2020-01-31

Mantra na Síochána
शान्तिमान्त्रः

ॐ सह नाववतु
सह नौ भुनक्तु
सह वीर्यं करवावहै
तेजस्वि नावधीतमस्तु
मा विद्विषावहै ॥
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥
             ~
OM, cosaint chugainn
Cothú chugainn
Ag obair le chéile le fuinneamh is le brí
Ár n-intleacht géar
Gan aon naimhdeas eadrainn
Om, go raibh an tsíocháin ionamsa
An tsíocháin sa dúlra
An tsíocháin sna fórsaí diaga
             ~
oM saha nAvavatu
saha nau bhunaktu
saha vIryaM karavAvahai
tejasvi nAvadhItamastu
mA vidviSAvahai
oM zAntiH zAntiH zAntiH

2020-01-30

Haiku le Issa ón mbliain 1810

gealach na gcoinleach
ag imeacht leis an taoide...
bád beag

.名月は汐に流るる小舟かな
meigetsu ya shio ni nagaruru kobune kana

2020-01-29

Tiziano


lig dom sampla an mhadra a leanúint -
an gadhar loirg dílis -
géim marbh á ghardáil aige
           samhlaigh an ghardáil a dhéanfainn ortsa
           tusa ar tú an bheatha féin


let me emulate the dog -
faithful retriever -
watching over dead game
                 how might I watch over You
                 You who are life itself

2020-01-28

Vincent van Gogh

bláth ag éag
cruinne ag éag
an dtiocfaidh a macasamhail ina n-áit
    blátha eile chun tú a mhaisiú
    cruinne chun dul sa tóir ort


a flower that dies
a universe that dies
will others take their place
             flowers to adorn You
             universes in which to explore You

2020-01-27

Shen Zhou

Shen Zhou: Poet on a Mountaintop


sheasas ar bhuaic an tsléibhe
chuas go dtí an gleann
agus fós go dtí an mhám
                 gan teacht ort aon áit
                 im' chroí istigh a bhís an t-am go léir

I have been to the mountain top
and to the valley
I have gone to the gorge
               nowhere could I find You
               You were within me all along

2020-01-26

scroblachóir

Debiprasad Mukherjee
téann an lá
ar aghaidh is ar aghaidh…
scroblachóir óg
the day
drags on and on…
young scavenger
η μέρα
δεν έχει τέλος…
μικρή ρακοσυλλέκτρια

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou

2020-01-25

Grá Meirgeach

Brádán gan stad ag titim ar ché seo an gheimhridh,
agus titeann, leis, ar aistir an tsaoil.
Thugas faoi d'ainm a rá os ard ach shlogas é.
Is leasc liom méar a leagan ar nithe
a laghdaíonn de réir a chéile go mbíonn ina mbior,
barr fiailí, guairí na heorna, solas tanaí.
Feicim crann a chruinníonn a chuid nirt go léir díreach chun créachtaí an tsaoil a leigheas.
An lá úd a scoilt stoirm thoirní an talamh,
agus léas caite go tobann ar nithe a bhí folaithe sa dorchadas.


Gu Baokai

Duck Yard Lyricists a dhein an leagan Béarla, Meifu Wang, Michael Soper, Peter Micic & Johan Ramaekers

 

2020-01-24

MIONLÉIRMHEAS: Trí shúile na mban

Trí Shúile na mBan

Mionléirmheas le Gabriel Rosenstock
Hannah Starkey: 1997-2017.
Grianghraif le Hannah Starkey. Aiste le Charlotte Cotton. An grianghrafadóir i gcomhrá le Liz Jobey.
Foilsithe ag Mack, Londain, 2018. 184 lch., léaráidí daite, 10x10¾".Ag plé le híomhá na mban atá Hanney Starkey, arb  as Tuaisceart Éireann di, ó lár na 90í ar aghaidh. Suite i dtimpeallacht uirbeach is mo atá a cuid grianghraf, bean ag breathnú ar fhrithchaitheamh mná, abair, nó máthair agus í ag breathnú i ndiaidh a linbh, mná de gach glúin atá mar ábhar aici.

2020-01-23

I bhfocail Papaji

"Níl aigne ar bith ag an té a dhéanann gáire."


Is é is brí leis an nath sin, dar liom, ná go gcuirtear an aigne ar ceal nuair a dhéantar gáire. Cúis gháire ó Dhia chugainn!

2020-01-22

Haiku le Toyonaga Minoru

Kawase Hasui
scréach ulchabháin -
an ghealach ag lonrú sa lochán
folaithe


Toyonaga Minoru (1931~)


2020-01-21

Briathra Gandhi

There are two days in the year that we can not do anything – yesterday and tomorrow
Bíonn dhá lá sa bhliain ann
nuair nach féidir faic a dhéanamh -
inné agus amárach


If you take care of your immediate surroundings, the universe will take care of itself
Má thugann tú aire
don timpeallacht thart ort,
tabharfaidh an chruinne
aire di féin

If by strength is meant moral power, then woman is immeasurably man’s superior

Más cumhacht mhorálta is brí le neart,
tá an bhean i bhfad Éireann
chun tosaigh ar an bhfear

The wise are unaffected either by death or life. These are but faces of the same coin

Ní chuireann an bás ná an bheatha
isteach ar an saoi.
Níl iontu ach an dá thaobh
den bhonn céanna.


Speak only if it improves upon the silence
Ná labhair
ach nuair is feabhas
ar an tost é

Civilization is the encouragement of differences

Is é is brí le sibhialtacht
ná éagsúlachtaí a chur chun cinn

The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace

Nuair a bheidh cumhacht an ghrá ann
in áit grá don chumhacht,
beidh síocháin ar domhan

2020-01-20

Máthair

Mother

Your love was like moonlight
turning harsh things to beauty,
so that little wry souls
reflecting each other obliquely
as in cracked mirrors . . .
beheld in your luminous spirit
their own reflection,
transfigured as in a shining stream,
and loved you for what they are not.

You are less an image in my mind
than a luster
I see you in gleams
pale as star-light on a gray wall . . .
evanescent as the reflection of a white swan
shimmering in broken water.

Lola Ridge


Máthair

Mar sholas na gealaí a bhí do ghrása
nithe garbha á n-iompú ina n-áilleacht
i dtreo is go raibh anamacha searbha
i bhfrithchaitheamh fiar a chéile
mar a bheadh i scátháin scoilte . . .
in ann iad féin a fheiscint
id' spiorad soilseach,
claochlaithe mar a bheadh i sruthán gléineach
is grá acu duit as ucht gach nach iad.

Is mó de loinnir ná d'íomhá atá ionat
i m'aignese
Feicim i ngathanna thú
mílítheach mar sholas réaltaí ar bhalla liath
gearrshaolach mar scáil na heala báine
ag crithlonrú in uisce briste

[Leagan Gaeilge: Gabriel Rosenstock]


2020-01-19

An Flós / The Flower -- Frank Kendon

An Flós

Sa bhflós seo tá an uile ní . . .
Aimsirí, séasúir, cailliúintí, torthaí uile an léin,
Leochaileacht na scéimhe, bua lom an bháis,
Stoite ar an slí ar ball.

Sa bhflós seo tá an uile ní, cogadh na beatha is an bháis,
Nádúr agus cuspóir Dé breactha síos,
Fórsa an ghrá, cumhacht an chreidimh á cruthú,
É go léir anseo gan fhios dúinn.

The Flower

All's in this flower ....
Times, seasons, losses, all the fruits of woe,
Beauty's fragility, and death's bare gain,
Pluck'd in passing by, five minutes ago.

All's in this flower, the war of life and death,
God's character and purpose written down,
The force of love, the proof and power of faith
All's here, and all unknown.
 

~ Frank Kendon ~

 (The Time Piece)

2020-01-18

Shri Sadguru Siddharameshwar Maharaj

An chumhacht trínar tháinig ann don domhan seo, sin is Dia ann. Ionatsa anois atá an ní sin trína gcorraíonn an domhan go léir, agus tá leas á bhaint agat as. Tríd sin amháin atá taithí agat ort féin agus ar an domhan. Féach cad atá agat! Is "ann" don domhan mar gheall air. Tríd an gcumhacht sin a bheathaítear agus a chothaítear an domhan seo. Is tríd a chruthaítear an ghrian, an ghealach is na réaltaí, na dúile go léir (Talamh, Uisce, Tine, Gaoth is Spéir). Tá sé seo go léir ag tarlú agus níl mórán dua ag baint lena chruthú ná lena mhilleadh. Tá an chumhacht sin (Chaitanya) ionat. Tríd an gCumhacht sin a léirítear an domhan duit. Ach mura bhfuil tú deimhneach de, beidh d'aigne míshocair.

2020-01-17

Michael Kenna

Michael Kenna: Morning Bird Song, Kushimoto, Honshu, Japan. 2002
cantaireacht na maidine. . .
macalla le clos
san easparta
song of morning. . .
its echo taken up
by evensong
εωθινό τραγούδι. . .
αντηχεί μέσα
στον εσπερινό

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2020-01-16

An Tuile / The Flood

AN TUILE

Tá an abhainn ina tuile
Arsa na cailíní bó
Conas dul sall?

Labhair Krishna:
Abair leis an abhainn
Nár phóg Krishna cailín bó riamh ina shaol

Gháir na cailíní bó.
Níor phóg sé gopi riamh!
"Phóg tú na mílte againn!"

Ach chun é a shásamh, dúradar leis an abhainn
Nár phóg sé éinne acu riamh
Thráigh an tuile

Cailín bó níor phóg Krishna riamh
Comhfhios íon is ea Krishna
Gan bhéal

Krishna Krishna
Tóg uaim na beola seo

Gabriel Rosenstock


THE FLOOD


It is flooded
The cowgirls said
How do we cross the river?

Krishna spoke:
Say to the river
Krishna never kissed a cowgirl!

The gopis laughed.
Never kissed a cowgirl!
"Thousands you have kissed!"

But to amuse him, they said to the river
"Krishna never kissed a cowgirl!"
The waters settled down

Krishna never did kiss a cowgirl
Krishna is pure consciousness
No lips

Krishna Krishna
Take these lips away.

[Translated by the author]

2020-01-15

Éan i nGéibheann

Mar éan i ngéibheann
Canann an t-anam
Ag smaoineamh ar an mbaile.

Is le haghaidh an amhráin sin
Is chuige sin amháin
A chuirtear éan i gcás.


Stewart Bitkoff

2020-01-14

Ek ong kaar / Cruthaitheoir amháin

Cruthaitheoir amháin .
An Fhírinne is ainm dó.
Eisean a dheineann gach ní.
Gan eagla, gan díoltas, síoraí.
Níor rugadh riamh é.
Féinsoilsithe .
Tíolacadh an Ghúrú:
Machnaigh!
Fíor ón dtús.
Fíor i gcaitheamh na gcianta.
Fíor inniu.
Ó, a Nanak,
Fíor go deo !

Ek ong kaar
Sat naam,
Karataa purakh nirbho, nirvair
Akaal moorat
Ajoonee
Saibhang, gur prasaad. Jap!
Aad such, jugaad such
Hai bhee such
Naanak hosee bhee such

2020-01-13

Le rá am proinne


brahmarpaṇaṃ brahmahavir brahmāgnau brahmaṇā hutaṃ brahmaiva tena gantavyaṃ brahmakarma samādhinā

Bráman atá sa liach; Bráman an rud a ofrálann an sagart i dtine Bhrámain, Bráman an próiseas ar fad. Bráman amháin an toradh don té a mhachnaíonn ar ghníomhaíocht mar Bhráman.
annapūrṇe sadāpūrṇe śaṅkara prāṇa vallabhe jñānavairāgya siddhyarthaṃ bhikṣāṃ dehi ca parvati

Ó, a Mháthair Annapúrna, Tusa atá ag cur thar maoil de shíor, Tusa is ionúin le Shankara, Ó, a Mháthair Párvaití, deonaigh déirc do ghrásta dom, chun eolas spioradálta a mhúscailt ionam is saoirse ó mhianta ábhartha.

mātā ca parvatī devi pitā devo maheśvara bāndhavāḥ śiva bhaktāśca svadeśo bhuvanatrayam

Is í Devi Párvaití mo Mháthair agus is é Deva Maheswara m’Athair, móidíní an Tiarna Síve iad mo chairde, agus is iad na Trí Dhomhain iad mo thír dhúchais.

aham vaiśvānaro bhūtvā prāṇināṃ dehamāśritaḥ  prāṇāpānāsamāyuktaḥ pacāmyannaṃ caturvidhaṃ

Mise a ghabhann umam foirm na tine i mbolg gach neach beo, agus a nascann leis an anáil isteach is an anáil amach, chun na ceithre saghsanna bia a dhíleá agus a chomhtháthú.

jīvane yāvadādānaṃ syāt pradānantatodhikaṃ ityeśā prarthanāsmākaṃ bhagavan paripūryatām

Dá mhéad a thógtar sa saol seo, is ceart níos mó a thabhairt ar ais. Guímid go gcomhlíonfaí an phaidir seo duitse, a Thiarna.

2020-01-12

Richard Whittaker

Richard Whittaker
deacair a rá
cén chuma atá anois orthu
...
 cairde m'óige

hard to say
what they look like now
...
childhood friends 

difficile de dire
à quoi ils ressemblent aujourd'hui...
amis d'enfance

tr. fr. D.Py

2020-01-11

Smaoineamh anLae

Adi Shankara
(Uttar Pradesh State Museum, Lucknow)
Trínár súile féin a fhoghlaimímid cén chuma atá ar an ngealach: conas a d'fhoghlaimeoimis é sin trí shúile duine eile?

2020-01-10

Samhain

Samhain

    
    Tá a fhios aici
    go mbeidh doimhneacht
    níos mó im' shúilese
    i mí na Samhna.
    Is ansin a thagann sí chugam.

    Ar theacht mhí na Samhna,
    gach bliain, éiríonn sí beagán míshocair.

    Tá fhios aici go mbeidh cuma níos doimhne ar mo shúile
    i gcaitheamh na míosa sin.

Folamh, nach mór,
a bhíonn an spéir

    i mí na Samhna,
    gan ach corr-éan in airde.
    Tá's agam gur laethanta iad
    a thugann doimhneas
    do na súile,
    ní mo shúilese amháin
    ach súile cách.

    "Lig dom breathnú."
    Ardaíonn sí m'aghaidh.
    Á!...'
    Tá sé faoi mar a bheadh
    éan mór ann,
    a sciatháin á ngreadadh aige,
    is é ag tumadh
    isteach im' shúile.

'An éan é?'
Ní féidir a rá ach braithim
go ngabhann sé go domhain ionam.

    Féachann sí orm go séimh

    i gcónaí.

    Is dócha go bhfeiceann sí

    go bhfuilim níos seargtha

    ná mar a bhíos an tráth seo anuraidh . . .


Meng Ye


as 21st Century Chinese Poetry, Uimh. 2.

DUCK YARD LYRICISTS 鸭先知翻译团 a dhein an leagan Béarla


十一月


文 / 梦也


她知道,十一月,我的眼睛会变得
深邃起来。
她来看我。

每年的十一月,她就会变得不安。
她知道,我的双眼准会在这样的日子
变得深邃。

十一月,天空晴朗,飞禽稀少。
我知道,在这样的日子,不仅是我,
所有人的眼睛都会变得深邃起来……
“瞧瞧好么?”她捧住我的脸。
“呀——”
一只大鸟抖着翅膀,向我的眼球深处
沉下去……

“是鸟么?”
我也说不清。
我只感觉到:向深处去,向深处去……

她静静地看着我,能看得出,
我一年比一年更枯萎……
   
   
   

2020-01-09

Véarsa as an Shivamānasapūjā de chuid Adi ShankaraÓ, is tú atá Oirirc, is Tú an Féin,
do shliabhraonsa m'aigne
m'análacha Do chomrádaithe
mo cholainn Do theampall
ofrálacha Duitse aon ní is ábhar suilt dom
nó aon ní a chruthaímse,
samādhi é  mo shuan.
Nuair a shiúlaim, is timpeall Ortsa a shiúlaim
m'urlabhra ar fad do Do mholadhsa,
pé rud a dheinimse
ofráil Duitse is ea é go léir.

ātmā tvaṃ girijā matiḥ sahacarāḥ prāṇāḥ śarīraṃ gṛham
pūjā te viṣayopabhogaracanā nidrā samādhisthitiḥ
sañcāraḥ padayoḥ pradakṣiṇavidhiḥ stotrāṇi sarvā giro
yadyatkarma karomi tattadakhilaṃ śambho tavārādhanam

2020-01-08

Saigyo

sráidbhaile sléibhe
ag deireadh an fhómhair
is ansin a fhoghlaimítear
cad is brí le huaigneas -
fuarfheadaíl na gaoithe géire fuaire

yamazato ya
aki no sue ni zo
omoi shiru
kanashikarikeri
kogarashi no kaze

Σ' ορεινό χωριό
τέλος του Φθινοπώρου -
εκεί που έμαθες
η θλίψη τι σημαίνει
στο παγωμένο ρεύμα

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise

2020-01-07

Dán Coincréiteach

reiligiún reiligiún reiligiún reiligiún
reiligiún reiligiún reiligiún reiligiún
reiligiún reiligiún reiligiún reiligiún
reiligiún reiligiún reiligiún reiligiún
reiligiún reiligiún reiligiún reiligiún
reiligiún reiligiún reiligiún
reiligiún reiligiún reiligiún
reiligiún reiligiún reiligiún
reiligiún reiligiún
reiligiún reiligiún
reiligiún
reilig

2020-01-06

2020

Arritmia, Fabrizio Quagliuso
a shearc, níl aon bhliain nua ann
ná seanbhliain níos mó
níl ann ach solas síoraí
         an solas sin díotsa
         ionamsa anois is go brách

beloved, there is no new year
no old year now
there is but light eternal
        the light of You
        in me now and forever
       
νέος δεν είναι
μήτε παλιός ο χρόνος
μα φως αιώνιο
        δικό Σου φως, αγάπη
        δικό μου μια για πάντα

Sarah Thilykou a dhein an leagan Gréigise       

2020-01-05

Raag Yaman Kalyan: Pandit Nikhil Banerjee & Ustad Zakir Hussain

Sruth Fuaime

An sruth fuaime seo
cad é féin
cad is foinse dó
meallann sé mé
chun folcadh ina chuid uiscí gréine
caill tú féin ionam
aimsigh tú féin

is mise an té
a bhfuil cumha air
i ndiaidh do chumhasa

River of Sound

this river of sound
what is it
where did it arise
it beckons me
bathe in my sunlit waters
lose yourself in me
find yourself

for I am that
which longs
for your longing

2020-01-04

Haiku le Issa

tá na daoine imithe
na laindéir in éag . . .
duilleog amháin fágtha
les gens sont partis
les lanternes se sont éteintes
une feuille demeure.

Daniel Py

2020-01-03

Cosán Sléibhe Faoi Shneachta

Tá deireadh leis an gcosán sléibhe
faoi bhrat sneachta,
an cosán a ghabh trí na carraigeacha;
Tá bothán ann
agus an máistir istigh ann leis féin;
Níl cuairteoir ar bith aige
is níl sé ag súil le héinne

Sen no Rikyu (1521-1591)

2020-01-02

Goa

caoineann sé arís anocht
an moncaí aonair i nGoa
gan suan gan srann
      a shearc, cá bhfuilir anois
      an ré á ceilt ag néal

it cries again tonight
orphan monkey in Goa
it cannot sleep
         beloved, where are you now
         the moon hides behind a cloud
               
Hij weent weer vanavond
het weesaapje in Goa
hij kan iet slapen
        schatje, waar ben je nu
        de maan schuilt achter een wolk

Willem M. Roggeman

Il pleure encore cette nuit
le singe orphelin à Goa
il ne peut dormir
        bien-aimée où es-tu maintenant
        la lune se cache derrière un nuage

Daniel Py

heute abend schreit er wieder
der verwaiste aff in Goa
er kann nicht schlafen
        geliebte, wo weilst du jetzt
        der mond verhüllt sich hinter einer wolke

Hans-Christian Oeser

κλαίει κι απόψε
μαϊμού ορφανή στην Γκόα
και δεν κοιμάται
       αγάπη, πού είσαι τώρα
       νέφος κρύβει η σελήνη

Sarah Thilykou

2020-01-01

Caismír/ Kashmir

Níl locha ár ndóthain againn
dár ndeora
Caismír

όχι αρκετές λίμνες
για τα δάκρυά μας . . .
Κασμίρ

Leagan Gréigise: Sarah Thilykou