2021-05-08

Rengetsu

 


sa díseart seo
tá gach a bhfuil uaim . . .
glór na gaoithe sa ghiúis


mehyɛ m'asomdwiebea
me wɔ biribiara a mehia
mframa bɔ wɔ paen nnuam

Leagan Tíbhise:   Adjei Agyei-Baah 

Στην ερημιά μου
έχω ό,τι θέλω...
τον άνεμο στα πεύκα

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2021-05-07

Luí na Gréine

Ron Rosenstock
Ros Bairneach
níl éinne anseo ag spréachadh
in aghaidh éag an tsolais
Rosbarnagh
no one here to rage
against the dying of the light

2021-05-06

Teidí

Grianghraf: Marta Rossignol
brionglóid
atá sa saol seo . . .
ná bíodh imní ort
a dream
this life . . .
nothing to be afraid of
ένα όνειρο
αυτή η ζωή . . .
τίποτε να φοβηβείς

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2021-05-05

Na Seascaidí

 Ar crith a bhí an t-aer sna Seascaidí
agus teachtaireachtaí dofheicthe
ag teacht as ceithre hairde na cruinne chugainn
agus tugadh cluas don Fháidh, Kahlil Gibran:

        Mar phunanna arbhair, cnuasaíonn sé             
        chuige féin thú.
        Buailtear thú chun go mbeifeá nocht.
        Criathraítear thú le bheith saor ón gcrotal.
        Meiltear i do bháine ar fad thú.
        Fuintear thú le bheith solúbtha.
        Cuirtear sa tine bheannaithe aige ansin thú              
        le go mbeifeá i d’arán beannaithe                  
        ag séire beannaithe Dé . . .

Agus bhí daoine nach raibh An Fáidh léite acu
agus bhí fionnaitheacht orthu –
breithiúna, polaiteoirí, an chléir
gach crann taca a bhí ag an tsochaí
bhí rud éigin ag teacht agus ní raibh a fhios acu
cad a bhí ann
mar is á ghaibhniú i gcroíthe nua a bhí sé
agus bhí na fathaigh ar crith
J P Morgan
an t-arm
infheistitheoirí:
criathrófar sinn
meilfear sinn
fuinfear sinn
cuirfear sa tine bheannaithe sinn!

Agus shuíodar síos
agus ghealladar go sollúnta

nach dtarlódh na Seascaidí go deo arís.2021-05-04

Haiku le Gozan 1717- 1787

Hiroshige
is uisce arís é . . .
an sneachta a thit
mar bhlátha silíní
yesterday's snow
that fell like cherry blossoms . . .
water once again
zăpada de ieri
flori de cireș cernute
iarăși e apă

Leagan Rómáinise: Olimpia Iacob

2021-05-03

Gan Teideal

 A Thiarna,
nuair a sheolfaidh tú an fhearthainn
smaoinigh tamall,
le do thoil?


lig d’fhuaim an uisce ag titim
dul i bhfeidhm rómhór ort,
an solas iontach
ar an uisce ag titim.

Táimse
faoi bhun an uisce sin.
Titeann sé le fórsa éachtach
agus an solas
Dallann
sé ar an solas mé

James Baldwin


Untitled

Lord,
    when you send the rain
    think about it, please,
    a little?

Do
    not get carried away
    by the sound of falling water,
    the marvelous light
    on the falling water.

I
    am beneath that water.
    It falls with great force
    and the light
    Blinds
    me to the light
    

James Baldwin

   

2021-05-02

Smaoineamh an Lae


D'fhéadfadh cúrsaí a bheith go dona do na boic mhóra gan iad a bheith i gceannas ar an stát.

Lorenzo Medici (1469)