2018-08-21

Ar Uairibh Mothaím i mo Dhílleachta

Ar Uairibh Mothaím i mo Dhílleachta

(Amhrán Spioradálta de Chuid na nDaoine Gorma)


Ar uairibh mothaím i mo dhílleachta
Ar uairibh mothaím i mo dhílleachta
Ar uairibh mothaím i mo dhílleachta
I bhfad ‘bhfad ar shiúl, i bhfad ‘bhfad ar shiúl

Ar uairibh mothaím go bhfuil deireadh liom
Ar uairibh mothaím go bhfuil deireadh liom
Ar uairibh mothaím go bhfuil deireadh liom
Is i bhfad ‘bhfad ar shiúl, i bhfad ‘bhfad ar shiúl
Fíor-chreidmheach
Fíor-chreidmheach
I bhfad ’bhfad ’bhfad ar shiúl, i ’bhfad ’bhfad ar shiúl.


Sometimes I Feel Like a Motherless Child

(Negro Spiritual)


Sometimes I feel like a motherless child
Sometimes I feel like a motherless child
Sometimes I feel like a motherless child
A long way from home, a long way from home

Sometimes I feel like I'm almost done
Sometimes I feel like I'm almost done
Sometimes I feel like I'm almost done
And a long, long way from home, a long way from home

True believer
True believer
A long, long way from home
A long, long way from home

2018-08-20

Samhlaigh


Samhlaigh gan aon neamh ann

Lámhscríbhinn Imagine de chuid John Lennon

Ní deacair é ‘shamhlú
Gan ifreann thíos fúinn
Gan ach spéir os ár gcionn
Samhlaigh gach aon duine
Beo ó lá go lá

Samhlaigh gan aon tíortha ann
Is féidir é ‘shamhlú
Gan reiligiún ar bith ann
Is gan éinne le marú
Samhlaigh gach aon duine
Faoi shuaimhneas is faoi shó

Aislingeach mé id’ thuairim
Ach ní eisceacht mé ar ndóigh
Táim ag tnúth led’ chomhluadar
Is ní bheidh cogadh ann níos mó

Samhlaigh gan aon mhaoin ann
An féidir é ‘shamhlú
Gan saint ar bith ná ocras
An bráithreachas go dlúth
Samhlaigh gach aon duine
’Seasamh taobh le taobh

Aislingeach mé id’ thuairim
Ach ní eisceacht mé ar ndóigh
Táim ag tnúth led’ chomhluadar
Is ní bheidh cogadh ann níos mó

2018-08-19

Nach é an trua é
Nach é an trua é
Cúis náire chugainn ó Dhia
Mar a bhrisimid ár gcroí
An uile dhuine i bpian
Mar a sciobaimid an grá
Is gan smaoineamh air níos mó
Gan smaoineamh ar aisíoc
Nach é an trua é

Mall a bhíonn cúrsaí
Is deacair é a rá
Mar nach bhfuil mórán daoine
'Tá aontaithe sa ghrá
Is mar gheall ar a gcuid deor
Ní fheicfidh siad níos mó
An áilleacht ina dtimpeall
Nach é an trua é

Nach é an trua é
Cúis náire chugainn ó Dhia
Mar a bhrisimid ár gcroí
An uile dhuine i bpian
Mar a sciobaimid an grá
Is gan smaoineamh air níos mó
Gan smaoineamh ar aisíoc
Nach é an trua é

Gan smaoineamh ar aisíoc
Nach é an trua é
Gan smaoineamh ar aisíoc
Ó, nach é an trua é

Mór an trua
Mór an trua, trua, trua . . .

2018-08-18

Briathra an Bhúda

 Yogā ve jāyatī bhūri,
ayogā bhūrisaṅkhayo.
Etaṃ dvedhāpathaṃ ñatvā bhavāya vibhavāya ca,
tathāttānaṃ niveseyya yathā bhūri pavaḍḍhati.

Éíst leis an mBun-Pháilis anseo:
 http://host.pariyatti.org/dwob/dhammapada_20_282.mp3
 

Eascraíonn gaois as machnamh;
in éagmais an mhachnaimh, éagann an ghaois.
Nuair is eol duit conair an dul chun cinn is conair an dul ar gcúl,
iompair thú fhéin ar shlí nach baol don ghaois.

2018-08-17

LEANAÍG’ AR AGHAIDH

Tá fear liomsa ar an mbóthar
Is tá guth ionam ag comhrá
Sea tá guth ionam ag áiteamh
Leanaíg’ ar aghaidh, leanaig’ ar aghaidh

Tá siad lán de scéalta folmha
Baineann madraí plaic as colainn
Cuirfear sinn faoi ghlas i bpríosún
Leanaíg’ ar aghaidh, leanaíg’ ar aghaidh

Nuair nach féidir bogadh a thuilleadh
Beir ar lámh ar do dheartháir
Leagtar caisleáin ‘ndiaidh a chéile
Leanaíg’ ar aghaidh, leanaíg’ ar aghaidh
Leanaíg’ ar aghaidh, leanaíg’ ar aghaidh
 

CARRY IT ON

There's a man by my side walking
There's a voice within me talking
There's a voice within me saying

Carry it on, Carry it on

They will tell their empty stories
Send their dogs to bite our bodies
They will lock us up in prison

Carry it on, Carry it on

When you can't go on any longer
Take the hand of your brother
Every victory brings another

Carry it on, Carry it on
Carry it on, Carry it on.

2018-08-16

TÁ AN SAOL IMITHE LEIS

Tá an saol imithe leis
Tá na gaotha imithe leo
Tá tusa is mise imithe linn
Sé bláth na hóige é an dóchas
Deirfiúr an tosta í an chuimhne
Arraing na fírinne – deora
Is páistí mar chór na réaltaí
Peitil ina n-ainm cois leapa
Is an bhrionglóid mar mhonabhar ón rós inné

Tá an saol imithe leis
Tá na gaotha imithe leo
Tá tusa is mise imithe linn
An eagla mar mhasc ar an réasún
Is bréag í an tsaoirse gan onóir
Síocháin mar lasair againn ’nár lámh’
An duine mar dhuilleog na sailí
An grá mar chogar na gaoithe
Is na gairdíní ’roinntear, nílid leo féin

Tá an saol imithe leis
Tá na gaotha imithe leo
Tá tusa is mise imithe linn
Tá an saol imithe leis
Tá na gaotha imithe leo
Tá tusa is mise imithe linn

2018-08-15

ATHRÚ ANN


Athrú ann, athrú ann
Nithe daingne – ní daingean atáid
Seo an t-am, seo an t-am
A tugadh dúinn le bheith beo

Cnuasaigh is tiocfaidh lá
Fan i dtiúin leis an bplean ’tá ag grá

Fírinne ann, fírinne ann
An rud nach bhfuil fíor bhuel ní hann dó
Casadh thart is timpeall
Rinc le haghaidh lá nach mbeidh eagla ann

Cnuasaigh is tiocfaidh lá
Fan i dtiúin leis an bplean ’tá ag grá

Athrú ann, athrú ann
Nithe daingne – ní daingean atáid
Casadh thart is timpeall
Rinc le haghaidh lá nach mbeidh eagla ann

Níl eagla ann
Níl eagla ann.

2018-08-14

CAOINEADH AN DAOIR


Ó ba thall sa tSeineagáil, is gan saoirse agam le fáil
Mé ruaigthe go Virginia,-ginia, Ó.
An Afraic Thiar mo bhrón, críoch nach bhfeicfidh mé níos mó
Uch monuar! Tá mé creachta, creachta Ó.

Is ar a cósta mín, sioc ná sneachta bán ní bhíonn,
Gach abhainn ag rith de shíor, blátha gleoite ann ar m’fhíor!
Uch monuar! Tá mé creachta, creachta Ó.

Gach ualach orm, gach tasc, is is eagal dom an lasc
I gcríochaibh seo Virginia,-ginia, Ó
Gan aon chara agam sa chúirt, is níl faic im’ shaol ach buairt
Uch monuar! Tá mé creachta, creachta Ó.

THE SLAVE’S LAMENT

It was in sweet Senegal that my foes did me enthral,
For the lands of Virginia,-ginia, O.
Torn from that lovely shore, I must never see it more;
And alas! I am weary, weary O.

All on that charming coast is no bitter snow and frost,
Like the lands of Virginia,-ginia, O:
Their streams for ever flow, and their flowers for ever blow,
And alas! I am weary, weary O.

The burden I must bear, while the cruel scourge I fear,
In the lands of Virginia,-ginia, O;
And I think on friends most dear, with the bitter, bitter tear,
And alas! I am weary, weary O.

Robert Burns

2018-08-13

FAN AMACH ÓN UISCE


Fan amach ón uisce
Brónach é mar scéal
Cad a tharla don uisce
Tá an t-uisce bréan

Aigéan, abhainn, loch, sruthán
Ag daoine loite ‘tá
An nimh ag imeacht léi le sruth
Is tá an domhan á bhá
Fan amach ón uisce
Fan amach ón uisce

Slaod fiacla is gallúnach, aigéin ag cur thar maoil
Cad tá le déanamh chun nach méadófaí ar an mbaol
Ionamsa a thús
Ionatsa a thús

Fan amach ón uisce
Ná déan aon dochar dó
Bí cineálta le huisce
Is ná truailligh é níos mó

2018-08-12

Raffael de Gruttola
gaoth
  báisteach 
 agus amárach 
 gaoth   
báisteach

2018-08-11

The Little White Rose / An Róisín Bán

The Little White Rose

 (To John Gawsworth)

The rose of all the world is not for me.
I want for my part
Only the little white rose of Scotland
That smells sharp and sweet —
            and breaks the heart.

Hugh MacDiarmid 

An Róisín Bán

Rós na cruinne go léir ní domsa é
Níl uaimse i ndáiríre
Ach róisín bán na hAlban
Is géar agus is cumhra é –
            is briseann sé an croí.
 
  

Ròsan

Chan eil mi 'g iarraidh ròsan an t-saoghail-mhòir.
Chan eil mi 'g iarraidh air mo chuid fhèin dheth
Ach Ròsan Bàn na h-Alba le fàileadh cùbhraidh 's geur
A sgàineas cridhe na dhà leth.

Rody Gorman a chuir Gaeilge na hAlban air.


Die kleine, weiße Rose

Die Allerweltsrose ist nichts für mich
Ich für meinen Teil will
Nur die kleine, weiße Rose aus Schottland,
Die stark und süß riecht –
                    und das Herz bricht.


 Jürgen Schneider a chuir Gearmáinis air

2018-08-09

Maidin/ Morgen

File: John Henry Mackay
Cumadóir: Richard Strauss

MAIDIN

Is beidh an ghrian ag taitneamh ’rís amárach
Is ar an mbealach, ar a mbeidh mo shiúlsa
Beimid lánaontaithe má bhíonn an t-ádh linn
Is timpeall orainn beidh an domhan ag análú . . .
Is chun na trá is chun na dtonnta gorma
Beimid ag triall, faoi thost linn síos faoi shuaimhneas
Gan siolla uainn ag stánadh ar a chéile
Is beidh brat sona subhach séimh orainn anuas

MORGEN

Und morgen wird die Sonne wieder scheinen
und auf dem Wege, den ich gehen werde,
wird uns, die Glücklichen sie wieder einen
inmitten dieser sonnenatmenden Erde...
und zu dem Strand, dem weiten, wogenblauen,
werden wir still und langsam niedersteigen,
stumm werden wir uns in die Augen schauen,
und auf uns sinkt des Glückes stummes Schweigen...

2018-08-08

Albain

Albain


Theastódh grá buan daingean chun léamh domhain
A dhéanamh ar leagan amach tíre,
Teacht ar thuiscint de réir a chéile ar scáthú fíneáilte,
An bhrí mhór laistiar de shiombailí leochaileacha,
Guth an chine a labhrann go bog a chlos fá dheoidh,
Cumraíocht is cuair ar chliathán deilbhe a fheiscint
Greanta i marmar na dúiche trí chéile,
Bí i d’Earrach, mar a bheadh lámh i bhfuinneog ann
Seanrudaí is rudaí Nua a bhogadh go cúramach thall is abhus,
Bog cuid de bhláth anseo
Leag orlach den aer ansiúd,
Is gan aon ní a bhriseadh.
Is mar sin a chnuasaíos chugam féin
Bloghanna uile na hAlban,
Agus trína n-ainmniú agus glacadh leo,
Gean a thabhairt dóibh agus mé féin a chomhshamhlú leo,
Thugas faoin iomlán a chur in iúl.
 

 Scotland


It requires great love of it deeply to read
The configuration of a land,
Gradually grow conscious of fine shadings,
Of great meanings in slight symbols,
Hear at last the great voice that speaks softly,
See the swell and fall upon the flank
Of a statue carved out in a whole country’s marble,
Be like Spring, like a hand in a window
Moving New and Old things carefully to and fro,
Moving a fraction of flower here,
Placing an inch of air there,
And without breaking anything.
So I have gathered unto myself
All the loose ends of Scotland,
And by naming them and accepting them,
Loving them and identifying myself with them,
Attempt to express the whole.
 

Hugh MacDiarmid

2018-08-07

SUANTRAÍ DO NA MAIRBHSUANTRAÍ DO NA MAIRBH

Mar an ngrian, ar maidin múchta
Is an ré sa tsáil’ á bá
Nó, a ghrá le scaipeadh an drúchta
Tá tusa imithe uaim go brách!

Cloisim fós é ceol mór na píbe
Ar an ngaoth ón trá thall
Ach ní chloiseann tú mé ag caoineadh
Ní fheicfidh mé do ghnúis ar ball!

I do chodladh, i do chodladh
Ó táim gan suan is gan aon sólás,
Táim ag caoineadh, táim a chograch
Is leag do cheann ar m’ucht go sámh.

I do chodladh, i do chodladh
Ó táim gan suan is gan aon sólás,
Táim ag caoineadh, táim a chograch
Is leag do cheann ar m’ucht go sámh.

Seoithín seó  . . .

LULLABY FOR THE DEAD


Like the sun, quenched its first morning
and the moon lost to the sea,
like the chill, lost unto the morning,
so you my love are lost to me!

I can hear now the pipers calling
on that far distant shore;
and my tears now like leaves are falling
and I will see your face no more!

You are sleeping, you are sleeping,
Oh no sleep or peace can comfort me;
I am weeping, oh I am weeping,
tonight I will sleep and sleep with thee.

Seoithín seó . . .

 


2018-08-06

RABHADH: BUILE BHÓTHAIR AG DUL IN OLCAS AR SHRÁIDEANNA BHAILE ÁTHA CLIATH!

Bíodh agus go bhfuiltear ag súil go mbeidh sráideanna na hardchathrach ag éirí níos ciúine an deireadh seachtaine saoire bainc seo, tá méadú tagtha ar thuairiscí faoin mBuile Bhóthair. Meastar gur sraith drámaí raidió le Gabriel Rosenstock is cúis leis. Ó phaisinéirí go tiománaithe, tá muintir na cathrach le ceangal ar bhóithre Bhaile Átha Cliath, mar a chloisfimid sna drámaí raidió seo a chraolfar ar Raidió na Life ar feadh ceithre oíche ón Máirt 7ú Lúnasa go dtí an Aoine 10ú Lúnasa ag a 18:00.


Ceithre dhráma leathuair an chloig an ceann atá sa tsraith agus is i suímh éagsúla san ardchathair atáimid i ngach dráma agus sinn ag cur aithne ar an gcomhluadar ait atá ag dul i ngleic leis an ngalar gránna seo; ar an mbus, i dtacsaí, ar leoraí, agus ar An Luas.


Ón bpaisinéir atá sáite i dtacsaí le tiománaí atá ag scaoileadh óna bhéal agus óna thóin agus é ag cur síos ar theoiricí comhcheilge, go seantiománaí leoraí a chuireann ar ár súile dúinn an tábhacht a bhaineann le sráidainmneacha na cathrach, is iontach an léargas a fhaighimid ar na comhráite mire a tharlaíonn go laethúil ar bhóithre Bhaile Átha Cliath.


Ar na haisteoirí a ghlacann páirt sa tsraith tá: Donncha Crowley, Áine Ní Ghlinn, Marcus Lamb, Aodán Ó Ceallaigh, Fidelma Ní Ghallchobhair, Morgan Cooke, Conall Gunnigan, agus údar na ndrámaí Gabriel Rosenstock.


Criticeoir ar tugadh réamhéisteacht di, ar sise, 'Cén t-eolas a bheadh ag an údar ar bhuile bhóthair is gan an tiomáint féin aige'. D'fhreagair an t-údar mar a leanas í: 'Cén cur amach a bhí ag Dante ar Ifreann?'

Tristan Rosenstock a léirigh an tsraith. Fearghal Saxe a bhí i mbun eagarthóireachta. Judy-Meg Ní Chinnéide a bhí mar léiritheoir feidhmiúcháin do Raidió na Life.
 

Craolfar an tsraith ar a 18.00 ón Máirt 7ú Lúnasa go dtí an Aoine 10ú Lúnasa ar Raidió na Life.


Tá fáil ar Raidió na Life i mórcheantar Átha Cliath ar 106.4FM agus ar líne ag www.raidionalife.ie mar aon leis an aip saor in aisce ‘An Seinnteoir Raidió’ atá ar fáil ar an Google Play Store agus ar iTunes.


Is le maoiniú ó scéim Fuaim agus Fís Údarás Craolacháin na hÉireann a rinneadh an tsraith seo.

2018-08-04

Wo der perlender Wein

File: Ní fios cé a scríobh
Cumadóir: Mozart
Wo der perlender Wein im Glase blinkt,
da laßt uns weilen.
Áit a lonraíonn an fíon i ngloiní geal’,
fanaimis tamall

2018-08-03

I bhfocail Osho

Tá gá le dorchadas áirithe chun na réaltaí a fheiscint.

Osho


2018-08-02

I bhfocail Osho

Is ciúin é an t-uaigneas agus is leat é.
Tagann sé toisc tú a bheith leat féin.
Tugann sé seans duit dul níos doimhne i d’aonaránacht.
Seachas léim ó áthas éadomhain amháin
Go háthas éadomhain eile
Agus do shaol a chur amú,
Is fearr leas a bhaint as an uaigneas mar ghléas machnaimh.
Bí i d’fhinné air.
Is cara leat é!
Osclaíonn sé doras na haonarachta síoraí.

2018-08-01

I bhfocail Osho

Is é atá á rá agam ná go bhfuil bealach ann chun a bheith ar do chiall. Is é atá á rá agam ná gur féidir fáil réidh leis an ngealtacht a cruthaíodh ionat i gcaitheamh an ama. Ní gá ach a bheith i d’fhinné ar phróiseas na smaointeoireachta.

Níl le déanamh ach suí go ciúin, i d’fhinné ar do chuid smaointe atá ag tarlú os do chomhair. Bheith i d’fhinné orthu, gan cur isteach orthu ná breith a dhéanamh orthu, mar ní finné a thuilleadh ar do chuid smaointe thú má tá tú á meas. A luaithe is a deirtear “tá sé seo go maith, tá sé seo go dona” tá tú tar éis léim isteach i bpróiseas na smaointeoireachta.

Tógann sé tamaillín chun bearna a chruthú idir an finné agus an aigne. Nuair a chruthaítear an bhearna sin – iontas na n-iontas – faigheann tú amach nach tusa an aigne, is tusa an finné, an breathnóir.

2018-07-31

I bhfocail Osho

Áthas a bhfuil cúis leis, ní mhairfidh i bhfad; áthas gan chúis, mairfidh sé go deo.

Osho

2018-07-30

I bhfocail Osho

Ná cuir isteach ar shaol éinne eile agus ná lig d'éinne eile cur isteach ar do shaolsa.

Osho


2018-07-29

I bhfocail Osho

Cuimhnigh ar rud amháin: níl i ngach rud - seachas an tost - ach do shamhlaíocht!

Osho

2018-07-28

I bhfocail Osho

Ar smaoinigh tú riamh mar gheall air? Má fhiafraítear díot, ‘Cé thusa?’ cén freagra a thabharfá? Insíonn tú d’ainm ach ní leatsa an t-ainm, mar tháinig tú ar an saol seo gan ainm. Ní raibh ainm ort; ní leatsa d’ainm, tugadh duit é. Agus dhéanfadh ainm ar bith an chúis, A-B-C-D. Is cuma sa sioc. Níl sé riachtanach. Más Susan atá ort, go breá; más Harry atá ort, go breá, ní dhéanann sé difríocht dá laghad. D’fhéadfadh ainm ar bith an jab a dhéanamh. Níl ann ach lipéad. Tá gá le hainm chun go n-aithneofaí thú ach níl aon bhaint aige leis an bhfíor-thusa. Nó déarfá, ‘Is dochtúir mé’ nó déarfá, ‘Is innealtóir mé’, nó fear gnó, nó péintéir, nó seo is siúd – ach ní insíonn sé sin faic mar gheall ort. Nuair a deir tú ‘Is dochtúir mé, tá rud éigin á rá agat mar gheall ar do shlí bheatha, ní mar gheall ort féin. Tá tú ag cur síos ar do ghairm bheatha, conas a dhéanann tú do bheatha a shaothrú. D’fhéadfadh go mbeadh do bheatha á saothrú agat mar innealtóir, mar dhochtúir nó mar fhear gnó – ní bhaineann sé leis an gcás. Ní deir sé faic mar gheall ort féin. Nó tugann tú ainm d’athar, ainm do mháthar, do chraobh ghinealaigh – arís, níl aon bhaint aige sin leis an scéal mar nach sainmhíniú ar bith ort féin an méid sin. Is de thaisme a bhaineann tú le teaghlach amháin seachas teaghlach eile; ní bheadh fios a mhalairt agat dá mba le teaghlach eile thú . . . Tá an fíor-thusa i bhfolach i gceo na mistéire.

Osho


2018-07-27

I bhfocail Osho

An tsochaí a chruthaíonn an aigne. Gníomhaire na sochaí istigh ionat atá san aigne; cuimhnigh, ní ag freastal ortsa atá an aigne. Is í d’aignese í ach níl sí ag freastal ort; i gcomhcheilg i d’aghaidh atá sí. Mhúnlaigh an tsochaí í; tá an tsochaí tar éis an-chuid a chur isteach inti. Is í d’aignese í ach ní fheidhmíonn sí mar shearbhónta duitse; feidhmíonn sí mar shearbhónta de chuid na sochaí. Más Críostaí thú, feidhmíonn sí mar ghníomhaire de chuid na gCríostaithe, más Hiondúch thú, aigne Hiondúch atá agat, más Búdaí thú, aigne Bhúdaíoch atá agat.

Osho


2018-07-26

I bhfocail Osho

Aon chéim amháin is ea Zen – aistear aonchéime. Féadann tú an  chéim dheireanach nó an chéad chéim a thabhairt air, is cuma. Is é an chéad chéim is an chéim dheireanach é, alpha agus omega. Níl i dteagasc iomlán Zen ach rud amháin: conas léim isteach i neamhní, conas deireadh na haigne a bhaint amach, arb é deireadh an domhain é.

Osho

2018-07-25

I bhfocail OshoIs ainrialaí mé.
Go bunúsach, creidim sa duine aonair.
Ní chreidim sa tsochaí in aon chor.
Ní chreidim sa tsibhialtacht, sa chultúr. Creidim go díreach sa duine aonair.
Ní chreidim sa stát, ní chreidim sa rialtas. Ní theastaíonn rialtas ar bith uaim, stát ar bith.

Osho

2018-07-24

I bhfocail Osho

Má thosnaíonn tú ag labhairt le crann, nó le bláth - rós - ceapfaidh daoine go bhfuil tú as do mheabhair. Má théann tú isteach i séipéal agus má thosnaíonn tú ag caint le cros nó le híomhá, ní cheapfaidh éinne gur as do mheabhair atá tú, ceapfaidh siad gur cráifeach atá tú.
 

Osho


2018-07-23

Tanka

Sonia Rodrigues Sabharwal
munar thugas
grá buan daingean duit
guím chun bhandia an mhaithiúnais
            cuklya maklya devā
             déithe eile lasmuigh den pháil
          
if I have not loved you
well enough, I pray
to the goddess of forgiveness
             cuklya maklya devā
              and deities unknown

2018-07-22

Stan Raucher

Stan Raucher
céasfar mo mhac arís  . . .
seachtain na páise
Guatamala


my son will be crucified again  . . .
holy week
Gautemala

2018-07-21

Hélène Duc

chute de flocons
je coche tristement
les emails indésirables


calóga sneachta ina gceann
is ina gceann
scriosaim ríomhphoist nach bhfuil uaim

fonte de la neige
j'efface son dernier message
de mon répondeur


sneachta ag leá
scriosaim an scéal deireanach uaidh
ar an ngléas freagartha

2018-07-20

Ruth Franke

Bealtaine 4, 1932 - Aibreán 14, 2011
geimhreadh fada  . . .
calóga sneachta ag titim
ar chlamhán marbh

2018-07-19

Haiku

ginmhillteoir cúlsráide . . .
cat ag caoineadh
ar an díon
backstreet abortionist . . .
a wailing cat
on the roof

2018-07-18

Haiku le Issa ón mbliain 1823

Bhí níos mó ná Búda amháin ann. Agus tá Búda eile chugainn: Maitreya is ainm dó.

Deir Issa:

san áit a mbíonn daoine
bíonn cuileoga
agus Búdaí

.人有れば蝿あり仏ありにけり

hito areba hae ari hotoke ari ni keri


Haiku is ea é ón mbliain 1823.

 • Sa bhliain sin a tharla an chéad chogadh Angla-Ashanti agus an chéad Chogadh Angla-Bhurmach
 • Rugadh an file Ungarách Sándor Petőfi
 • Rugadh an file Sasanach Coventry Patmore
 • Rugadh Thomas Francis Meagher i bPort Láirge
 • Rugadh Friedrich Max Müller, Oirthearaí Gearmánach
 • Rugadh an file Angla-Éireannach John Kells Ingram
 • Rugadh an réabhlóidí Thomas Devin Reilly
 • Cailleadh an file Angla-Éireannach Charles Wolfe
 • Díbríodh Kevin Izod O’Doherty chun na Tasmáine
 • Cailleadh Edward Ledwich, ársaitheoir
 • Rugadh Cornelius Mahony, ollamh le Gaeilge. Níor scríobh sé faic de réir dealraimh.

2018-07-17

Ocht a Chlog

Stuart Glazer

Ocht a Chlog

Tagann suipéar ar a cúig,
réalt an tráthnóna ar a sé,
tagann mo leannánsa ar a hocht -
tá a hocht i bhfad i gcéin

Conas a d'fhulaingeoinn an lá
mura mbeadh mo shúil
ag breathnú ar na snáthaidí
a thugann a hocht a chlog chugam

Sara Teasdale


Eight O'Clock

Supper comes at five o'clock,
At six, the evening star,
My lover comes at eight o'clock-
But eight o'clock is far.

How could I bear my pain all day
Unless I watched to see
The clock-hands laboring to bring
Eight o'clock to me.

Sara Teasdale

2018-07-16

Der Schmetterling

File: Friedrich von Schlegel
Cumadóir: Franz Schubert

An Féileacán

Cén fáth nach ndamhsóinn?
Ag roinnt leis níl dua,
Is dathanna geala
Nach féidir a lua.
Álainn iad ag lonrú -
Féach ar mo chuid sciathán,
Milis a n-análú
Gach aon bhláth is bláithín
Is blaisim den bhláithín
Gan cead uaibh, a bhráithre.

Is iontach an lúcháir
Go moch is go déanach
Ar snámh dom go héadrom
Thar na cnoic is réileáin.
Siosarnach tráthnóna
Néalta mar ór leáite
Is an t-aer ag lonrú,
Cluainte: glas a ndealramh.
Is blaisim den bhláithín
Gan cead uaibh, a bhráithre.

Der Schmetterling

Wie soll ich nicht tanzen?
Es macht keine Mühe,
Und reizende Farben
Schimmern hier im Grünen.
Immer schöner glänzen
Meine bunten Flügel,
Immer süßer hauchen
Alle kleinen Blüthen.
Ich nasche die Blüthen;
Ihr könnt sie nicht hüten.

Wie groß ist die Freude,
Sey's spät oder frühe,
Leichtsinnig zu schweben
Ueber Thal und Hügel.
Wenn der Abend säuselt,
Seht ihr Wolken glühen;
Wenn die Lüfte golden,
Scheint die Wiese grüner.
Ich nasche die Blüthen,
Ihr könnt sie nicht hüten.

2018-07-15

sceach gheal faoi bhláth; White Thorn, Co. Mayo

Grianghraf: Ron Rosenstock
na daoine maithe, an ea?
tá an áit dubh leo . . .
sceach gheal faoi bhláth
fairies, is it?
the place is thick with them . . .
whitethorn in bloom
νεράιδες, είναι;
γέμισε ο τόπος . . .
ασπραγκαθιές ανθίζουν

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2018-07-14

Haiku le Issa ón mbliain 1815

Cos an Ealaíontóra le Menzel
 • Sa bhliain 1815 rugadh Otto von Bismarck, státaire Gearmánach
 • Rugadh Anthony Trollope, údar Sasanach: i measc a chuid leabhar ‘Éireannach’ tá The Macdermots of Ballycoran (1847), The Kellys and the O’Kellys (1848), Castle Richmond (1860), Phineas Finn; The Irish Member (1869), Phineas Redux (1874), An Eye for an Eye (1879) agus The Landleaguers.
 • Rugadh Adolph Menzel, péintéir Gearmánach
 • Rugadh James Graves, ministir Gallda, faoina ndúradh:
‘Mr Graves, although not an Irish scholar himself, yet made great efforts to have the Irish language taught long before the present movement in favour of its revival was initiated’
 • Rugadh Seán Ó Doinn, bailitheoir amhrán
 • Rugadh William Reeves, ministir Gallda, a scríobh:
‘Oh! is it not a scandal to England to have her professors of Sanscrit and her students rummaging the Himalayas while there is not one to cast a longing look on Ireland and fetch the most curious language of Europe out of its literary seclusion?’
 • Rugadh Seán Ó Mathúna, Fínín agus scoláire Gaeilge
 • Rugadh Daniel Foley, ministir Gallda agus Ollamh le Gaeilge
 • Rugadh Robert King, ministir Gallda agus scoláire Gaeilge
 • Rugadh an file Séamas Mac Cruitín a chum ‘Ag Cur Slán leis an nGaeilge’
 • Cailleadh John Mitchel, náisiúnaí
 • Agus sa bhliain chéanna (1815) chum Issa an haiku seo:

splanc thintrí –
rithim ar nós an diabhail
chuig Teampall Zenko

  .稲妻や一もくさんに善光寺

inazuma ya ichimokusan ni zenkôji

2018-07-13

Tusa a adhraim

File:Pietro Metastasio
Cumadóir: Mozart

Tusa a adhraim

Tusa a adhraim
Aigne na síoraíochta
Foinse na beatha
Ní bréag a rá;

Is gluaiseann gach aon ní
Tríthi is braitheann
An chruinne leathan
Uirthi go brách.

Te solo adoro

Te Solo Adoro
Te solo adoro,
Mente infinita,
Fonte di vita,
Di verità;

In cui si muove,
Da cui dipende
Quanto comprende
L'eternità.

2018-07-12

Briathra an Bhúda

Atītaṃ nānvāgameyya,
nappaṭikaṅkhe anāgataṃ;
yadatītaṃ pahīnaṃ taṃ,
appattañca anāgataṃ

Éist leis an mbun-Pháilis:
 http://host.pariyatti.org/dwob/majjhima_nikaya_3_272.mp3
 

Ná téigh sa tóir ar an am atá caite,
ná santaigh an t-am atá le teacht;
tá an t-am atá caite thart,
agus níl an todhchaí tagtha fós

2018-07-11

Duine Beannaithe i gCéin

Inniu, an lá seo
an lá seo ar a dtugtar inniu

Chonaic mé an ghrian iomlán ag éirí
is chonac í ag dul a luí

Faic eile le rá -
cith corrmhíoltóg ag breith uibheacha, ag fáil bháis

Táimse fos im' bheathaidh,
spriocdháta mo bháis caite le fada,

Ach éist - ní bhraithim inniu
gur mhaireas tríd an lá seo féin

Dá mairfeadh sé míle bliain
ní bheadh sa duine beannaithe

Ach cith corrmhíoltóg i gcéin

Musan Cho Oh-hyun


2018-07-10

Tíorántacht an AmaNíl aon argóint ann in aghaidh roinnt de na haonaid a úsáidimid chun an t-am a thomhas. An domhan ag casadh, nó fithis an domhain timpeall na gréine, is cúiseanna soiléire iad sin ar ‘lá’ a bheith againn nó ‘bliain’ – agus an mhí féin tá sí ag teacht leis an ngealach, a bheag nó a mhór.

Ach ní féidir an rud céanna a rá i dtaobh na seachtaine, rud aisteach nach féidir a bhunús ná a chuspóir a dhéanamh amach. Ní chiallaíonn an tagairt sa Bhíobla don seachtú lá mar lá scíthe go raibh seachtain seacht lá gach áit i gcaitheamh na gcéadta.

Seachtain deich lá a bhí ag na sean-Éigiptigh agus is tréimhse 13 agus 20 lá a bhí ag an bhféilire Máigheach. Seachtain naoi lá a bhí ag na Liotuánaigh sular ghlacadar leis an gCríostaíocht. I bhfocail eile, níl faic nádúrtha mar gheall ar an tseachtain. Is fál ama é, déantús bréige a chuir scata fórsaí láraithe i bhfeidhm, ó Impireacht na Róimhe tríd an Eaglais Chríostaí agus Impireacht na Breataine go dtí ceannas domhanda teicneo-ghnó an lae inniu.

Tá an pointe sroichte anois againn go bhfuil an tseachtain seacht lá tar éis sinn a cheangal go hiomlán de chiogal docht gnáthaimh - agus léargas teoranta ar an saol -  agus tá daoine múchta aige le fada an lá. Nuair a dhúisímid gach maidin tá lá nua romhainn, lá nach bhfacamar cheana. Ach an chéad smaoineamh a ritheann linn nuair a dhúisíonn an aigne ná an ‘Luan’ é  nó ‘Satharn’ nó ‘Déardaoin’.

Paul Cudenec

2018-07-09

Chip Forelli

Chip Forelli
sínid na crainn
i dtreo an fholúis...
lúcháir!
trees reaching out
towards nothingness...
the joy!
δέντρα που απλώνουν
τα χέρια τους στο κενό...
την ευτυχία!

Sarah Thilykou a rinne an leagan Gréigise

2018-07-08

Bernard Lionel Einbond

Bernard Lionel Einbond
Bealtaine 19, 1937 - Lúnasa 14, 1998
an tost
idir an tintreach is an toirneach...
gach aon ní ag feitheamh

2018-07-07

Haiku le Issa ón mbliain 1826

 • Sa bhliain 1826, rugadh an ceimiceoir Francach Marie Pasteur
 • Rugadh Euseby Digby Cleaver, ministir Gallda, faoina ndúradh, 
“D’fhoghlaim sé a phaidreacha a rá i nGaeilge an tráth a bhí sé an-óg agus as sin amach an fhaid a mhair sé, dob é ard-mhian a chroí an Ghaeilge d’athbheoú.”
 • Rugadh an file Gearmánach Josef Victor von Scheffel
 • Rugadh an péintéir Francach Gustave Moreau
 • Rugadh Stephen Foster, “athair an cheoil Mheiriceánaigh”
 • Rugadh Carlo Collodi, údar Pinocchio
 • Cailleadh an cumadóir Bascach Arriaga
 • Cailleadh an file Donncha Woulfe:
       “Rachadsa ar luas
       Go Ceanada suas . . .”
 • Cailleadh Johann Heinrich Voss, aistritheoir agus file
 • Cailleadh Joseph Holt, treallchogaí Éireannach
 • Cailleadh Carl Maria von Weber, cumadóir Gearmánach
 • Cailleadh Peadar Ó Conaill, foclóirí
 • Cailleadh an tAthair Uilliam Mac Gearailt, file
 • Agus sa bhliain 1826, chum Issa an haiku seo:

.じくなんで茨をくぐる蛙哉

jikunande ibara wo kuguru kawazu kana

ag gabháil trí dhriseacha
an cholainn á ceansú aige  . . .
frog

2018-07-06

Sovente il sole

Cumadóir: Cumadóir: Vivaldi
Is minic an ghrian
Níos gile ná riamh
Agus níos áille
Tar éis do na néalta
Go léir a scaipeadh

Is an fharraige chiúin
Gan cuilithín ar bith
T’réis don anfa
A chorraigh go mór í
Síothlú fá dheoidh
Sovente il sole
risplende in cielo
più bello e vago
se oscura nube
giá l'offuscò

E il mar tranquillo
quasi senza onda
talor si scorge,
si ria procella
pria lo turbò

2018-07-04

Briathra an Bhúda

Pabbatassa suvaṇṇassa,
jātarūpassa kevalo
dvittāva nālamekassa:
iti vidvā samañcare.

Éist leis an mbun-Pháilis:
http://host.pariyatti.org/dwob/samyutta_nikaya_1_156.mp3

Dá mbeadh sliabh óir ann
níor leor é a dhá oiread
chun duine amháin a shásamh:
tuig an méid sin agus mair dá réir.

2018-07-03

Jason Symes

Jason Symes
briathra an Bhúda
cá bhfuil teacht orthu?
comhthionól na nduilleog buí
the Buddha's words
where can they be found?
congregation of yellow leaves

2018-07-02

Jason Symes

Jason Symes
cén dia
nó deamhan a ghabh an tslí?
rianta coise clochraithe
what god
or demon passed this way?
petrified footprints

2018-07-01

Matsuo Bashō (松尾 芭蕉, 1644–1694)

cad a mhothaíonn na héisc,
na héin, n'fheadar -
deireadh na bliana

2018-06-30

Dán leis an bhfile Tamailise Naran

Bróg

Ar fhágáil an bhaile dom ar maidin
Greim agam ar bheola mo chéile lem' bheolasa
A teanga agam á fliuchadh lem' theangasa
An rud céanna á dhéanamh aici domsa.

Gach aon lá tar éis dom an oifig a bhaint amach
Dheininn bróga Lee Cooper an cheannasaí a leadhbadh:
Teanga mo chéilese a ghlanadh an bhróg chlé.

Naran

Shoe

While leaving home in the morning
I would hold my wife’s lips with mine
And wet her tongue with mine
She would do the same to me.

Every day after coming to office
I would lick my boss’s Lee Cooper shoes clean
The left shoe was cleaned by my wife’s tongue

Naran

— Leagan Béarla: Anuradha Anand


2018-06-29

Jeg Elsker Dig (Grieg Opus 5/3)

Liricí: Hans Christian Andersen
Cumadóir: Edvard Grieg

Jeg elsker Dig

Min Tankes Tanke ene du er vorden,
Du er mit Hjertes første Kærlighed.
Jeg elsker Dig, som Ingen her på Jorden,
Jeg elsker Dig i Tid og Evighed!

Is tú mo ghrá

Aon smaoineamh sea thú dem’ chuid smaointe uile,
Tusa mo chéadsearc, fanfaidh tú im’ chroí.
Is tú mo ghrá, is tusa lár na cruinne
Is tú mo ghrá, anois is go síoraí!

2018-06-27

Larry Towell

Larry Towell
solas na gréine...
cré na n-uaigheanna nua
á téamh aige
sunlight...
warming the earth
of new graves
το φως του ήλιου...
ζεσταίνοντας το χώμα
των φρέσκων τάφων

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2018-06-26

Bist du bei mir

File: Ní fios cé a scríobh
Cumadóir: Johann Sebastian Bach

Bist du bei mir

Bist du bei mir, geh' ich mit Freuden
zum Sterben und zu meiner Ruh'.
Ach, wie vergnügt wär' so mein Ende,
es drückten deine schönen Hände
mir die getreuen Augen zu!

Dá mbeifeá liom

Dá mbeifeá liom, d’imeoinn le háthas
Chun bás agus síocháin [a] fháil.
Sea, dea-chríoch chugam, bheinn an-sásta
Is do dhá lámh ghléigeal’ go grámhar
Ar mo shúile ar uair mo bháis.

2018-06-25

Grianghraf: Karole Erikson

Grianghraf: Karole Erikson
cuid den bhláth
ab ea?
stiallach liath
part of the flower
is it?
grey hairstreak butterfly

2018-06-24

Graifítí an Lae

Tháinig an chuid is fearr dár sibhialtacht slán chugainn anuas ainneoin na hiomaíochta. Is tútach mar a chuirtear obair an domhain i gcrích faoin gcóras iomaíoch. Creach is cur amú an toradh... An aidhm ná brabús agus is in áit na leathphingine a bhíonn leas an phobail... Tá sé mímhorálta agus neamhéifeachtach mar chóras ós é an aithne atá aige ná, "Déan iomaíocht le do chomharsa." Ní chothaíonn a leithéid de riail an Mhacántacht ná meas ar dhaoine eile... Is cuma le hiomaitheoirí faoi leas an duine eile. Go deimhin, is breá leo é nuair a theipeann ar a gcomhiomaitheoirí mar bheadh buntáiste ansin dóibh.

Helen Keller

2018-06-23

Briathra an Bhúda

Leanann mí-ádh mór an fuath,
déanann dochar don aigne is déanann í a chrá;
priacail a luíonn go domhain ionainn istigh is ea an fuath
nach dtuigeann mórán.

Anatthajanano doso,
doso cittappakopano;
bhayamantarato jātaṃ
taṃ jano nāvabujjhati.


Éist leis an mbun-Pháilis:
 http://host.pariyatti.org/dwob/itivuttaka_3_88.mp3

2018-06-22

Aon smaoineamh sea thú dem’ chuid smaointe uile

Liricí: Hans Christian Andersen
Cumadóir: Edvard Grieg

Min Tankes Tanke ene du er vorden

Min Tankes Tanke ene du er vorden,
Du er mit Hjertes første Kærlighed.
Jeg elsker Dig, som Ingen her på Jorden,
Jeg elsker Dig i Tid og Evighed!

Aon smaoineamh sea thú dem’ chuid smaointe uile

Aon smaoineamh sea thú dem’ chuid smaointe uile,
Tusa mo chéadsearc, fanfaidh tú im’ chroí.
Is tú mo ghrá, is tusa lár na cruinne
Is tú mo ghrá, anois is go síoraí!

2018-06-21

Athrú an Gharda

Changing of the Guard


A year ago grey crows invaded the garden,
Asserted themselves
Seemed to distance the existing birds –
Thrushes, blue tits, robins, magpies –
It was as though the natural order had been upset.
Unhurried, sure of themselves,
The grey crows put manners on the rest.

A month ago the magpies struck back
Occupied the tallest branches of the evergreens
All faced in the one direction
Each one clearly visible.
They held the high ground
The takeover complete

Maurice HarmonAthrú an Gharda


Bliain ó shin dhein caróga liatha ionradh ar an ngairdín,
Á gcur féin in iúl
Achar curtha acu idir iad féin is an éanlaith a bhí ann rompu –
Smólaigh. Meantáin ghorma, spideoga, snaga breaca –
An t-ord nádúrtha curtha as a riocht, ba dhóigh leat.
Teanntásach, gan aon deabhadh orthu,
Chuir na caróga liatha smacht ar an gcuid eile.

Mí ó shin, dhein na snaga breaca frithionsaí
Is lonnaíodar i ngéaga arda na gcrann síorghlas
Iad uile ag breathnú sa treo céanna
Chomh glan lena bhfaca tú riamh.
I bhfeighil an daingin aird arís
Bhíodar i gceannas go hiomlán.

Maurice Harmon

2018-06-20

Conas mar sin nach bhfuil éadóchas orainn?

Conas mar sin nach bhfuil éadóchas orainn?


Fealladh orainn, tá gach aon ní creachta díolta,
scríobann eite dhubh an bháis an t-aer,
creimeann an ainnise go cnámh.
Conas mar sin nach bhfuil éadóchas orainn?

Ó na coillte máguaird isló
séideann silíní an samhradh isteach faoin mbaile;
na spéartha móra glé istoíche
ag glioscarnach le réaltbhuíonta nua.

Tagann an ní míorúilteach an-ghar
do na tithe bréana scriosta -
rud nach eol do neach ar bith,
ach atá fiáin inár n-ucht leis na cianta.

Why then do we not despair?

Everything is plundered, betrayed, sold,
Death's great black wing scrapes the air,
Misery gnaws to the bone.
Why then do we not despair?

By day, from the surrounding woods,
cherries blow summer into town;
at night the deep transparent skies
glitter with new galaxies.

And the miraculous comes so close
to the ruined, dirty houses --
something not known to anyone at all,
but wild in our breast for centuries.

Anna Akhmatova
(Poems of Akhmatova, in eagar agus aistrithe ag Stanley Kunitz i gcomhar le Max Hayward)

2018-06-16

Dorn haiku le John McDonald

maitin granfaither –
the wye
he yince maitit me
daideo á bheathú –
mar a bheathaigh sé mise
tráth
an lá tar éis na sochraide –
éiníní thart ar an mbeathaitheoir
folamh
day efter the yirdin –
burds roon
the tuim brod
lichtin caunles –
she cannae mynd
whae fir
coinnle á lasadh aici –
ní cuimhin léi
cé dó
craws
sin on thayr backs:
a threitenin skimmer
préacháin
an ghrian ar a ndroim:
loinnir bhagrach
móibíl don leanbh
a dheineadar féin:
téad is cannaí beorach
thayr bairn's
hame-wrocht mobile:
streeng'n yill cans
a troot lowpin
a ploom fawin
...day o wunners!
breac ag léim
pluma ag titim
...lá míorúiltí!

2018-06-15

Cúpla haiku Zen

an chéad chith fuar...
an moncaí fiú
theastódh cóta beag tuí uaidh

Bashō

scríobh, scrios, athscríobh,
scrios arís, is ansin
bláthaíonn poipín

Hokushi

sneachta an lae inné
a thit mar bhlátha silíní -
uisce arís

Gozan

Áit cónaithe Issa
fiú in Kyoto
nuair a chloisim scairt na cuaiche...
santaím Kyoto

Issa

an préachán bailithe leis
luascann crann lom ...
fuineadh gréine

Natsume Soseki

2018-06-14

Billy Antonio

dúnaim mo shúile
chun teacht air
ceol an chriogair

Billy Antonio

2018-06-13

A. Thiagarajan

traein tráthnóna . . .
bosca lóin folamh
ar an suíochán fuinneoige

tráthnóna fuar  . . .
athraím an taechupán
go dtí an leiceann eile


A. Thiagarajan
Dáta breithe: Lúnasa 14 1949, An India

2018-06-12

Adjei Agyei-Baah

gealach lán
fear bréige ag breathnú
ar a scáil féin

Adjei Agyei-Baah

2018-06-11

Ljubica Vukov Davcik

báisteach gan stad . . .
sleamhnaíonn drúchtín
den dos cabáiste

Ljubica Vukov Davcik

2018-06-10

An Fuiseoigín le Piaras Béaslaí, traschruthaithe i mBéarla ag Gabriel

Little Lark

Sweet your voice, voice so sweet
Druid petite of perfect song
Thronging all the air around
With ecstasy of sound

Glad your heart, heart so glad
Wizard-guardian of the sun
Always rising from the ground
Prizing all the joy that's found

Great your sport, your sport great,
Little thought have you of death,
Avoiding men – you do well
Not to visit this grey cell

Alas today, today alas
I cannot be with you in flight
I cannot soar above the gate
Of Lewes Prison – such my fate.
 

[May, 1917]


An Fuiseoigín.

Binn do ghlór ón binn do ghlór,
A dhraoi bhig is deise ceol,
Thuas san aer ag spreagadh poirt,
Le racht suilt le mire mór.

Ard do mhian ón ard do mhian,
A ghruagaigh lér gean an ghrian,
Ag síor-eitilt suas ón úir
Le barr dúil sa lonradh i gcian.

Mór do ghreann ón mór do ghreann,
Ar an mbás is beag do bheann,
Beag do spéis i gcúrsaí fear,
Ní cás leat mé tréith i gceall.

Uch mo léir ón uch mo léir,
Gan mise thuas taobh leat, a éin,
I bhfad ó ghéibhinn na nglas,
Saor gan cheas go hard sa spéir.

Piaras Béaslaí.

(Agus é ag obair i ngort i bpríosún Lewes, Bealtaine, 1917.)


Thall i Learpholl a rugadh an Béaslaíoch ar an 15 Feabhra, 1881, faoin ainm Percy Frederick Beazley, agus cailleadh i mBÁC é ar an 22 Meitheamh, 1965.

Ball den IRB ab ea é a throid in Ard-Oifig an Phoist. Eagarthóir, scríbhneoir, file, aistritheoir, drámadóir agus beathaisnéisí ab ea é – chomh maith le bheith ina Theachta Dála. I measc a chuid aistriúchán tá nóibhille clasaiceach Peter Schlemihls wundersame Geschichte (1813) de chuid Adelbert von Chamisso. Dhiúltaigh An Gúm dó ach d'fhoilsigh Muintir na Leabhar Gaeidhlge é.

Má bhí a stíl scríbhneoireachta féin pas beag seanfhaiseanta, bhí dearcadh forásach aige i leith na litríochta:

‘I believe that the future of Irish literature depends upon the generation now in the cradle or yet unborn. Produce a healthy, vigorous, Irish-speaking life, in contact with modern thought, and our literature may be trusted to look after itself.’