2022-01-21

Mokichi Saitō

cad tá thall ansin
a mheallann a croí chomh mór?
leathann an contráth
os cionn abhainn an Mogami -
lampróg ag eitilt léi féin
what on the other shore
tugs at its heart so?
in the evening dusk
over the Mogami River
a lone firefly

2022-01-20

Graifítí an Lae

 

Is é is ainrialachas ann ná an lipéad polaitiúil a chuirtear ar shruth ollmhór de smaointeachas srianta atá ag gluaiseacht faoin sibhialtacht ábharaíoch chaipitlíoch seo, é ar tí éirí agus na monarchana, na príosúin agus na hallaí cathrach a scuabadh chun siúil. I ndeireadh thiar thall, is é atá ann ná fórsa na beatha agus dá réir sin ní féidir é a stop."

Paul Cudenec

2022-01-19

Abhainn gan Scamall

 Babhla glóthaí.
Ní rabhas in ann bun
ná barr a dhéanamh as.
Níor thuigeas fisic an ruda
ná cén fáth a raibh
an ghlóthach ar crith.
Go deimhin
ní raibh spéis dá laghad agam san fhisic:
im' mheitifisicí beag a bhíos-sa
ag cóisirí lá breithe 
et cetera
(tuigeadh dom nár rugadh riamh mé).
Bíodh is go rabhas ag maireachtáil
i bhfochair daoine eile -
siblíní, tuismitheoirí, múinteoirí,
polaiteoirí ar an teilifís -
Lemass, Dev, Lynch, Cosgrave, Haughey
et cetera et cetera
bhí fhios agam go gcaillfí iad go léir
ní raibh aon ní níos cinnte ná sin
réaltaí scannán mar an gcéanna
pápaí is deachtóirí
capaill rása
an Lúbach
scamall os cionn na habhann
scamall gan abhainn
abhainn gan scamall
imeoidh an uile ní
seangáin, péisteanna, bláthanna, féileacáin
et cetera et cetera
chaillfí iad
plandaí, smaointe, teangacha
chaillfí iad.

Fréamh na neamhbhásmhaireachta
a bhí uaimse
dhiúltaíos glan do ghuagacht na glóthaí.

2022-01-18

An Teaghlach Naofa

Daltaí agus oide
Mary R. Hyde and students at Carlisle Indian Training School
Le J.N. Coate
Teaghlach naofa é gach teaghlach
ach nuair a cuireadh páistí de phobail dhúchasacha
chuig institiúidí cónaithe d'fhonn a gcultúr a mhúchadh
agus a ghalldú
stróiceadh an croí as an teaghlach sin go deo

Is minic nuair a tháinig an páiste abhaile
go raibh a theanga
agus nósanna na treibhe dearmadta aige:
é ina phréachán i measc na bpéacóg

Ar mo theacht abhaile dhom
ag deireadh gach téarma
bhraitheas deoranta
neamhchinnte
mar Mheirindiach
a tháinig abhaile
agus nach labhródh na carraigeacha leis níos mó.

2022-01-17

Graifítí an lae: Oscar Wilde

 


Cén sórt rialtais is fearr a oireann d'ealaíontóirí, ceist a chuirtear orm uaireanta. 
Níl ach freagra amháin ar an gceist sin. 
Níl aon sórt rialtais ann a d'oirfeadh don ealaíontóir.


Oscar Wilde


2022-01-15

Theodor Philipsen

Lange skygger. Kvæg på Saltholm, ca. 1890
Theodor Philipsen
an tráthnóna chugainn
scáileanna ag brisphointe
is eol do gach brúid
        an bóthar fada abhaile
        táim liom féin i gcríoch na scáth
evening approaches
shadows stretch to breaking point
every creature knows
where home is – how to get there –
i’m alone in shadowland
το βράδυ φθάνει
διαλύονται οι σκιές
κάθε ον ξέρει
        στο σπίτι πώς να πάει
        -- μες στις σκιές μόνος εγώ

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise