2022-05-17

Michelangelo

Tormento di sant'Antonio
diabhail deamhain agus jinn
deacair a gcumhacht a shéanadh
gan éifeacht bíd
        nuair a luaimse d'ainm
        teitheann siad go maolchluasach
devils demons jinn
it's hard to deny their power
but what can they do
        beloved, i say Your name
        and they take off sheepishly

2022-05-16

Walter Osborne

A vendor of books, 1889
Bleá Cliath, a thaisce
roimh aimsir na réabhlóide
is cuma shéimh air
        ach tá rud éigin san aer
        is fós in éamh na bhfaoileán
Dublin, beloved
before the revolution
and all seems peaceful
        but there's something in the air
        still heard in the seagull's cry

2022-05-15

Ludwig Knaus

an bandia thú
bandia na síochána
ní chreideann éinne
        i mbandéithe ná sa tsíth
        táimid damnaithe, a chuid
are You a goddess
the goddess of peace, perhaps
who believes in You
        no one believes any more
        we are all damned, beloved

2022-05-14

John Singer Sargent

tá tú feicthe acu
do leagan siúil, a thaisce
tá tú cloiste acu
        ní bhfuaireadar ach spléachadh ort
        nochtann tú is téann as amharc
some swear they've seen You
others swear they have heard You
some describe Your walk
        at most they have had a glimpse
        You appear and disappear

2022-05-13

Ferdinand Hodler

im' dheisitheoir lín
gafa le hamhráin bhriste
cá dtosóm, a chuid
        deisitheoir amhrán, gan tiúin
        an gcanfá os íseal é
i'm a netmender
enmeshed in these broken songs
where does one begin
        songmender - i've lost the tune
        beloved, hum it softly

2022-05-12

Liodán Lesbos / Lesbos Litany

 

Teifeach (1935) le William H. Johnson

Dán Dátheangach
I ndilchuimhne ar Éabha a raibh grá aici don tSiria

Do they not have names, then?
An é nach bhfuil ainmneacha orthu?

Syrian refugees on the island of Lesbos.
Teifigh ón tSiria ar oileán Lesbos.

Let us name them, the mothers and daughters:
Ainmnímis iad, máithreacha is iníonacha


Abelarda, is she not the servant of Allah?
               nach searbhónta Allah atá ionat?

Abia, great is she! 
is tú atá mór!

Abida, a worshipper
  adhraitheoir

Adelmira, is she not exalted
       nach céimiúil ataoi!

Aisha, is she not a woman!
  nach bean thú!

Akilah, is she not intelligent
   nach éirimiúil atá tú

Aliye, noble
 uasal

Alma, learned
 léannta

Almeda, ambitious
     uaillmhianach

Amal, hopeful
 dóchasach

Anisah, is she not friendly!
   nach tú atá cuideachtúil!

Ashia, is she not life itself!
  an bheatha féin atá ionat!

Asiya, tending to the weak
  ag friotháil ar an té atá lag

Asma, is she not excellent!
          togha na mban!

Atiya, is she not a gift!
  féirín is ea thú!

Badia, elegant
  cuanna

Barbada, such a blessing!
      a leithéid de bhua!

Bibi, a lady
       bean uasal

Bushra, a good omen
    dea-thuar

Cala, is she not a fortress!
daingean is ea thú!

Celmira, brilliant!
     soilseach!

Centola, the light of knowledge
     lóchrann eolais

Derifa, graceful is she
   grástúil atá tú

Fadila, generous
   flaithiúil

Faiza, victorious
  buach

Fatima, behold – the daughter of the Prophet
    féach – iníon an Fháidh

Gamila, beautiful beyond words!
    ní scéimhe go dtí thú!

Guadalupe, for she is a river of black stones
abhainn na gcloch dubh

Ghada, young and tender
    óg tláith

Habiba, she is beloved
    ionúin

Hafsa, a young lioness is she
  leoinín atá ionat

Halimah, patient
      foighneach

Hayfa, shapely
   dea-chruthach

Hiba, such a gift
tabhartas den scoth

Iman, a believer
  creidmheach

Jaafar, a winding brook is she
   sruthán lúbach

Jamila, beautiful, beautiful
     rí-álainn

Janan, the heart, the soul
   an croí is an t-anam

Janna, a rich harvest is she
     fómhar torthúil

Jarita, an earthen water jug
  crúsca uisce de chré

Jesenia, a flower
     flós

Kadijah, trustworthy
     fírinneach

Kaela, sweetheart, darling!
  a chuisle is a stór!

Khalida, immortal she is, everlasting!
     mairfidh tú go brách!

Lakia, found treasure
  ciste aimsithe

Lelia, born at night
 rugadh istoíche thú

Lina, tender . . .
lách . . .

Manar, a guiding light!
   solas dár  dtreorú

Maritza, forever blessed!
    beannaithe go deo!

May, discerning
tuisceanach

Maysa, proudly she strides out
   amach leat go huaibhreach

Maysun, beautiful, so beautiful
     gleoite amach is amach

Mumtatz, distinguished
      oirirc

Nadira, precious
    a thaisce!

Nafisah, a gem
     seoid

Najita, she of the brilliant eyes!
   is niamhrach iad do dhá shúil!

Nakia, pure
  íonghlan

Oraida, eloquent
    solabhartha

Nasrin! wild rose!
   rós fiáin! 

Qitarah, fragrant 
    cumhra

Querima, generous one
      nach tú atá fial

Randa, a tree 
   crann

Rasha, young gazelle
   gasail óg 

Rihana, sweet basil
    basal cumhra

Rima, white antelope 
  antalóp bán

Saba, is she not the morning?
 an mhaidin atá ionat!

Sadira, a star 
   réalta

Salama, peaceful is she
     séimh atá tú

Syreeta, companion to all
     compánach linn go léir

Ulima, wise
   eagnaí

Zeimira, brilliant one!
     thar barr atá tú!

2022-05-11

Maximilien Luce

bhí brionglóid agam
faoi sheanmhonarcha, a chuid
bhascas mo dhánta inti
        á múnlú go cáiréiseach
        gur lonraíodar mar an ré
Beloved, a dream
of a disused factory
where I pulped my poems
        carefully transforming them
        into shimmering moonlight