2021-01-30

Caoineadh

A ghaoth gharbh a chaoineann go géar
Dobrón róthrom dom’ laoithe
A ghaoth fhiáin, tá do dhú-néal
Le clos ar feadh na hoíche.
Stoirm dhuairc, cad is fiú do dheora
Coillte loma na ngéag briste
Pluaiseanna dorcha, liathuiscí
Caoinigí an éagóir choíche!

Percy Bysshe Shelley

2021-01-29

Ruknabad

Tugtar i leith a bhfuil fágtha den fhíon!
Nuair a bheimid ar shlí na fírinne
agus ar fán i bParthas
ní thiocfaimid go deo ar áit níos áille
ná an sruthán seo ar a dtugtar Ruknabad
cois ghairdíní na rós
i mbaile Shiraz.

Hafiz (1315 -1390)

Ruknabad

Bring what remains of the wine!
When we are among the departed,
swanning around in Paradise,
no sight more lovely will greet us
than this stream called Ruknabad
where rose gardens are in bloom
in the town of Shiraz.

2021-01-28

Mionléirmheas: An Víreas i bPáras

VIRUS

Grianghraif le Antoine d'Agata

Foilsitheoir: Studio Vortex, 2020 
832 leathanach
Toisí:  6¾ x 8½"
Luach: €97


Tá an leabhar seo trí thine. Focal eile ar inspioráid is ea 'tinfidh' agus 'tine' 

mar fhréamh aige. Níl ionainn ach cuimhne den Ghrian, a dúirt Cézanne, nath a luann Antoine d'Agata sa leabhar seo.
Nuair a thosaigh an phaindéim i bPáras, ghabh Antoine thart sa chathair le ceamara teirmeach agus toradh a chuid fánaíochta is ea an leabhar neamhghnách Virus.
Ghabh sé isteach in ionaid dianchúraim chomh maith agus daoine ag saothrú an bháis iontu. Is iomaí taifead a bheidh againn ar an bpaindéim amach anseo, leabhair ealaíne agus ghrianghrafadóireachta ina measc; braithim go bhfuil a áit féin tuillte cheana féin ag an bhfoilseachán suaithinseach seo.
image.

Gnáthshaoránaigh a fheictear sa leabhar seo agus daoine gan dídean. Má tá
aidhmeanna ag an ealaín - má tá feidhm léi - aidhm de na haidhmeanna agus feidhm na na feidhmeanna sin is ea oscailt súl.

Is féidir an leagan Fraincise nó an leagan Béarla a ordú anseo:...


2021-01-27

Dhá leabhar - saor in aisce! PREASRÁITEAS

 Tá dhá leabhar dhátheangacha nuafhoilsithe agam atá saor in aisce.
Is ríomhleabhair iad a d'fhoilsigh foilsitheoir filíochta i Nua-Eabhrac, Cross-Cultural Communications.
B'fhéidir go mbeadh spéis agaibh iontu:
Cén fáth a n-eiseofá leabhar saor in aisce?

Ceist mhaith! D'fhéadfá a rá go bhfuil an tomhaltachas imithe thar fóir ar fad le tamall maith de bhlianta anuas agus go bhfuil cuid againn ag iarraidh a fháil amach an bhfuil aon éalú uaidh! 

Ní staraí mé agus n'fheadar cathain a cuireadh tús leis an tomhaltachas. Déarfadh daoine áirithe go raibh sé riamh ann! Ach is ar scála tionsclaíoch atá sé anois. Tá praghas ar gach aon ní agus gach aon ní ar díol. Margaíocht is ea gach aon rud.

Aisteach go leor, nuair a thugas-sa faoi shraith leabhar a fhoilsiú ar mo chostas féin agus iad a thabhairt amach saor in aisce, bhí go leor deacrachtaí agam. Thacaigh Stanley Barkan liom i Nua-Eabhrac, sa mhéid go ndúirt sé go raibh lánchead agam iad a fhoilsiú faoi ainm a chomhlachta féin, Cross-Cultural Communications, foilsitheoirí leabhar filíochta dátheangach, ach cad a dhéanfainn ansin leis na leabhair? Iad a dhíol?


Níor theastaigh uaim iad a dhíol. Níor íocas as an inspioráid a bhí laistiar de na leabhair. Tháinig an inspioráid chugam saor in aisce. Cén fáth a lorgóinn brabús ar rud éigin a tháinig chugam mar ghrásta? Más grásta ó Dhia é an inspioráid, an bhfaighimid é ar an gcoinníoll go ndéanfaí brabús air? An bhfuil Dia gann ar airgead?

Níl an domhan in ann déileáil le tabhartas saor in aisce. Caithfear gach rud a phacáistiú agus a dhíol. Cad deirtear san amhrán Siobhán Ní Dhuibhir:

D'éirigh mé ar maidin a tharraint
Chun aonaigh mhóir
A dhíol is a cheannacht
Mar a dhéanadh mo dhaoine romham . . .

Sea, níl aon éalú uaidh is cosúil!


2021-01-26

Leigheas

Leigheas

Ní thuigeann tú gur tú féin an leigheas
Tú féin is cúis leis an tinneas - níl a fhios agat é!
Neach suarach atá ionat (dar leat féin)
Le fírinne, is mó ná an chruinne féin thú.
Is tusa an Leabhar gan cháim
Ina mínítear an Mhistéir go hiomlán.
Is tú an Eisint, croí na hEisinte . . . an Lár
Is tú an ní nach féidir a bheith ann!

Hazrat Ali (601-661)

Remedy

You are unaware: in you is the remedy
You cause this illness - you don't get it!
What a puny creature you are (or so you think)
If the truth be told, you are more immense than the universe.
You are the Book that is free of error
All the letters in it spell out the Mystery.
You are Being, the very heart of Being  . . . the Essence
You are That which cannot be!

2021-01-25

Van Gogh

The Good Samaritan, after Delacroix
Vincent van Gogh
an capall féin
bhí sé lán de chineáltas. . .
an Samárach Maith

2021-01-23

Haiku le Issa

Hao Boyi

séideann gaoth an fhómhair
cheapfá go raibh a fhios aici
gur dílleachta atá ionam

きに我を吹そぶり
aki no kaze oyanaki ni ware wo fuku soburi

2021-01-22

Caspar David Friedrich

Der Träumer
Caspar David Friedrich
ní lorgaím thú
a chuisle, i mbrionglóidí
diúltaím do bhréaga!
        ruaigim as m'aislingí thú
        nocht tú féin go fírinneach
i do not seek You
beloved, in dreams - visions
no to the unreal!
        i cast You out of my dreams
        make Yourself known as You are

2021-01-21

Bí Ar d'Airdeall /BEWARE

 From the very beginning it was there.

Bhí sé ann ón bhfíor-thús.

It will always remain there.

Beidh sé ann go brách.

Meditate upon the ultimate.

Machnaigh ar an gceist bhunaidh.

All your doubts will fade away.

Ní bheidh amhras ar bith fágtha.

Inner self, beware.

A chroí istigh, bí ar d'airdeall.

Shaik-ul-Aalam


2021-01-20

MIONLÉIRMHEAS: Hanáí istoíche

Wouter Vanhees : Hà Nội, Wednesday, 10:43 p.m.
Foilsithe ag Matca i gcomhar le Lao Dong Publishing House
144 lch, 64 grianghraf daite agus dhá aiste
Clúdach crua, 16×21.5cm
Teanga: Vitneaimis agus Béarla
500 cóip, sínithe agus uimhrithe
Luach: 30 EUR


Bhíomar ar fad ann, nach raibh? I scannán éigin. Bhíomar ann. Mise is tusa. In Hanáí. I gcathair réabtha. Tír réabtha.

Is é seo an chéad leabhar ag grianghrafadóir Beilgeach, Wouter Vanhees, duine atá ina chónaí i bpríomhchathair Vítneam ón mbliain 2015.


Cuid de na grianghraif uaigneacha seo, mheabhróidis péintéireacht Edward Hopper duit,  nó Giorgio de Chirico. Sin iad na grianghraif ann is fearr liomsa ach go háirithe. Domhan na scáthanna. Domhan taibhsí.

Is grianghraif a thógfadh turasóir ar bith, braithim, roinnt mhaith díobh, áfach. Mar sin féin, tá rud éigin speisialta ag baint leis an leabhar seo. 

Léimeann Vanhees ar a scútar gach oíche Chéadaoin ar 10.43 - is é sin a thug an teideal don leabhar neamhghnách seo! - agus glacann sé grianghraif d'fhoirgnimh éagsúla is de thithe na meánaicme faoi bhrat na hoíche:


Cathair stairiúil. Cathair atá ag athrú, thar oíche.

2021-01-19

Ag Smaoineamh ar Ziad Rahbani, ó Dheilí

Ghabh an t-uaigneas ina chreathán trí gach féith dhíom inniu
Mar a bheadh radadh gaoithe ann
A bheadh ag spraoi go díomhaoin ar shráideanna na cathrach seo
Agus ansin i gcorplár na hoíche
Dhúnas mo shúile is smaoiníos ar Ziad Rahbani.*
An lá cheana, nuair a bhain pléasc croitheadh as Béiriút
Ghabh uamhan mé is mé ag breathnú ar fhíseáin,
Deatach dearg agus na tonnta turrainge a dhein damáiste don chathair
Dhúnas mo shúile is smaoiníos ar Ziad Rahbani.
Bhraitheas neirbhíseach anocht
Is mé ag siúl síos go dtí m’arásán
Trí na caolsráideanna atá siúlta agam leis na blianta
Sa chathair seo
Agus nuair a bhaineas an baile amach
 
Dhúnas mo shúile is smaoiníos ar Ziad Rahbani.

5 Lúnasa, 2020
Azhar Uddin Sahaji

Múineann Azhar Uddin Sahaji Béarla in Ollscoil Dheilí. Scríobhann sé sa Bheangáilis agus sa Bhéarla.
 
(*cumadóir Liobánach)


2021-01-18

Póstaer an Lae

 
Ní ag troid ar son an nádúir atáimid - sinne an nádúr á chosaint féin!

2021-01-17

Cactus Flower

Ron Rosenstock
bláth cachtais . . .
cuimhne phianmhar
ar chéadsearc
cactus flower . . .
painful memory
of a first love

2021-01-16

2021-01-15

J.C. Leyendecker

ní ceart faic a rá
d'ainm ar bharr mo theanga
"labhair leis na muirshaighdiúirí"
        is labhair, go neamhurchóideach
        ní osclód mo bhéal arís
Your name on my lips
(i should keep quiet)
"go tell it to the Marines"
        i did, in all innocence,
        never again, beloved

2021-01-14

Scaradh Roimh Bhreacadh an Lae

Tagann an lá,
ansin an chamhaoir,
am scarúna ansin fá dheoidh.
A seacht a chlog, am áitiúil, dar le TV Bhéising.
Im' pháiste dom, thaitin sé liom luí sa leaba
ag feitheamh le breacadh an lae,
d'fhan mo bhróiste airgid ina chuar bog suain.
Dheineas mo mhéara a chomhaireamh,
deich gcinn go cruinn.

Breacadh an lae nach mór,
ach gan solas fós sa spéir.
Breacann an lá is tagann tú. Solas an lae imithe nuair a imíonn tú.
Laethanta le solas, laethanta gan solas, tagann laethanta is imíonn.
Tagann tú, imíonn tú, teacht is imeacht,tú ag siúl chugam agus uaim.
Táim fásta suas anois ach leanaim orm ag brionglóideach
ag súil le breacadh an lae ar nós bheith ag feitheamh
le seandálaí
mé a thochailt lena spád,
mé a nochtadh os comhair an tsaoil.
Ó, ó, díreach nuair a bhraithim an t-aoibhneas sin, feicim do lámh ag imeacht.

An Qi
as 21st Century Chinese Poetry, No. 11

2021-01-13

Aon aithne amháin

 Aon aithne amháin
a chuir mo ghúrú orm a dhéanamh:
breathnú isteach ionam féin
Rud a dheineas is chuas ag rince
nocht i ngar agus i gcéin

Lala Ded (1320 - 1392)


The One Command

My guru gave me but one command
turn my gaze within
fix it there, as close as your hand
I, Lala, took this to heart
and danced naked throughout the land

2021-01-12

Vitimín C

Bheadh ort a bheith an-cheanúil ar líomóidí chun €125 a íoc ar an leabhar seo! Mar sin féin, tá daoine a chaitheann an méid sin agus i bhfad níos mó ná sin ar leabhair de chuid Taschen - seoidleabhair don té a mbeadh bord caife aige, ball troscáin nach earra gann níos mó é in Éirinn ár linne.

Is plátaí lámhdhaite ón 18ú haois atá sa leabhar seo de chuid J.C. Volkamer, garraíodóir paiseanta as Nuremberg, tráth nach raibh torthaí citris sna hollmhargaí againn - ná an t-ollmhargadh féin, ar ndóigh. 

Ba leor an focal líomóid chun a mheabhrú don léitheoir i lár na hEorpa go raibh an ghrian ag feitheamh leis ó dheas. Ceann de na línte filíochta is cáiliúla sa Ghearmáinis ná 
Kennst du das Land wo die Citronen bluehn? 
(An eol duit an tír ina mbláthaíonn na líomóidi?) 

Tá cineálacha éagsúla torthaí citris á léiriú ann, 170 ar fad, a chuirfidh uisce le d'fhiacla!

Is féidir é a ordú anseo:

2021-01-11

Tanka do Phríosúnaigh / Tanka for Prisoners

Ron Rosenstock
laethanta ag imeacht
nach fada í an oíche
gealann lá eile
        cogar íseal ón ngiolcach
        fógraíonn saoirse anama
the days multiply
and nights drag on forever
another day dawns
        listen, the reeds on the lake:
        whispers of inner freedom

2021-01-09

Litir Chuig Cara

Lig dom insint duit faoi na caoirigh. Ar go leor slite
is geall le neacha aigéin iad a bhfuil an-chur amach agatsa orthu:
trí ghrásta an chruthaitheora, bíonn páistí acu,
cuma stócaigh orthu nó seanduine.
Ar na cnoic a bhíonn siad na laethanta seo,
tréad dlúth, tréad teolaí,
agus sioc tanaí orthu, mar a bheadh sliabh bán ann.
Réaltbhuíonta gan áireamh os a gcionn in airde:
an Béar ó thuaidh, an Camchéachta ó dheas, Aquarius Arabach,
Bealach na Bó Finne ar a chúrsa
ar nós na hAmasóine
... ársa ach úr.
Campálaimse in aice leo.
Is líonmhar iad mo chuid brionglóidí, leis,
agus a shólás féin ag gach ceann díobh.
An chamhaoir, ag sileadh drúchta,
ar snámh síos chun na bhféarthailte sna bunchnoic,
mar armáid ag seoladh chuig muir anaithnid.
Maidir liomsa, fillfeadsa ar an gcathair, laethanta ag feitheamh liom ann, is mo chinniúint.

Gannan A'xin
as 21st Century Chinese Poetry, No. 6

2021-01-08

Haiku

Théodore Géricault
tuí á mungailt
is á múngailt ag an gcapall . . .
oíche shneachta

Kiūkoku
the horse
chomping and chomping straw . . .
snowy night
το άλογο
μασά και μασά σανό...
χιονάτη νύχτα

2021-01-07

Smaoineamh an Lae: George Moore

Portráid de George Moore
(le Edouard  Manet)
In 1894 Edward Martyn and I were living in the Temple, I in a garret in King's Bench Walk, he in a garret in Pump Court. At the time I was very poor and had to work for my living; all the hours of the day were spent writing some chapter of Esther Waters or of Modern Painting; and after dinner I often returned to my work. But towards midnight a wish to go out to speak to somebody would come upon me: Edward returned about that time from his club, and I used to go to Pump Court, sure of finding him seated in his high, canonical chair, sheltered by a screen, reading his book, his glass of grog beside him, his long clay pipe in his hand; and we used to talk literature and drama until two or three in the morning.

I wish I knew enough Irish to write my plays in Irish, he said one night, speaking out of himself suddenly.

You'd like to write your plays in Irish! I exclaimed. I thought nobody did anything in Irish except bring turf from the bog and say prayers.

Edward did not answer, and when I pressed him he said:

You've always lived in France and England, and have forgotten Ireland.

You're wrong: I remember the boatmen speaking to each other in Irish on Lough Carra! And Father James Browne preaching in Irish in Carnacun! But I've never heard of anybody wanting to write in it ... and plays, too!

Everything is different now; a new literature is springing up.

In Irish? I said; and my brain fluttered with ideas regarding the relation of the poem to the language in which it is born.

A new language to enwomb new thoughts, I cried out to Edward.

2021-01-05

Ó dhubhoíche an anama

Ron Rosenstock
athrú séasúir
tá ráflaí ann faoi ghálaí
is titeann an teocht
        go raibh gach príosúnach saor
        ó dhubhoíche an anama
a change of season
there are rumours of high winds
temperature drops
        may all prisoners be free
        of the dark night of the soul

2021-01-03

Graifítí an Lae: Ouida

 "Níl d'aidhm ag an Stát ach na cáilíochtaí sin a chur ina luí ar an bpobal trína ngéilltear dá chuid éileamh agus tríona líontar an Státchiste aige. An rud is mó a bhaineann sé amach ná daoine a dhéanamh chomh rialta leis an gclog. Tá gá ag an an Stát le meaisín íoctha cánach gan cháim, Státchiste gan easnamh ar bith agus pobal leamh géilliúil gan ghus agus é ag bogadh ar aghaidh go humhal ar nós tréad caorach ar bhóthar díreach idir dhá bhalla."

Ouida

2021-01-02

Imre Ámos (1907 - 1944)

trí thine! trí thine!
an tsionagóg trí thine!
- scairt an choiligh
on fire! on fire!
the synagogue is on fire!
- call of the chanticleer
火事だ!火事だ!
シナゴーグが火事だ!
雄鶏が鳴く
it's lowin! lowin!
the synagogue's lowin!
- cry o the cockieleerie

2021-01-01

Anarchism/ Ainrialachas


deacair cac a dhéanamh
ar bhratach luaineach...
colúr ainrialachais


hard to shit
on a moving flag...
anarchist pigeon

2021


damhsa aisteach
ach álainn ar a shon san . . .
solas na hathbhliana


strange dance
beautiful nonetheless . . .
the light of a new year