2022-01-25

oíche dhubh an anama / dark night of the soul

Ron Rosenstock
cá bhfuil do dheireadh?
oíche dhubh an anama
scrios ar do shlabhraí!
        san aigne atá sé
        arsa lucht síofróireachta . . .
dark night of the soul
when will you come to an end?
when will your chains break?
        they say it's all in the mind
        have they the lock and key then?

2022-01-24

Ōgai Mori (1862–1922)

an clog mór teampaill
a bhuail an Meiriceánach
is an-ait go deo
an clingeadh a tháinig uaidh
ach is glórach ambaiste!

2022-01-23

Smaoineamh an Lae

 


thinkthinkthinkthink
thinkthinkthink
until you explode

smaoinighsmaoinigh
smaoinigh
go dtí go bpléascfaidh tú

2022-01-22

2022-01-21

Mokichi Saitō

cad tá thall ansin
a mheallann a croí chomh mór?
leathann an contráth
os cionn abhainn an Mogami -
lampróg ag eitilt léi féin
what on the other shore
tugs at its heart so?
in the evening dusk
over the Mogami River
a lone firefly

2022-01-20

Graifítí an Lae

 

Is é is ainrialachas ann ná an lipéad polaitiúil a chuirtear ar shruth ollmhór de smaointeachas srianta atá ag gluaiseacht faoin sibhialtacht ábharaíoch chaipitlíoch seo, é ar tí éirí agus na monarchana, na príosúin agus na hallaí cathrach a scuabadh chun siúil. I ndeireadh thiar thall, is é atá ann ná fórsa na beatha agus dá réir sin ní féidir é a stop."

Paul Cudenec

2022-01-19

Abhainn gan Scamall

 Babhla glóthaí.
Ní rabhas in ann bun
ná barr a dhéanamh as.
Níor thuigeas fisic an ruda
ná cén fáth a raibh
an ghlóthach ar crith.
Go deimhin
ní raibh spéis dá laghad agam san fhisic:
im' mheitifisicí beag a bhíos-sa
ag cóisirí lá breithe 
et cetera
(tuigeadh dom nár rugadh riamh mé).
Bíodh is go rabhas ag maireachtáil
i bhfochair daoine eile -
siblíní, tuismitheoirí, múinteoirí,
polaiteoirí ar an teilifís -
Lemass, Dev, Lynch, Cosgrave, Haughey
et cetera et cetera
bhí fhios agam go gcaillfí iad go léir
ní raibh aon ní níos cinnte ná sin
réaltaí scannán mar an gcéanna
pápaí is deachtóirí
capaill rása
an Lúbach
scamall os cionn na habhann
scamall gan abhainn
abhainn gan scamall
imeoidh an uile ní
seangáin, péisteanna, bláthanna, féileacáin
et cetera et cetera
chaillfí iad
plandaí, smaointe, teangacha
chaillfí iad.

Fréamh na neamhbhásmhaireachta
a bhí uaimse
dhiúltaíos glan do ghuagacht na glóthaí.