ach ní dhearúdfar go deo
an té ar roinn tú deora léi.

Ní foláir nó tá rud éigin diamhair beannaithe sa salann.
Faightear inár ndeora é agus sa sáile.

Ólfaidh ár nDia agus tart trócaireach air
gach éinne againn,
an braon drúchta is an deoir.

Kahlil Gibran

2021-10-20

Haiku

aistear anama
ar nós eala . . .
an mbeidh deireadh leis go deo
swan-like
the soul's journey . . .
does it ever end

2021-10-19

Tnúthán Lastall de Bhriathra

 
Ba neacha fáin ag eiteallaigh
lán de thnúthán sinn
míle míle bliain
sular thug an mhuir is an ghaoth is an fhoraois
briathra dúinn.

Anois, conas na laethanta ón anallód
ionainn a chur in iúl
is gan againn
ach fuaimeanna an lae inné?

Uair amháin a labhair an Sfioncs, sin uile,
agus arsa an Sfioncs,
'Gaineamhlach is ea gráinne gainimh,
agus gráinne gainimh is ea gaineamhlach,
agus anois bímis inár dtost arís.'

Kahlil Gibran


2021-10-18

Hans Baldung

sagairt ina suan
faoi éadaí bána . . .
ag taibhreamh faoi chailleacha
priests are asleep
under linen sheets . . .
dreaming of witches
priests'r doverin
ablow plainen sheets . . .
dwamin o gyre carlines

Leagan Béarla na hAlban: John McDonald
僧眠る
リネンに包まれ
魔女の夢みて

Leagan Seapáinise: Mariko Sumikura

2021-10-17

Mary Brewster Hazelton

bláthmhachnamh, a chuid
chomh sean le Gairdín Éidin
feictear bláthanna
        ach cé a fhéachann go domhain
        isteach sa bhláth úd - an Féin
flower contemplation
an art as old as Eden
millions look at flowers
        Beloved, who looks deeply
        into the flower of the Self

2021-10-16

An Áilleacht sa Chroí


Dhá ghné atá anseo,
an áilleacht agus an fhírinne, -
an áilleacht i gcroí na leannán
agus an fhírinne i lámha
na gcuradóirí.

Gabhann áilleacht mhór mé
ach saorann áilleacht níos mó fós mé
fiú uaithi féin.

Soilsíonn an áilleacht níos gile
i gcroí an té atá á santú
ná i súile an té a bhreathnaíonn uirthi.

Kahlil Gibran

2021-10-15

Suantraí

 


Is minic suantraí á chanadh againn dár leanaí
chun go gcodlóimis féin.
Kahlil Gibran