2019-04-22

Graifítí an Lae

Dul chun cinn, níl ann ach leithleachas.
Dul chun cinn, níl ann ach gadaíocht.
Dul chun cinn, níl ann ach sclábhaíocht.
Dul chun cinn, níl ann ach dúnmharú.
Dul chun cinn, níl ann ach cinedhíothú.
Dul chun cinn, níl ann ach díothú na timpeallachta.
Dul chun cinn, níl ann ach sochapatachas.

Derrick Jensen


https://orgrad.wordpress.com/a-z-of-thinkers/derrick-jensen/

2019-04-12

Bashostadann clog an teampaill  . . .
an glór ag teacht as na blátha
i gcónaí

2019-04-11

Padraic Colum

Seanbhean na mBóithre


An Old Woman of the Roads le Padraic Colum, traschruthaithe i nGaeilge.

Ó, DÁ mbeadh agamsa tighín,
Idir stóilín is tinteán!
Fóidíní móna ar an tine
In aghaidh an bhalla cruach amháin.

Clog le slabhraí is meáchain ann
An luascadán soir is siar!
Drisiúr lán de mhiasa glé
Breac bán is gorm is ar mo mhian!

Gnóthach a bheinn ar feadh an lae
Ag glanadh an urláir is an tinteán
Is ag socrú ar an tseilf arís
Na miasa gorma – breac is bán!

Bheinn ar mo shuaimhneas ann istoí’
Mé cois na tine, dom ghoradh féin
Gan deifir orm dul a luí
An clog a fhágaint is na miasa glé!

Och! Tuirsíonn an ceo is an dorchadas mé
Is na bóithre fada gan tigh ná sceach,
Tuirsíonn an bóthar mé is an sliabh
Feadaíl na gaoithe is an tost – mo chreach!


Is bím ag guí gach lá chun Dé
Is ag guí a bhím istoíche:
Go dtuga Sé tighín deas dom féin
I bhfad ó bhéal tais na gaoithe.

An Old Woman of the Roads


O, TO have a little house!
To own the hearth and stool and all!
The heaped up sods upon the fire,
The pile of turf against the wall!
To have a clock with weights and chains

And pendulum swinging up and down!
A dresser filled with shining delph,
Speckled and white and blue and brown!

I could be busy all the day
Clearing and sweeping hearth and floor,

And fixing on their shelf again
My white and blue and speckled store!
I could be quiet there at night
Beside the fire and by myself,
Sure of a bed and loth to leave

The ticking clock and the shining delph!
Och! but I'm weary of mist and dark,
And roads where there's never a house nor bush,
And tired I am of bog and road,
And the crying wind and the lonesome hush!

And I am praying to God on high,
And I am praying Him night and day,
For a little house—a house of my own—
Out of the wind's and the rain's way.


Préacháin

Crows, dán mistéireach le Padraic Colum, traschruthaithe i nGaeilge.ANSIN, go tobann, thuigeas i gceart
An méid a bhí ráite aige, is dheineas mo mhachnamh air:
Go n-eitlíonn na préacháin leo go minic istoíche
Ag éirí de mhullach na gcrann i nDroim Bairr,
Is as go brách leo: shamhlaíos an méid a insíodh dom.

Na préacháin a chroitheann taise na hoíche dá sciatháin
Ar na clocha thall ansin sna goirt,
Na chéad nithe beo is léir dúinn ar maidin;
Ag máirseáil trasna na ngort, iad ina suí
Ar ghéaga na bhfuinseog, ag eitilt abhaile
Is mullach na leamhán dubh leo thall i nDroim Bairr;
Na préacháin a mbreathnaímid orthu de shíor faoi sholas an lae,
Ag borradh atáid, toirtiúil, is ag bogadh,
Tá saol eile ar fad ag na neacha dubha seo.

Préacháin ag eitilt sa dorchadas,
Duibhe ar eite san oíche; neacha nach bhfeiceann
Ach an tsúil sin atá ina gceann siúd –
Súil an treaspásóra!

Is tusa, a sheanóir na súl gasta géar,
A labhair liom faoi na préacháin, a athair altrama;
Is tusa, a sheanbhean, ar luíos id’ bhaclainnse
Nuair a tógadh mé ó bhaclainn mo mháthar;
Is tusa, a ghirseach, is snua ort
Ód’ shinsir romhat, a ghaolta liom tá saol eile agaibhse
Tá sé feicthe agam, im’ threaspásóir dom –
Duibhe ar eite san oíche mar phréacháin!


Crows


THEN, suddenly, I was aware indeed
Of what he said, and was revolving it:
How, in the night, crows often take to wing,
Rising from off the tree-tops in Drumbarr,
And flying on: I pictured what he told.

The crows that shake the night-damp off their wings
Upon the stones out yonder in the fields,
The first live things that we see in the mornings;
The crows that march across the fields, that sit
Upon the ash-trees' branches, that fly home
And crowd the elm-tops over in Drumbarr;
The crows we look on at all hours of light,
Growing, and full, and going these black beings have
Another lifetime!

Crows flying in the dark
Blackness in darkness flying; beings unseen
Except by eyes that are like to their own
Trespassers' eyes!

And you, old man, with eyes so quick and sharp,
Who've told me of the crows, my fosterer;
And you, old woman, upon whose lap I've lain
When I was taken from my mother's lap;
And you, young girl, with looks that have come down
From forefathers, my kin ye have another life
I've glimpsed it, I becoming trespasser-
Blackness in darkness flying like the crows!

2019-04-10

Bapu-ji!

where is it now
the world you saw…
Bapu-ji!
an domhan ba léir duit tráth
cá bhfuil sé anois…
Bapu-ji!
πού είναι τώρα
ο κόσμος που είδες…
Μπάπου!

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2019-04-09

Litir chuig Hitler

Wardha…
géim bó
i gcéin
Wardha…
the distant lowing
of a cow
Γουάρντα…
το μακρινό μούγκρισμα
μιας αγελάδας

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2019-04-08

An áit a rugadh Gandhi

An áit a rugadh Gandhi
did you cry
when you were born…
did you cry for India
ar chaoin tú
nuair a rugadh thú…
ar chaoin tú ar son na hIndia
έκλαψες
όταν γεννιόσουν…
έκλαψες για την Ινδία

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2019-04-07

All our fathers

Bapu-ji!
ár n-aithreacha…
an gcailltear in aon chor iad
Bapu-ji!
our fathers …
do they ever die
Μπάπου!
οι πατέρες μας…
πεθαίνουν ποτέ

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2019-04-06

Grand National Hotel

Grand National Hotel
Grand National Hotel…
cosc
ar chaifir
Grand National Hotel…
no kaffirs
allowed
Γκραντ Νέισιοναλ Χοτέλ…
μαύροι καθόλου
δεν μπαίνουν μέσα


Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2019-04-04

Sri Nisargadatta Maharaj

Ná bí ag brath ar an aigne chun saoirse a bhaint amach. 
An aigne a chuir i ndaoirse thú.
Gabh lasmuigh di go huile is go hiomlán.

2019-04-03

Soseki

Bí ag faire
ar an mbreith is ar an mbás…
bláth na loiteoige - féach!Δες γέννα και θάνατο:
άνοιξε ήδη
τ΄άνθος του λωτού

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

 

2019-04-02

Níos doimhne ná an mhuir

is doimhne é
ná an mhuir…
an guth istigh
deeper
than the sea it is…
the inner voice
βαθύτερη
απ' τη θάλασσα είναι…
η μέσα φωνή

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2019-04-01

William Mortensen

William Mortensen
tuilleadh néalta dubha . . .
gach lá gan teip
céastar an Briathar
more dark clouds. . .
each and every day
the Word is crucified
encore plus de nuages noirs
chaque jour
le Mot est crucifié

Leagan Fraincise: Daniel Py
暗雲や
連日連夜
ことばが十字架に

Leagan seapáiníse: mariko sumikura

2019-03-31

Schubert: Die Wetterfahne (Winterreise)

File: Wilhelm Müller
Cumadóir: Franz Schubert

Die Wetterfahne

Der Wind spielt mit der Wetterfahne
auf meines schönen Liebchens Haus.
Da dacht ich schon in meinem Wahne,
sie pfiff den armen Flüchtling aus.

Er hätt’ es ehr bemerken sollen,
des Hauses aufgestecktes Schild,
so hätt’ er nimmer suchen wollen
im Haus ein treues Frauenbild.

Der Wind spielt drinnen mit den Herzen
wie auf dem Dach, nur nicht so laut.
Was fragen sie nach meinen Schmerzen?
Ihr Kind ist eine reiche Braut.

An Eite Ghaoithe

Leoithne ag spraoi leis an eite ghaoithe
Atá ar thigh mo mhíle grá.
Tuigeadh domsa is mé ar mire
Gur ruaig an fheadaíl mé ar fán.

Cén fáth nach bhfaca sé níos luaithe
An comhartha sin thuas ar an díon,
Is thuigfeadh sé go mbeadh ’na iontas
bean dílis ’fháil faoi dhíon an tí.

Leoithne ag spraoi istigh leis na croíthe
Mar ’dheineann thuas, ach ní ró-dhian.
Cuma leosan faoi mo phianta.
Is brídeach shaibhir í a níon.

2019-03-30

Briathra an Bhúda

Tañca kammaṃ kataṃ sādhu,
yaṃ katvā nānutappati,
yassa patīto sumano,
vipākaṃ paṭisevati.

Éist leis an mbun-Pháilis: http://host.pariyatti.org/dwob/dhammapada_5_68.mp3

Gníomh maith é an gníomh sin
nach mbeidh a aithreachas ort ar ball
ach a thoradh á bhaint agat
go sona sásta suairc.

2019-03-29

Vinoba Bhave

Vinoba Bhave
Vinoba agus Gandhi
na briathra eatarthu...
an ciúnas ollmhór
Vinoba and Gandhi
the words they shared...
the immense silence
Βινόμπα και Γκάντι
τα λόγια που είπαν...
η άπειρη σιωπή

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2019-03-28

Misneach

Misneach
Bapuji!
tá misneach
id' scáth fiú amháin

Bapuji!
there is courage
even in your shadow
Μπάπου!
υπάρχει θάρρος
και στη σκιά σου ακόμη

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2019-03-27

Dealg

Dealg
maolaigh pian an domhain...
baineann bearbóir dealg
as do chos
take away the world's pain...
a barber extracts
a thorn from your foot
πάρ' τον πόνο του κόσμου...
ο κουρέας βγάζει
το αγκάθι σου

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2019-03-26

Smaoineamh an lae

Táim chun clú a ghnóthú dom féin.
Má theipeann orm,
ní chloisfidh tú fúm níos mó.

2019-03-25

Koan-Haiku

fuaim
leathsciathán féileacáin...
ag bualadh
the sound
of one butterfly wing...
flapping
ο ήχος
φτερού της πεταλούδας...
που φτερουγίζει

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou
音聞こゆ
いまや羽ばたく
蝶ありて

Leagan Seapáiníse: Mariko Sumikura
le son
d'une aile de papillon...
battant

Leagan Fraincise: Daniel Py

2019-03-24

Lola Álvarez Bravo

Lola Álvarez Bravo
ag dul suas ag dul síos
ní thuirsítear riamh sinn...
aistir shíoraí
ascent and descent
we never weary...
endless peregrinations

κατέβα ανέβα
δεν βαριόμαστε...
προσκυνήματα άπειρα

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou
昇降し
決して飽きぬ
我が旅よ

Leagan Seapáinise: Mariko Sumikura

2019-03-23

Santoka

cad tá iontu
n'fheadar faoin spéir . . .
ach táid go léir faoi bhláth

2019-03-22

Briathra an Bhúda

Síormhachnamhach agus buanseasmhach iad na saoithe
iadsan amháin a shroicheann Nirveána - is saortar iad ón daoirse.

Te jhāyino sātatikā, niccaṃ daḷhaparakkamā,
phusanti dhīrā nibbānaṃ, yogakkhemaṃ anuttaraṃ.

Éist leis an mbun-Pháilis:

 http://host.pariyatti.org/dwob/dhammapada_2_23.mp3

2019-03-21

Lang Jingshan

Lang Jingshan
crann giúise
ag machnamh ar shaol file...
sular rugadh é
a pine tree
meditating on the life of a poet...
before his birth
un pin
méditant sur la vie d'un poète...
avant sa naissance

Leagan Fraincise: Daniel Py
沈思の松
詩人の生涯
前世まで

Leagan Seapáinise: Mariko Sumikura

2019-03-20

Dánta le Richard Brautigan

Staidéar Gearr


Nuair a dhúisíonn taibhrimh
is é críoch na beatha é.
Imíonn na taibhrimh ansin.
Imíonn an bheatha.

Tóiceo, 26 Aibreán, 1976Sifunda kafuphi seyinyamalele


la amaphupho ephaphama
iyaphela impilo
kuthi la maphupho esephela
ibiyaphela impilo

Leagan Súlúise:Vusi Benedict Mchunu


ΣΥΝΤΟΜΗ ΣΠΟΥΔΗ ΣΤΗ ΦΥΓΗ


Όταν τα όνειρα ξυπνούν
η ζωή τελειώνει.
Μετά τα όνειρα φεύγουν.
Η ζωή φεύγει.

Leagan Gréigise le Sarah Thilykou


AG AN INSTITIÚID TEICNEOLAÍOCHTA CALIFORNIA

Is cuma liom cé chomh cliste, léan orthu,
is atá an dream seo: tá leadrán an domhain orm.

    Tá sé ag stealladh báistí ó mhaidin
    is níl faic le déanamh.

(Scríofa ar an 24 Eanáir, 1967, agus mé i m'fhile cónaitheach san Institiúid Teicneolaíochta, California).Anginandaba noma behlakaniphile
labafo: isithukuthezi
Lilokhu linile uzamcolo usuku lonke
Akukho engingakwenza

(Ilotshwe ngo January 24, 1967 ngenkathi eyimbongi emenyiwe  iCalifornia Institute of Technology)

 Leagan Súlúise le Vusi Benedict Mchunu

2019-03-19

Hiroshi Sugimoto

Hiroshi Sugimoto
ár sinsir
amuigh ag siúl...
gan lipéad ar bith orthu
our ancestors
taking a stroll...
without any labels

amadlozi ethu
etetemuka nje
engabhalwe lutho

Leagan Súlúise: Vusi Benedict Mchunu

2019-03-18

Lang Jingshan

Lang Jingshan
tá an caladh thall
ag glaoch orainn...
is an caladh a d'fhágamar
the other shore
is calling us...
as is the shore we left

彼の岸が
我ら呼ぶ
此の岸のごと

Leagan Seapáinise: Mariko Sumikura

2019-03-17

Briathra an Bhúda


Méadaíonn de shíor ar ghlóir an té
atá fuinniúil, airdeallach agus saor ó locht,
géarchúiseach, fíréanta, cuidiúil agus smacht aige air féin.

Uṭṭhānavato satīmato
sucikammassa nisammakārino,
saññatassa dhammajīvino, appamattassa yasobhivaḍḍhati.

Éist leis an mbun-Pháilis: http://host.pariyatti.org/dwob/dhammapada_2_24.mp3

2019-03-16

Dán Grá Breatimeachta

Claude Monet - Tithe na Parlaiminte 
lá breá éigin, a stór
sleamhnóidh na Tithe Parlaiminte
isteach sa Tamais
    gan osna go ciúin
    gan chuilithín
one fine day, dearest
the Houses of Parliament
will slip into the Thames
    quietly, without a sigh
    barely a ripple
suku lumbe, sthandwa
imizi yePhalamende
iyominza kwiThames
shabalali ingabubuli -
namanzi ayothula cwaka

Leagan Súlúise: Vusi Benedict Mchunu
μία πρωία
το Κοινοβούλιο, ντίαρ
θα πέσει στον Τάμεση
     ήσυχα, χωρίς άχνα
     μόνο ένα κυματάκι

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2019-03-09

Maya

Díríonn an Búda ar an talamh
Díríonn an máistir Zen ar an ngealaigh
Díríonn Arjúna ar an sprioc
Díríonn Muire ar an mbunóc
Díríonn Íosa ar an gcroí
Díríonn Rumi ar Shams

Bímid go léir ag faire amach
go dtí go bhfeicimid

Maya


Buddha points to the earth
Zen master points to the moon
Arjuna points to the target
Mary points to her child
Jesus points to the heart
Rumi points to Shams

We all look
until we see

Ellen Grace O'Brian

2019-03-08

Smaoineamh an Lae

Nithe ársa, nithe a ligeadh i ndearmad le fada ba dhóigh leat, táid caomhnaithe ionainn, agus oibríonn siad orainn i gcónaí - go minic gan fhios dúinn - agus ansin, go tobann, tagann siad aníos agus labhrann linn ar nós na scáthanna úd in Háidéas a chothaigh Odaiséas lena chuid fola féin.

Ernst Fischer, Von der Notwendigkeit der Kunst (Faoi Riachtanas na hEalaíne)

2019-03-07

Tháinig an Grá

Tháinig an Grá


Tháinig an Grá agus folmhaíodh mé ,
gach féith díom is póir
ina coimeádán a líonfadh m'Ansacht.
Níl fágtha díomsa ach ainm,
tusa an chuid eile, a Chara, a Ansacht.

Abu-Said Abil-Kheir

(967 - 1049)

Love came and emptied me of self


Love came and emptied me of self,
every vein and every pore,
made into a container to be filled by the Beloved.
Of me, only a name is left,
the rest is You my Friend, my Beloved.

Leagan Béarla: Vraje Abramian


Η αγάπη ήρθε και μ' άδειασε από τον εαυτό μου


Η αγάπη ήρθε και μ' άδειασε από τον εαυτό μου,
έγινε κάθε φλέβα κάθε πόρος,
ένα δοχείο για να γεμίσει απ' τον Αγαπημένο.
Μόνο ένα όνομα από εμένα έχει απομείνει,
όλα τα άλλα είσαι Εσύ, Φίλε μου, Αγαπημένε.

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2019-03-06

Sa Tóir ar Chéimseata

Sa tóir ar chéimseata an cur síos atá againn ón ngrianghrafadóir Sileach Sergio Larrain ar an bpróiseas ealaíne aige. I dtús na seascaidí a foilsíodh an leabhar seo an chéad lá.

“Nuair a bhreathnaím uaim,” a deir sé, “agus an ceamara i mo ghlac agam, is ag breathnú ionam féin atáim dáiríre, ag lorg pictiúr”. Agus tagann an pictiúr nuair a bhíonn an chéimseata i gceart.
Is sainmhíniú spéisiúil é sin ar ghairm an ghrianghrafadóra ealaíne agus bímis buíoch de Éditions Xavier Barral go bhfuil fáil arís ar an leabhar iontach seo, El Rectangulo En La Mano.

Deich mbliana nó mar sin a chaith Larrain i mbun grianghrafadóireachta – saol na sráideanna, scáileanna agus leanaí trí mhór-théama aige – agus ansin bhain sé sráidbhaile sléibhe amach agus chuaigh i mbun machnaimh agus peannaireachta.