2022-10-01

Smaoineamh an Lae

Ní veigeatóir mé ar mhaithe le mo shláinte ach ar mhaithe le sláinte na sicíní.
Isaac Bashevis Singer

2022-09-30

Smaoineamh an Lae

Cé go raibh m'athair bocht - ní raibh faic aige - bhí an Tórá, filíocht na bhfáithe, mar arán laethúil aige.

Anzia Yezierska

2022-09-29

Smaoineamh an Lae

SBI, CC BY-SA 4.0,
via Wikimedia Commons
Deireadh mo dhaideo i gcónaí gurb é atá sa saol mil a lí de dhealg.

Louis Adamič 

2022-09-28

Smaoineamh an Lae

 Íosa Críost
: nath coitianta a chuireann iontas in iúl, nó déistin, fearg nó mearbhall.
          

Chaz Bufe

2022-09-27

A bilingual limerick by Limerick bilingualist, Gabriel Rosenstock


The fascist Georgia Meloni
is a-speaking a lot of baloney
                 she a-shoots from the hip
                 when she a-opens her lip
me a-thinks that Meloni's a phoney

                         ~

an ceannaire nua Meloni
ag scaothaireacht a bhíonn sí i gcónaí
         ach tá Dia lena taobh
         (cén fáth? canathaobh?)
Is a cara mór, Silvia Berlusconi
 

Smaoineamh an Lae

Lawrence Jarach Anarchist Bookfair 2006
Cast, CC BY 3.0 , via Wikimedia Commons
Eascraíonn ainrialachas as an mbuntuiscint fhealsúnach gur modh diúltach chun
comhtháthú sóisialta a chruthú  agus a bhuanú is ea cumhacht institiúidithe agus a cur i bhfeidhm. Sainghné an ainrialachais is ea diúltú dearfa do phrionsabal agus do chleachtas an rialtais. Anuas air sin, cuimsíonn an t-ainrialachas critíc radacach ar chur i bhfeidhm an  údaráis agus na cumhachta. De bhrí go gcreideann ainrialaithe gur fearr agus gur féaráilte an bealach chun suaimhneas agus síocháin shóisialta a bhaint amach é an comhoibriu ná an iomaíocht, cuireann ainrialaithe comhoibriú deonach chun cinn, caidreamh cothromaíoch, agus comhar na gcomharsan.

Lawrence Jarach

2022-09-26

Graifítí an Lae

Má insímid bréag don rialtas, tugtar coir air sin; má insíonn an rialtas bréag dúinne, tugtar polaitíocht air sin.

Bill Murray