2019-02-18

Muintir Magadh

Tá cnámha na marbh á sórtáil
ag muintir Magadh

Cad iad cnámha Ashoka
is Chandragupta?
Ní hea mhuise
ní le Bimbisara iad sin
is le hAjatashatru iad,
arsa muintir Magadh
agus deora leo

Tá sé nádúrtha

iad siúd a chonaic fear éigin fad ba bheo dó
iad siúd amháin
a fheicfidh marbh é
iad siúd nach bhfaca beo é
conas d’fheicfidís marbh é?

Díreach inné
chonaic muintir Magadh
Ashoka ar a bhealach
go Kalinga
ag teacht abhaile ó Kalinga
Chabdragupta ag marcaíocht go Takshashila
deora
le Bimbisara
Ajatashtru
is a chuid matán á n-aclú aige

Bhíodar feicthe
ag muintir Magadh
agus ní dhéanfaidh siad
dearmad go bhfacadar
iad siúd

nach bhfuil teacht orthu
níos mó

Shrikant Verma

2019-02-17

Maidin Fhómhair

An mhaidin sin ba mhílítheach í a haghaidh agus ba bhrónach é glór na gaoithe mar a bheadh macalla ó gholtraí á canadh ag duine is é suite i bpluais dhorcha. Níor labhair mé siolla léi ná ise liomsa mar bhíomar beirt ar aon fhocal nach ceart do bheirt bhan a bhí i ngrá labhairt lena chéile go deo má bhí an mhaidin go dona. Sheasas-sa cois fuinneoige tamall agus mé i mo thost, na tonnta breaca agam á gcomhaireamh agus ise ina suí go ciúin ar an tolg, ceol á bhaint aici as sreanga briste.

Hijab Imtiaz Ali

2019-02-16

Dlúite Lem’ Leannán

coc-a-dúdal-dú arsa an coileach   leis sin
léim mo chroí saonta   chrith le heagla
dlúite lem’ leannán   gualainn le gualainn
an maidneachan mar chlaíomh   ár scaradh óna chéile

Allur Nanmullayar

2019-02-15

ár sinsir/ our ancestors

níl aon ní
nach eol dóibh...
ár sinsir
nothing
is unknown to them...
our ancestors
τίποτε άγνωστο
για αυτούς δεν υπάρχει...
οι πρόγονοί μας

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2019-02-14

Hugh MacDiarmid

Is tearc é líon na ndaoine atá in ann comhriachtain a dhéanamh i gceart; is teirce fós é líon na ndaoine atá in ann scríobh.

Hugh MacDiarmid

2019-02-13

Haiku le Issa on mbliain 1811

cloistear leis
clog na marbh...
gort ceobhránach

.死鐘と聞さへのらのかすみ哉

shini kane to kiku sae nora no kasumi kana


2019-02-12

Roinnt dánta leis an bhfile Airgintíneach Alejandra Pizarnik (1936 -1972)

Alejandra Pizarnik (1936 - 1972): Tógadh le Spáinnis agus Giúdais í agus d'fhoilsigh sí trí chnuasach filíochta fad is a bhí sí i mbun staidéir in Ollscoil Buenos Aires. Ina dhiaidh sin chaith sí blianta i bPáras. Ní raibh sí ach sna tríochaidí nuair a chuir sí lámh ina bás féin.

LOS TRABAJOS Y LAS NOCHES  (1965)

POEMA

Dán


Roghnaíonn tusa ball an chréachta
Áit a dtugaimid guth dár mbailbhe.
Dem’ shaolsa déanann tusa
an deasghnáth seo ró-íon.

REVELACIONES

Nochtadh

Led’ thaobhsa istoíche
déantar noda, eochracha de bhriathra.
Dúil sa bhás ina rí.
Go raibh do cholainnse ina spás ionúin go deo
dár nochtadh.

EN TU ANIVERSARIO

Comóradh

Glac le mo ghnúis-se, balbh is impíoch.
Glac leis an ngrá seo atá á éileamh agam.
Glac leis an gcuid seo díomsa is tusa ann.

DESTRUCCIONES

Milleadh

  . . . póga seachas cúiseanna

Quevedo

Ceil an briatharchath seo orm
agus ceansaigh fíoch cholainn seo na ndúl.

AMANTES

Leannáin

bláth
       nach bhfuil rófhada ón oíche
       osclaíonn
   mo cholainn bhalbh
do phráinn mhín an drúchta

QUIEN ALUMBRA

An té a shoilsíonn an ród

Nuair a fhéachann tú orm
is eochracha iad mo shúile,
i bhfolach sa bhalla tá rúin
agus iompraíonn m’eagla briathra, dánta.
Tusa amháin atá in ann mo chuimhnese
a iompú ina taistealaí faoi dhraíocht,
tine gan traochadh.

ENCUENTRO

Teagmháil

Gabhann duine éigin isteach sa chiúnas is tréigtear mé.
Ní leis féin atá an t-uaigneas níos mó.
Ar nós na hoíche a labhrann tú.
Tú féin á fhógairt mar thart.

EL OLVIDO

Díchuimhne

D’fhéadfadh grá a bheith ann
ar imeall eile na hoíche
    tabhair ann mé
tabhair chun na maitheasaí milse mé
a chailltear gach lá id’ chuimhnese

NOMBRARTE

Tú a ainmniú

Ní hé an dán faoi do neamhláithreacht é,
níl ann ach líníocht, scoilt sa bhalla,
rud éigin ar an ngaoth, blas searbh.

LOS TRABAJOS Y LAS NOCHES

Saothar agus Oícheanta

chun go mbeadh an tart ina shuaitheantas agam
chun an t-aon aisling amháin a léiriú
chun nach ligfinn arís don ghrá mé a chothú
deineadh díom an ofráil iomlán
fánaíocht gan cháim
an mhic tíre sna coillte
ar oíche na gcolainneacha
d’fhonn an briathar glan a rá
 

SENTIDO DE SU AUSENCIA

Éagmais agus brí    

má tá de mhisneach agam
bheith i m’fhinné agus labhairt amach
is toisc a scáil siúd
bheith fite chomh fíneáilte sin
i m’ainmse
i bhfad i gcéin
faoin mbáisteach
im’ chuimhnese
toisc a haghaidh
a bheith á dó im’ dhán
cumhracht na gnúise sin
atá in easnamh á hiompar aici
go hálainn

MADRUGADA

Breacadh an lae

Nocht is ag taibhreamh faoi oíche ghréine.
Luíos-sa trí laethanta ainmhíocha.
Mé scriosta ag an ngaoth is ag an mbáisteach
mar a mhúchfaí tine, mar a scriosfaí dán
ar bhalla.

EN UN LUGAR PARSA HUIRSE

In áit chun éalú uait féin

Spás. Feitheamh fada fuar.
Ní thagann éinne. An scáil seo.
Tabhair di a dtugann gach éinne di:
bríonna atá stuama
seachas lán d’iontas.
Spás. Tost loiscneach.
Cad a thugann scáileanna dá chéile?

EL CORAZÓN DE LO QUE EXISTE

Croí an ruda atá ann

ná tabhair ar láimh mé
   a mheán oíche an fhíor-uaignis
do bháine thruaillithe an mheán lae

LAS GRANDES PALABRAS

Na briathra móra

níl an t-am i láthair fós ann
ní bheidh go deo
níl an t-am i láthair fós ann
anois choíche
ná go deo

SILENCIOS

Tostanna

An bás de shíor le m’ais.
Éistim lena bhfuil á rá aige.
Mé féin amháin a chloisim.

PIEDO EL SILENCIO

Lorgaím tost

. . . can, a arraing liom

Cervantes


cé go bhfuil sé déanach, ina oíche,
is níl tú in ann.
Can faoi mar nár tharla faic.
Níor tharla faic.

FIESTA

Cóisir

Tá mo scéal féin mar dhílleachta leagtha amach agam
ar an mbord mar mhapa.
Tá treoracha abhaile sceitseáilte agam
ar an ngaoth.
Tagann cuairteoirí ach ní fheiceann siad mé.

Ní hann dóibh siúd a bhfuilimse ag súil leo.
Agus tá biotáille bhuile ólta agam
d’fhonn a n-aghaidh a athrú
ina n-aingil, ina ngloiní folmha.

DESMEMORIA

Nuair a chailltear an chuimhne

Cé go bhfuil an guth (is na miseanna ar tharla
longbhriseadh dóibh á gcaitheamh ar ais ag an díchuimhne)
i gceannas ar ghairdín reoite
níl aon mhise díobh nach gcuimhníonn
ar na cúiseanna a bhí leis an díchuimhne.

COMUNICACIONES

Teachtaireachtaí

Tá cuid de m’aghaidh is dem’ lámha
creimthe ag an ngaoth.
Thugtaí aingeal na hainnise orm.
D’fhanas ag feitheamh.

SOMBRA A LOS DÍAS A VENIR

Scáil na laethanta atá chugainn

do Ivonne A. Bordelois

Amárach
gléasfar mé i luaithreach le haghaidh na camhaoire,
líonfar mo bhéal le bláthanna.
Foghlaimeod an suan
laistigh den chuimhne atá ag balla,


anáil ainmhí
atá ag taibhreamh.
                  

DEL OTRO LADO

Ón dtaobh eile

Blianta agus nóiméid ag luí lena chéile.
Maisc ghlasa faoin mbáisteach.
Séipéal le gloine dhaite ghraosta.
Méarlorg gorm ar an mballa.
Níl aon chur amach agam air.
Ní aithním é.
Dorchadas. Tost.

CREPÚSCULO

Contráth

Clúdaíonn an scáil na peitil sheachtracha
Scuabann an ghaoth léi gothaí scoir na nduilleog
An mhuir choimhthíoch, atá curtha ina tost anois faoi dhó
laistigh de shamhradh ar díol trua é de dheasca na soilse
Tnúthán anseo
Cuimhne ansiúd

MORADAS

Áiteanna cónaithe

                                do Théodore Fraenkel

I lámh righin an duine mhairbh,
i gcuimhne na geilte,
i gcumha an linbh,
i lámh an té a lorgaíonn gloine,
i ngloine atá as raon láimhe,
sa tart síoraí.

EXTRACCIÓN DE LA PIEDRA

DE LOCURA (1968)

A mi madreVÉRTIGOS O CONTEMPLACIÓN
DE ALGO QUE TERMINA

Meadhrán nó machnamh ar nithe
a bhfuil críoch i ndán dóibh

Cailleann an líológ seo a cuid duilleog.
Ag titim aisti féin atá sí
agus ag dul i bhfolach ina scáth ársa féin.
Nithe den sórt sin a chuirfidh deireadh liomsa.

LINTERNA SORDA

Laindéar bodhar

    Osna uathu siúd atá as láthair agus tá an oíche dlúth. Dath
na hoíche dath fhabhraí na marbh.
    An oíche á cruthú agam an oíche go léir. An oíche go léir ag scríobh. Focal
ar fhocal, an oíche á scríobh agam.


PRIVILEGIO

1.
Tá an t-ainm a tugadh orm caillte cheana féin.
a haghaidh ina fithis timpeall orm
ina fuaim uisce istoíche,
uiscí ag titim anuas ar uiscí.
A miongháire an ní deireanach a imíonn,
seachas an chuimhne.
 

II.
Gile na gile
oíche na scarúna,
tusa a shantaímse
is nach bhfillfidh orm choíche
i do scáil duit go lá an Luain.

EN LA OTRA MADRUGADA

An chamhaoir eile úd

   Ag teacht aníos chuig leibhéal na súl, fíoracha ina dtost, fíoracha i mbarr a gcéille. Guthanna
troma liatha ag glaoch amach ón mball ina mbíodh mo chroí.


2019-02-11

Graifítí an Lae

Trotsky | Netflix

The complex historical figure of Leon Trotsky comes to life in this epic biography that depicts the tumultuous life of the Russian revolutionary. Watch trailers & learn more.
Cuireadh tús le gach treocht nua san ealaín le héirí amach.

Trotsky

2019-02-10

smaoineamh an lae


Sean-Chreidmhigh na Rúise (rasol'niki) atá faoi láthair ag cur fúthu in Alberta, Ceanada, faoi scáil (dar leo) an Ainchríost, is é sin an stát nua-aimseartha, a bheag nó a mhór, is cás speisialta iad. Tá an-mheas go deo ag na Sean-Chreidmhigh ar vol'nost (saoirse). Go deimhin, chun a gcuid saoirse a chosaint, bogann na Sean-Chreidmhigh ó áit go háit, ar imeall an náisiúnstáit i gcónaí, go dtí go n-éiríonn an stát sin rócheannasach lena chuid rialúchán agus maorlathais...

[Neil Keating ina léirmheas ar Outwitting the State le Peter Shalnik].


2019-02-09

Smaoineamh an Lae

Le blianta fada tá leagan de mhiotas Dháiví agus Góla á chur i láthair ag Hollywood – á athnuachan ó shéasúr go séasúr, ach dála an Dr. Jekyll, tá claochlú ag teacht air, os comhair ár dhá súl. Sna tríochaidí, d’oir Mr. Smith Goes to Washington, scannán simplíoch de chuid Frank Capra, d’oir sé go seoigh do mheon an náisiúin agus dearbhú ann gur féidir leis an dea-dhuine aonair an bua a fháil ar an meaisín lofa. Thug an dearcadh dubh is bán sin misneach do náisiún a raibh dóchas is sólás uaidh go géar, náisiún a bhí gafa ag fórsaí nach raibh smacht aige orthu ná tuiscint aige dóibh.

Le fiche éigin bliain anuas, áfach, is minice ná a chéile an ‘laoch’ buach ina choirpeach, i scannáin ar nós The Great Train Robbery, Charlie Varrick, Thunderbolt and Lightfoot, The Getaway, Superfly, agus The Pursuit of D.B. Cooper.

 

Dáiví an lae inniu atá iontu san, smál orthu go léir, éan corr atá ag lorg rud éigin dó féin ó Ghóla, seachas an fathach a chloí – is léir nach féidir sin. Bíodh sé ina scannán nó ina leabhar, raghaidh scéal ar bith Dháiví is Góla i bhfeidhm ar náisiún de cheathrú billiúin duine, nach mór, atá gafa – an chuid is mó acu ar a laghad – i ngaiste sóisialta agus eacnamaíoch nach bhfuil aon éalú uaidh . . .

Ben Satterfield

2019-02-08

An Rún

Bláthaíonn tú chuile bhliain, a thamarain
Agus tagann na héin ghréine mar a tháinig fadó;
Tagann páistí aeracha gach lá, a thamarain
Ag rancás thart ort mar a dhein fadó;
Agus féach, gach uair sa lá
Le blianta anuas, mé ag feitheamh, a thamarain –
Ciúnas! Go dtí an deireadh atáim á rá;
Bhí sé sa chinniúint, a thamarain.
Tá an t-uabhar á chreimeadh, ar siad, a thamarain,
Is bhíodar gan trua, a thamarain;
Coinníonn tusa an rún anois, a thamarain.
Coinnigh é go nochtfar chuile rún,
Mar táimse anois ag dul chun suain, a thamarain,
Go gcloisfear an troimpéad ar fuaid na bhfuaid.

Joseph Furtado

                        

 The Secret

 Every year you blossom, tamarind,
And the sunbirds seek you as of old;
Every day gay children, tamarind,
Come to romp around you as of old;
And, lo, every hour of the day
All these years I’ve waited, tamarind –
Silence! silence to the last, I pray;
It was all so fated, tamarind.
Pride consumes him, said they, tamarind,
And no pity had they, tamarind;
You the secret keep now, tamarind,
Keep it till all secrets are made known,
For I go to sleep now, tamarind,
Till o’er all the trumpet’s blown.

2019-02-07

Aon Dath

Aon dath anois, aon dath, tusa is mise.
Féachaimse ort, a Phanduranga, féachaint amháin,
                                    ní hann duit, ní hann dom.

Síothlaíonn na paisin sin.

Is ann don cholainn..
Feonn an cholainn.

Is aon sinn, ní hann dom, ní hann duit.

Arsa Soyara: Cé a fheictear?
    Cé atá i mbun féachana?

Soyarabai


One Colour

One colour now, one colour, you and me.
I look at you, Panduranga, one look, no you, no me.

Those passions quieten.

The body is.

The body withers.

One now, no me, no you.

Soyara says: Who's being seen?
    Who's doing the seeing?

Soyarabai   

[Trans. Jerry Pinto & Neela Bhagwat]


2019-02-06

Sneachta arís

File ar nós leis
Dánta sneachta a scríobh
Chuaigh sé chun na hardchathrach i mbliana
Chun a chuid dánta sneachta a reic
Ní fios cathain a fhillfidh sé
Ar na cnoic
Mar go bhfuil sneachta ag titim arís,
Na bóithre folamh
Cosáin is cúinní lom.
Ag siúl na mbóithre is na gcosán céanna
A bhí siúlta ag an bhfile chun na machairí teo
Chuaigh dán amach á lorg
Aimsir an tsneachta i mbliana.

Jiwan Namdung


2019-02-05

Barnabaun, Mayo/ An Bhearna Bhán

Ron Rosenstock
faic ag tarlú
faic na ngrást...
an Bhearna Bhán
nothing happening
nothing at all...
Barnabaun
τίποτε να συμβεί
τίποτε απολύτως...
στο Μπεάρνα Μπαν

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2019-02-04

Issa: míniú ag teastáil

i measc na mblár láibe
is iad na mná is túisce
a éiríonn doiléir

the women first turn hazy over the tidal flats

Cad is brí leis sin?!
Theastódh Seapánach uait chun brí cheart a bhaint as an haiku sin:

onna kara saki e kasumuzo shiohigata

Deir Hiroaki Sato sa leabhar On Haiku (New Directions Books, 2018) gur ag spraoi leis an bhfocal deireanach sa haiku, shiohigata, atá Issa, focal a chiallaíonn " 'tidal flats', which readily invokes shiohigari, 'digging for clams'. In Japan, clamming became a popular recreational activity with women … Issa says women go farther out from the shore than men."
 
Is dócha go bhfuil haiku a scríobh ag Éireannaigh nach dtuigfeadh an gnáth-Seapánach- haiku nach dtuigfeadh an tÉireannach féin!

2019-02-03

Haiku le Issa on mbliain 1808

ó bharr ruball an phiasúin   an ghealach ar tí éirí

Is maith le daoine airithe haiku a scríobh in aon líne amháin: tar éis an tsaoil, is mar sin a scríobhtar sa tSeapáinis iad (síos seachas trasna an leathanaigh).
Nuair a scríobhaimse in aon líne amháin iad, is maith liom spás beag a fhágáil, sos anála, seachas na focail a bheith sa mhullach ar a cheile gan bhriseadh.
Déantar haiku a aithris faoi dhó sa tSeapáin:

ó bharr ruball an phiasúin   an ghealach ar tí eirí

Cad a tharla in Éirínn sa bhliain 1808? Leagadh cloch bhoinn Cholún Nelson!

2019-02-02

Sainaicme

Tá grá agat dom, an bhfuil?
Cé go mbaineann tú
le sainaicme eile
Ach an bhfuil fhios agat
nach gcréamann ár sinsir
na mairbh
san áit chéanna fiú.

Lal Singh Dil

2019-02-01

Tiarna an Sneachta

Youngho Kang
the difference
between snowflakes...
even the Lord of Snow cannot tell
an difríocht
idir na calóga...
Tiarna an tSneachta féin níl fhios aige

2019-01-31

Haiku le Issa on mbliain 1818

an chamhaoir -
i gcuas cloiche
báisteach earraigh

.明や石の凹みの春の雨

ariake ya ishi no kubomi no haru no ame


2019-01-30

ag feitheamh le Bashō

Pentti Sammallahti
waiting
waiting …
waiting for Bashō

ag feitheamh
ag feitheamh …
ag feitheamh le Bashō
attendant
attendant...
attendant Bashō

Leagan Fraincise: Daniel Py
περιμένοντας
περιμένοντας...
περιμένοντας τον Μπασό

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2019-01-29

lasairéin

Pentti Sammallahti
a bhfuarú féin
ina scáil féin
lasairéin Shliabh Etjo
cooling themselves
in their own reflection
flamingoes of Mt. Etjo
βρίσκοντας δροσιά
στο είδωλό τους
φλαμίνγκο του όρους Έτζο

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2019-01-28

Mutsuo Takano

Gort agus Crann Lom le Vincent van Gogh

裸木となる太陽と話すため  高野ムツオ


hadakagi to naru taiyô to hanasu tame


iompaím
im' chrann lom
chun labhairt leis an ngrian

Mutsuo Takano

2019-01-27

Smaoineamh an Lae

Tá sé thar am againne, Albanaigh, Sasana a chur ina bhosca féin. In áit a bheith ag brath ar Shasana agus inspioráid a ghlacadh uaidh, ba chóir dúinn iompú i dtreo na hEorpa mar is san Eoraip a bheidh rath orainn.

Hugh MacDiarmid

2019-01-26

Lá na Marbh, Reilig N. Inez

Manohar Shetty


Tá na hanamacha bogtha ar aghaidh,
Na colainneacha fós mar chuid
Den talamh. Raghaidh an ghrian síos
Uair nó dhó
Sula bhfeofaidh an rós is an lile.

Labhraíonn na leaca uaighe nite
Os cionn an tráchta ar an mbóthar
Monabhar faon i gcuimhne
Ar shaol a caitheadh go hiomlán
Nó a raibh deireadh obann brónach leis.

Tríd an bhféar méith
Scinceanna sa tóir ar fhéileacáin.
Préachán ag feitheamh sna sciatháin.
Ólann beach
As béal roiseoige.

Fiolar aonair ag trasnú na spéire
Deirtear i gcogar
Gur féinics é.   

 

All Soul’s Day, St Inez Cemetery

Manohar Shetty


The souls have moved on,
The bodies still part
Of the ground. The roses
And lilies will fade in
Two sunsets or three.

Over the passing traffic
The washed gravestones
Speak through dimly
In memory of lives spent
Fully or ended sadly, swiftly.

Through the lush grass skinks
Hunt down butterflies.
A crow waits in the wings.
A bee drinks from
The mouth of a hibiscus.

A lone eagle crossing
The skies is whispered
To be a phoenix.

2019-01-25

An focal 'grá'

An focal 'grá'

Tá an focal 'grá' a mhúin an Sadgúrú dom
Tar éis mo chroí a ghlanadh.
Deir Sami, chuir sé gach amhras trí thine i bhfaiteadh na súl,
Tógadh suas mé go dtí go bhfaca mé

An uile ní!

The word 'love'

The word 'love' taught me by my Sadguru
Has cleansed my heart.
Sami says, in a moment He set on fire all doubts,
Hoisted me aloft and I could see

Everything!


Sami (1743- 1850)

[Trans. Mohan Gehani & Menka Shivdasani]


2019-01-24

Jason Symes

Jason Symes
cloigtheach á mhuirniú
ag an mBráthair Antoninus...
samhradh an ghrá
Brother Antoninus*
embracing a round tower...
summer of love

*(1912- 1994)

2019-01-23

Cuinche / Quin

Ron Rosenstock
guigh ar son
anam Chromail ...
á róstadh ar leac na bpian
pray for the soul
of Cromwell ...
roasting in hell
προσευχηθείτε
για την ψυχή του Κρόμγουελ ...
καίει στην κόλαση

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2019-01-22

Haiku le Issa on mbliain 1805

luibheanna a mbailiú …
cuma uaigneach leis
ar Jonaí an Scrogaill


.わかな摘鷺も淋しく思ふやと

wakana tsumi sagi mo sabishiku omou ya to


2019-01-21

cá'il sí anois?

Ron Rosenstock
will no one tell me
what she sings ...
where is she now
nach ndearfadh éinne liom
cad tá a chanadh aici ...
cá'il sí anois
κανείς δεν μου λέει
τι τραγουδά εκείνη ...
πού είναι τώρα

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou
NOTE: Haiku often employs literary allusion. Here we have an echo of Wordsworth's Solitary Reaper.
'Behold her single in the field, yon solitary Highland lass.' Wordsworth is dying to know what she is singing but, of course, she is singing in Gaelic so it's a lost world to him.
Gaelic would disappear from the Highlands before long, the people forced out out to make way for English sheep.

2019-01-20

Briathra an Bhúda

Dosaggiṃ pana mettāya,
nibbāpenti naruttamā.
Mohaggiṃ pana paññāya
yāyaṃ nibbedhagāminī.
 

Éist leis an mbun-Phailis http://host.pariyatti.org/dwob/itivuttaka_3_93.mp3

Múchfaidh siad lasracha an fhuatha le grá
lasracha an tseachmaill le gaois
Múchann na saoithe an seachmall
leis an ngaois a bhriseann tríd chun na fírinne

2019-01-19

Má táim gan aon airgead a bheith agam, ní aon tairbhe dom é.

Má táim gan aon airgead a bheith agam, ní aon tairbhe dom é.

Má labhraím i dteangacha daoine agus aingeal ach gan aon airgead a bheith agam, níl ionam ach mar a bheadh prás ag fuaimneach nó ciombail ag clingeadh.
Má tá bua fáidheoireachta agam, eolas ar gach rúndiamhair agus fios gach ní agam agus oiread lánchreidimh agam agus a d'aistreodh na sléibhte ach gan aon airgead a bheith agam, is neamhní mé.

Má roinnim amach mo mhaoin shaolta go léir, agus má thugaim suas mo chorp le dó ach gan aon airgead a bheith agam, ní aon tairbhe dom é.
Bíonn an t-airgead foighneach agus bíonn sé lách; ní bhíonn éad air; ní dhéanann sé maíomh ná mórtas; ní bhíonn sé mímhúinte ná leithleasach, míchéadfach ná agrach. Ní áil leis an éagóir ach is aoibhinn leis an mhaith. Bíonn sé lán d'fhadfhulaingt, lán de chreideamh, lán de dhóchas agus lán d'fhoighne. Ní rachaidh an t-airgead i léig go deo.

 Sliocht as Litir George Orwell chuig na Corantaigh

2019-01-14

Is Léir an Duine Ionraic i ngach cearn den Chruinne

Ní héinne ar leith é
an duine ionraic;

Ach ar nós dúghoirme
na speire síoraí

Sé gach duine é
gach ait ar domhan

True person manifest throughout the ten quarters of the world

The true person
Not anyone in particular;

But, like the deep blue color
Of the limitless sky,
It is everyone, everywhere in the world.

Eihei Dogen (1200 - 1253)

English version by Steven Heine

The Zen Poetry of Dogen: Verses from the Mountain of Eternal Peace by Steven Heine


2019-01-13

Briathra an Bhúda

Manopubbaṅgamā dhammā;
manoseṭṭhā manomayā.
Manasā ce pasannena
bhāsati vā karoti vā,
tato naṃ sukhamanveti
chāyāva anapāyinī.


Éist leis: http://host.pariyatti.org/dwob/dhammapada_1_2.mp3

Chun tosaigh ar an uile ní atá an aigne;
an aigne a rialaíonn is a chruthaíonn iad.
An focal nó an gníomh
a thagann ón aigne ghlan istigh,
leanfaidh sonas é
mar scail nach n-imeoidh go deo uait


Dhammapada 1.2


2019-01-12

Haiku le Issa ón mbliain 1805

gaoth fhómhair
muinín aige as an mBúda . . .
féileacán beag

.秋風にあなた任の小蝶哉


aki kaze ni anata makase no ko chô kana

2019-01-11

Graifítí an Lae

An cineál saoirse is tábhachtaí dá bhfuil ann ná a bheith mar atá tú dáiríre. Malartaíonn tú an fíor-thusa ar ról.

Jim Morrison

2019-01-10

meditation / marana

Ron Rosenstock
briathra
Ashtavakra . . .
ag dul as sa Bhriathar
words
of Ashtavakra . . .
disappearing in the Word

2019-01-09

Tanka ag freagairt don Impriseanaí Meiriceánach Childe Hassam

tá mo ghrása i Sasana
liath atá mo chroí
chomh fuar liath leis an Tamais
       ní scalann an ghrian
       tríd an smúit

my love is in England
my heart is grey
cold and grey as the Thames
        sunshine cannot pierce
       the gloom

http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=27038

solas an lae, nach luachmhar é
nuair a sheasann tú ann
do ghilese tríd
       is den ábhar céanna sibh
       tusa is an solas

daylight, how precious it is
when you stand there
your radiance mingling with it
      the same substance
       you and the light

http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=206500bímis mar scáthán
ar thost a chéile
d’fhonn teacht ar an bhféin comónta
gan tús
                     scáil na gcrann i linn

let us mirror
each other’s silence
and find the common self
that is beginningless
              trees reflected in a pond

http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=166669


is fuirist fís a chailliúint
scairteann an t-anam ar son comhartha
gabhann an scairt sin foirm is cruth
is féach
              ealaí ag eitilt thar dhumhcha


a vision is easily lost
the soul cries out for a sign
a cry takes form and shape
and look
              swans flying over dunes

http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=75938


cad a chloiseann tú
cantain éan os cionn tráchta
an gcloiseann tú a gcloisimse
       trup na sál
       ag teacht faoim’ dhéin

what is it you hear
birdsong above traffic
do you hear what I hear
              clip-clop of heels
              you draw near


http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=33182


tógaimis carr
suas síos Ascaill a Cúig
go dtí go stopfaidh an bháisteach
       go dtí go stopfaidh mo chroí
       a ansacht

let’s take a cab
up and down Fifth Avenue
until the rain stops
       until my heart stops
       beloved

http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=19902


tá sí ag feitheamh linn
ag tnúth linn
is sinne ag tnúth léithise
       mistéir a chéile
       i mistéir an róis


it awaits us
it longs for us
as we have longed for it
       the mystery of each other
       in the mystery of the rose


http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=32319

what’s new
our love is new
as it was yesterday
and today and always
       that’s what’s new

scél lem dúib
is úr dár ngrá
mar a bhí inné
mar atá inniu is go brách
       é mo scél

http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=36078


cuireann an fómhar
ag machnamh sinn go lom
is clos ó chnocaibh i gcéin
       clascairt na mbeann
       ón am fadó

autumn causes us
to look at ourselves bare
on distant hills we hear
       a clash of antlers
       from long ago

http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=32071


chonac Manhattan i dtaibhreamh
is é ag taibhreamh faoi féin
chuala do ghuth ansin
              dúisigh, dúisigh
              tabhair dom póg


I saw Manhattan in a dream
dreaming of itself
then I heard your voice
                     wake up, wake up
                     kiss me


http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=96384


nuair nach mbraithim
taobh liom thú
mothaím thú
       i dtic uaireadóra
       leathghealach sa spéir

when you’re not near
everything reminds me
of your absence
       tick of a watch
       half-moon in the sky


http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=25426


gabh chugat féin pé cruth
pé ainm is mian leat
inniu is tú Pómóna
       caomhnóir cnónna
       is torthaí

take whatever shape
whatever name you wish
today you are Pomona
       guardian of nuts
       and fruits


http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=33393


the Gaels saw them
as nothing more
than seal snot
       look what’s coming ashore
       jellyfish


tá’s agat féin
cad a shíl
na Gaeil díobh
       féach cad tá ag teacht i dtír
       smugairlí róin

http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=27088

bíonn laethanta ann
is bíonn bratacha balbh
faic le rá acu
       leoithne phatuar
       ag dul i bhfolach

there are days
when flags are dumb
nothing to say
              an indifferent breeze
              goes into hiding


http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=27079


cad a chanann sé
óiréal an úlloird
cúpla nóta cráite
       agus an tost, uch
       nach géar é


what does it sing
the orchard oriole
a few piercing notes
       and silence, ah
       how sharp

http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=24955


thaibhríos gur gréasaí a bhí ionam
tháinig tú led’ bhróga
tar ar ais i gceann míosa, ar mé
              choinníos iad
              ar feadh bliana

I dreamt I was a cobbler
you brought me your shoes
call for them in a month, I said
              I kept them
              for a whole year

http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=26948


cosc ar mhná?
cá bhfuilim?
McSorley’s, a dhuine uasail
cén bhliain í seo?
tá do dhóthain ólta agat, a dhuine uasail


you don’t’ serve ladies?
where am I?
McSorley’s, Sir
       what year is this?
       I think you’ve had enough, Sir

http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=98395


thaibhríos gur de sholas na gealaí
is ea thú go léir
nach den saol seo thú
       an éireoidh an ré
       chun tú a bhreith léi

I dreamt you were made
entirely of moonlight
you were not of this earth
       will the moon rise
       and take you with it

http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=25035


murab ionann is na gondalóirí
is a gcuid seanamhrán
canfadsa duitse
       rud éigin úrnua ar fad
       in aghaidh na huaire


unlike gondoliers
with a litany of old songs
I will sing for you
       something entirely new
       by the hour

http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=27036


thaibhríos gur neach mara a bhí ionat
nuair is dúghorm a bhíonn an mhuir
glaonn sí ort
       iompaíonn tú do dhroim
       ar an domhan

I dreamt you were a sea creature
on days when the sea is dark blue
it calls out to you
       you turn your back
       on our world

http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=24253


thaibhríos gur scríobhas
dán foirfe duitse
dhúisíos is ní raibh teacht
ach ar an líne dheireanach
       duitse bíodh líológa ann go brách


in a dream I had written
the perfect poem for you
I awoke and all I could find
was the last line
       for you may there always be lilacs


https://www.wikiart.org/en/childe-hassam/under-the-lilacs


scairtfidh mé d’ainm
ó na díonta
beidh fhios ag cách é
    tuigfidh an éanlaith conas é a rá
    ina dteanga féinig

I shall shout your name
from rooftops
all shall know it
    birds will sing it
    each in its own tongue

https://www.wikiart.org/en/childe-hassam/rooftops-pont-aven     


d’eitil dán óm’ lámh
lorgaíos gach áit é
dán ceiliúrtha ár ngrá
       glantóir sráide a tháinig air
       tá sé fós á léamh

a poem flew from my hand
I searched for it high and low
it spoke of our love
       a streetcleaner found it
       he’s read it a hundred times

http://the-athenaeum.org/art/full.php?ID=26896

   an mbeadh grá agat dom, ar mé
   dá mbeinnse im’ Guy Fawkes
   grá! arsa tusa liom,
   níos buaine ná riamh
       phléasc mo chroí


would you still love me, I asked
if I were Guy Fawkes
I would love you, you said
more than ever
       my heart exploded


https://www.wikiart.org/en/childe-hassam/houses-of-parliament-early-evening


sheolas giolla chugat
lem’ chuid dánta go léir
coinnigh súil amach dó
       aithneoidh tú é
       ar a neamhshaoltacht

I’ve dispatched a messenger boy
with all my poems for you
keep a sharp eye out
       you will know him
       by his air of otherworldliness

https://www.wikiart.org/en/childe-hassam/messenger-boy

2019-01-08

Dún Briste

Ron Rosenstock
arraing na scarúna . . .
mantra síoraí
na farraige
pain of separation . . .
never-ending mantra
of the sea

2019-01-07

Solas Leochaileach

Haiku ag freagairt do ghrianghraif de chuid Roman Vishniac

2019-01-06

Ross Abbey, Co. Galway / Mainistir Ros Oirialaigh

Ron Rosenstock
shadows creeping back
to pray...
evicted monks

scáileannna ag teacht ar ais
chun paidir a rá...
manaigh dhíbeartha
σκιές που γλιστρούν
προσευχόμενες...
εξόριστοι μοναχοί

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou