2018-11-25

Éalaímis (Amhrán spioradálta de chuid na ndaoine gorma)

(éalaímis) Éalaímis
(éalaímis) Éalaímis
(éalaímis), a Thiarna
Éalaímis chuig Íosa
Éalaímis (éalaímis)
Éalaímis (abhaile linn)
Níl i bhfad agam (níl i bhfad agam)
San áit seo (san áit seo)


Éalaímis (éalaímis) éalaímis
(éalaímis) Éalaímis
(éalaímis) Éalaímis
(éalaímis) Alleluia
(Éalaímis chuig Íosa)
(éalaímis) Éalaímis, éalaímis
Abhaile linn (abhaile linn)
Níl i bhfad agam
Níl i bhfad agam san áit seo

Mo Thiarna tá sé ’glaoch orm
Ag glaoch orm leis an toirneach (toirneach)
An troimpéad i mo chroí, i m’anam beannaithe
Níl i bhfad agam san áit seo.

Crainn ghlas’ ag lúbadh (ag lúbadh)
Peacaigh ’crith le hiontas (le hiontas)
I m’anam cloisim an troimpéad
Níl i bhfad agam san áit seo
Éalaímis

(éalaímis) I lár na hoíche
(éalaímis) is cumhacht de dhíth ort
(éalaímis) is do chroíse buartha
(éalaímis chuig Íosa) Éalaímis chuig Íosa
(éalaímis) Éalaímis, éalaímis
Abhaile linn (abhaile linn)
I bhfad agam
(Níl i bhfad agam)
San áit seo (san áit seo)

Mo Thiarna ’glaoch orm, tá sé (’glaoch orm)
Cloisim é ag glaoch orm leis an tintreach (tintreach)

I m’anam cloisim an troimpéad
Níl i bhfad agam san áit seo
Beidh sé go léir thart i gceann tamaillín
(éalaímis chuig Íosa) Ní bheidh ort caoineadh arís
Ó ó ó ó ó
(éalaímis) Nuair is trom
(éalaímis, abhaile linn) do chroí ar uairibh
Buartha a bhíonn
(éalaímis chuig Íosa)
Níl I bhfad agam
(Níl i bhfad agam san áit seo) Níl i bhfad agat,
Níl i bhfad acu
San áit seo, áit seo,
(Níl i bhfad agam san áit seo) Alleluia, éalaímis
(Níl i bhfad agam san áit seo)
A Thiarna
San áit seo.


Steal Away

(Negro Spiritual)


(steal away) Steal away
(steal away) Steal away
(steal away) Oh, Lord, oh
Steal away to Jesus
Steal away (steal away)
Steal away (steal away home)
I haven't got long (I haven't got long)
To stay here (to stay here)

Steal away (steal away) steal away
(steal away) Steal away
(steal away) Hallelujah
(Steal away to Jesus)
(steal away) Steal away, steal away
Steal away home (steal away home)
I haven't got long ...
I haven't got long to stay here

My Lord, my Lord, He calls me (calls me)
He calls me by the thunder (thunder)
The trumpet sounds way down in my sanctified soul
I haven't got long to stay here

Green trees are bending (are bending)
Sinners stand a-trembling (a-trembling)
The trumpet sounds within my soul
I haven't got long to stay here
Steal away


(steal away) In the midnight hour
(steal away) When you need some power
(steal away) When you heart is heavy
(steal away to Jesus) Steal away to Jesus
(steal away) Steal away, steal away
Steal away home (steal away home)
Haven't got long
(I haven't got long)
To stay here (to stay here)

My Lord, He calls me, yes, He does (calls me)
I can hear him calling me by the lightning (lightning)
The trumpet sounds within my soul
I haven't got long to stay here

It's gonna be over after a while
(steal away to Jesus) You won't have to cry no more
Oh oh oh ooh oh
(steal away) When your heart
(steal away, steal away home) Gets heavy sometimes
Yes, it is
(steal away to Jesus)
I haven't got long
(I haven't got long to stay here) You haven't got long, they haven't got along
To stay here, stay here
(I haven't got long to stay here) Hallelujah, steal away
(I haven't got long to stay here)
Oh, Lord
To stay here