2023-01-20

Ruainne

 
Fíonn a mháthair síoda,
Sníomhann a athair cadás.
D’fhág sé dorchadas na broinne
Ar mhaithe le croí dubh botháin.
Nuair a imeoidh sé,
Breosla do na muilte a bheidh ann.
Chun a cholainn gan cháim a bheathú
Cothóidh sé ocras doshásaithe caipitil.
Caithfidh a lámha go fánach bláthanna órga
Agus caithfidh a cholainn a cuid airgid.
Fuil a chroí a lasfaidh na laindéir gheala
I bhfuinneoga bainc.
An páiste seo, nach saonta, nach bídeach
Craos caipitil dó i ndán,
Ina sheasamh is é ag achainí os íseal:
Nach bhfuil éinne in ann mé a shábháil?

Ali Sardar Jafri

 

A Morsel

His mother weaves silk,
His father spins cotton.
He left the darkness of the womb
For the black heart of a hovel.
When he leaves it,
He will fuel the mills.
To nourish his innocent body
He will feed the insatiable hunger of capital.
His hands will squander flowers of gold
And the body will spend its silver.
The bright burning lamps in bank windows
Will be fueled by the blood of his heart.
This child, so innocent, so small,
Destined for capital’s maw,
Stands pleading silently:
Can nobody save me?

Ali Sardar Jafri2023-01-18

Christo Coetzee

nach mise Janus
feicim thú ar chlé, a chuid
feicim thú ar dheis
        ionatsa 'tá tús gach ní
        gan aon deireadh, a thaisce
am I not Janus
You are to the left of me
You are to the right
        with You everything begins
        no end in sight, Beloved
nu eu sunt Ianus
Tu chiar în stînga mea ești
Tu chiar în dreapta
        cu Tine-ncepe totul
        sfîrșitu-i nicăierea

Leagan Rómáinise: Olimpia Iacob

2023-01-17

Briathra an Bhúda


 
 
 
Apādakehi me mettaṃ,
mettaṃ dvipādakehi me;
catuppadehi me mettaṃ,
mettaṃ bahuppadehi me.

Éist leis an mbun-Pháilis:
don déchosach, leis, tá grá agam;
tá grá agam don neach a bhfuil ceithre chos faoi,
don ilchosach tá grá agam.


2023-01-16

Tanka, faoi thionchar an Chóráin Bheannaithe

 cá bhfaighinnse radharc air
an crann beannaithe, a shearc
soir nó siar – cá raghad
    na hológa ní itear
    sé solas geal an tsaoil é
An Córán Beannaithe, 24.35


where can i find it
the blessed tree, beloved
neither east nor west
    its olives can’t be eaten
    its light is the light of life


unde să te aflu,
copac sfînt și mult iubit,
nu în est, nici vest,
    măslina nu-i de mîncat,
    dar lumina-i a vieții 
Sfântul Coran: 24:35
Leagan Rómáinise: Olimpia Iacob2023-01-15

Carol Adolph

scaoil saor iad
colúir na síochána . . .
a Rúis is a Úcráin!
release
the doves of peace . . .
Russia! Ukraine!
hulubii păcii
să zboare iar, lăsați-i. . .
Rusia! Ucraina!

Leagan Rómáinise: Olimpia Iacob

2023-01-14

Harry Clarke

is le croí lúcháireach gach lá
a bhuailim an bóthar dod' lorgsa
'seo chugainn an Bacach Aerach!'
        a screadann na páistí: 
        ní heol dóibh an ciste atá uaim


with a glad heart each day
i set out in search of You
'here comes the Jolly Beggarman!'
        children exclaim not knowing
        the treasure that I seek