2021-10-20

Haiku

aistear anama
ar nós eala . . .
an mbeidh deireadh leis go deo
swan-like
the soul's journey . . .
does it ever end

2021-10-19

Tnúthán Lastall de Bhriathra

 
Ba neacha fáin ag eiteallaigh
lán de thnúthán sinn
míle míle bliain
sular thug an mhuir is an ghaoth is an fhoraois
briathra dúinn.

Anois, conas na laethanta ón anallód
ionainn a chur in iúl
is gan againn
ach fuaimeanna an lae inné?

Uair amháin a labhair an Sfioncs, sin uile,
agus arsa an Sfioncs,
'Gaineamhlach is ea gráinne gainimh,
agus gráinne gainimh is ea gaineamhlach,
agus anois bímis inár dtost arís.'

Kahlil Gibran


2021-10-18

Hans Baldung

sagairt ina suan
faoi éadaí bána . . .
ag taibhreamh faoi chailleacha
priests are asleep
under linen sheets . . .
dreaming of witches
priests'r doverin
ablow plainen sheets . . .
dwamin o gyre carlines

Leagan Béarla na hAlban: John McDonald
僧眠る
リネンに包まれ
魔女の夢みて

Leagan Seapáinise: Mariko Sumikura

2021-10-17

Mary Brewster Hazelton

bláthmhachnamh, a chuid
chomh sean le Gairdín Éidin
feictear bláthanna
        ach cé a fhéachann go domhain
        isteach sa bhláth úd - an Féin
flower contemplation
an art as old as Eden
millions look at flowers
        Beloved, who looks deeply
        into the flower of the Self

2021-10-16

An Áilleacht sa Chroí


Dhá ghné atá anseo,
an áilleacht agus an fhírinne, -
an áilleacht i gcroí na leannán
agus an fhírinne i lámha
na gcuradóirí.

Gabhann áilleacht mhór mé
ach saorann áilleacht níos mó fós mé
fiú uaithi féin.

Soilsíonn an áilleacht níos gile
i gcroí an té atá á santú
ná i súile an té a bhreathnaíonn uirthi.

Kahlil Gibran

2021-10-15

Suantraí

 


Is minic suantraí á chanadh againn dár leanaí
chun go gcodlóimis féin.
Kahlil Gibran


2021-10-14

Litir chuig Julian/ A Letter to Julian

Dear Julian

Dear Julian,
Are you losing your mind?
America has no mind left
Britain has no mind left
Hang on to your mind.
Are you losing heart?
America has no heart
Britain has no heart
Hang on to your heart
Who is Vanessa Baraitser?
Who is this judge
Who looked into your soul?
America has no soul
Britain has no soul
Julian, look into your own soul
Your own mind
Your own heart
You looked into the heart of the world
And the world lashed back in fear and terror:
Do not show us our world, it said.
Julian, hang on to your mind
Hang on to your heart
Hang on to your soul

A Julian, a Chara

A Julian, a chara,
An bhfuil do mheabhair á cailliúint agat?
Níl aon mheabhair fágtha ag Meiriceá
Níl aon mheabhair fágtha ag an mBreatain
Tabhair aire do d'aigne.
An bhfuil lionn dubh os cionn do chroí?
Tá Meiriceá gan chroí
Tá an Bhreatain gan chroí
Tabhair aire do do chroí

Cé hí Vanessa Baraitser?
Cé hí an breitheamh seo
A d'fhéach isteach i d'anamasa?
Tá Meiriceá gan anam
Tá an Bhreatain gan anam
A Julian, féach isteach i d'anam féin
D'aigne féin
Do chroí féin.
D'fhéachais isteach i gcroí an domhain
Is thug an domhan aisfhreagra feargach ort, lán d'uamhan:
Ná léirigh sinn féin dúinn féin, ar sé.
A Julian, tabhair aire do d'aigne
Tabhair aire do do chroí
Tabhair aire do d'anam