2021-10-27

Cois Claí

 

Deir an duine sách
Atá ar a shuaimhneas,
Deir sé leis féin:
‘Conas a mhairfeá
Mura mbeifeá cinnte
Faoin lá amárach?
Conas a chodlófá
Gan díon os do chionn?’
Ar mhí-ámharaí an tsaoil
Caitear amach ar thaobh an bhóthair é.
Beidh air an oíche a chur de
Cois claí.
Níl scíth i ndán dó.
Scanraithe ina bheatha atá sé.
D’fhéadfadh ainmhithe allta a bheith thart
Nó bacaigh cosúil leis féin.
Téann sé i dtaithí air
I ndeireadh na dála, áfach.
Téann sé sa seans,
Codlaíonn sé ar nós bacaigh
Cois claí.

Dán is ea Cois Claí a cuireadh le chéile as sliocht próis a fuarthas i leabhar de chuid Leo Shestov (1866 – 1938).
 

2021-10-26

Vilhelms Purvitis

lig dom bheith im’ scáil
ó bhreacadh an lae ar aghaidh
ar gach cor asat
        is gach anáil, a thaisce
        gan labhairt go labhróidh tusa
let me reflect You
every second of the day
every move You make
        Your every breath, Belovèd
        and speak only when You speak

2021-10-25

Ealaín sráide, Amstardam

labhrann strainséir liom
bloghanna dá chuid dánta
focal nó líne
        ní bheadsa im' bhean chabhrach
        cad a theastaíonn uaidh a rá
strangers speak to me
pathetic fragments of poems
the first word or line
        i'm no midwife for their poems
        what is it they wish to say

2021-10-23

Kuzma Petrov-Vodkin

ar thuigeas-sa riamh
agus mé i mo gharsún
fíor-nádúr an Fhéin
        gach ní is eol dom, nach eol
        neadaithe i D’fhairsinge
the boy that i was
did i have some inkling then
that You were my Self
        everything that’s known, unknown
        resides in Your vast expanse

2021-10-22

Aizu Yaichi

hikari naki
toko yo no nobe no
hate ni shite
nao ka kiku ramu
yamabato no koe

istigh i ngleanntán
thuas i measc na sléibhte ard'
nach bhfeiceann an ghrian
        fuist! an gcloiseann tú dordán
        sé an colúr fiáin é

Tanka (5-7-5-7-7 siolla) de chuid Aizu Yaichi (1881 -1956)

2021-10-21

Deora is Braonta Drúchta

 

D'fhéadfá dearmad a dhéanamh
ar an té ar roinnn tú do gháire léi
ach ní dhearúdfar go deo
an té ar roinn tú deora léi.

Ní foláir nó tá rud éigin diamhair beannaithe sa salann.
Faightear inár ndeora é agus sa sáile.

Ólfaidh ár nDia agus tart trócaireach air
gach éinne againn,
an braon drúchta is an deoir.

Kahlil Gibran