2017-11-30

Neamhbhásmhaireacht

Chun Scríbhneoireacht ar Pháipéar a dhéanamh marthanach,
leáigh guma arabach in uisce
agus cuir leis sin eabhardhubh –
an-mheilte go deo –
agus bí ag scríobh leat.

Ní ghlanfadh aigéid an scríbhneoireacht seo:
dá mba mhaith leat í a chosaint
ar ghal ó uisce te,
is féidir an scríbhneoireacht a chlúdach
le gealacán uibhe, léirghlanta.

Chun sean-Scríbhinnní atá beagnach millte
a athnuachan,
beirigh cnó-ghál i bhfíon,
cuir spúinse ar maos sa leacht ansin,
is cuimil ar línte na seanscríbhinne é:
ar an mbealach sin beidh na litreacha
-     a bhí doléite geall leis –
chomh húr is dá mbeidís nuascríofa.


 Amanda Bell

2017-11-29

A nDúirt an Dochtúir le Raymond Carver

 
Art by J. Adam McGalliard

Níl cuma rómhaith air ar seisean
ar seisean tá droch-chuma air an-dona go deimhin
ar sé chomhair mé dhá cheann is tríocha díobh ar scamhóg amháin
sular éiríos as
dúrtsa leis go raibh áthas orm nár mhaith liom fháil amach
go raibh níos mó ann ná an méid sin
an fear creidimh thú ar sé an raghfá ar do ghlúine
i ngarrán foraoise agus ligean duit féin cabhair a lorg
nuair a bhainfeá eas amach
cáitheadh ag séideadh in aghaidh do ghnúise is do ghéag
an stopfá agus tuiscint a lorg ag móimintí den saghas sin
ní go fóill arsa mise ach tá rún agam tosnú inniu
ar sé tá an-bhrón orm ar sé
is trua nach bhfuil scéala eile agam duit
áiméan arsa mise agus dúirt seisean rud éigin eile
nár thuigeas agus nuair nach raibh fhios agam cad eile
a dhéanfainn agus nuair nár theastaigh uaim go ndéarfadh sé
arís é agus go mbeadh ormsa é a thuiscint i gceart
d’fhéachas air sin uile
ar feadh nóiméid is d’fhéach seisean ar ais agus is ansin
a léimeas is chroitheas lámh leis an té a thug rud éigin dom
nár thug aon neach eile ar an saol seo riamh dom
seans gur ghabhas buíochas leis fiú tá an nós chomh seanbhunaithe.

What the Doctor Said by Raymond Carver

He said it doesn’t look good
he said it looks bad in fact real bad
he said I counted thirty-two of them on one lung before
I quit counting them
I said I’m glad I wouldn’t want to know
about any more being there than that
he said are you a religious man do you kneel down
in forest groves and let yourself ask for help
when you come to a waterfall
mist blowing against your face and arms
do you stop and ask for understanding at those moments
I said not yet but I intend to start today
he said I’m real sorry he said
I wish I had some other kind of news to give you
I said Amen and he said something else
I didn’t catch and not knowing what else to do
and not wanting him to have to repeat it
and me to have to fully digest it
I just looked at him
for a minute and he looked back it was then
I jumped up and shook hands with this man who’d just given me
something no one else on earth had ever given me
I may have even thanked him habit being so strong

2017-11-28

Graifítí an Lae

Más comhartha siombalach atá uait, ná dóigh an bhratach, nigh í.

Norman Thomas

2017-11-27

Más domhain í an chlais…

File: Matthias Jacob Schleiden (bunaithe ar théacs Plattdeutsch de chuid Klaus Groth)
Cumadóir: Joachim Raff

Kein Graben so breit,
keine Mauer so hoch,
Wenn Zwei sich nur gut sind,
sie treffen sich doch.

Kein Wetter so graulich,
so schwarz keine Nacht,
Wenn Zwei sich nur seh'n woll'n,
wie bald ist's gemacht!

Da gibt's einen Mondschein,
da scheint wohl ein Stern,
Da blinkt noch ein Lichtlein,
man nimmt die Latern';

Da find't sich schon eine Leiter, ein Steg:
Sind zwei sich nur gut -- keine Sorg' um den Weg.

Más domhain í an chlais…

Más domhain í an chlais
Is an falla más ard
Más mian leo a chéile
Le himní níl gá.


Más gruama an aimsir
An oíche más dubh
Más breá leo a chéile
Tarlóidh sé inniu!

Tá gealach ag lonrú
Is féach thuas tá réalt
Tá solas ag preabadh
Beir leat an laindéar.

Beidh dréimire ann nó droichead an ghrá
Más mian leo a chéile le himní níl gá.

2017-11-26

Kunwar Narain (1927 -2017)

Gnáthshaol a chaitheamh

Tuigim nach bhfuilim in ann
an domhan a athrú
ná troid ina choinne
is an lámh in uachtar a fháil

Sea, dá dtroidfinn dhéanfaí mairtíreach díom
agus níos fearr fós
thógfaí leacht i m’onóir
is bheinn i mbéal cách mar réaltóg...

Rud eile ar fad
is ea bheith id’ mhairtíreach

An té a chaitheann gnáthshaol
d’fhéadfadh seisean leis
a bheith
ina mhairtíreach
ciúin

Kunwar Narain


2017-11-25

Haiku le Issa ón mbliain 1812

Cad a bhí ag titim amach sa bhliain 1812?

 • D'fhógair Meiriceá cogadh ar an mBreatain.
 • Rugadh Seán Ó Duinnshléibhe, file.
 • Thug Byron a chéad óráid uaidh i dTeach na dTiarnaí agus na Luddaigh á gcosaint aige.
 • Caracas scriosta ag crith talún.
 • Rugadh Charles Graves, scoláire.
 • Feallmharaíodh Príomh-Aire na Breataine (más feall a bhí ann).
 • Tháinig deireadh le Cogadh na Rúise in aghaidh na Tuirce.
 • Troideadh Cath Salamanca.
 • Napoléon sa Rúis.
 • Foilsíodh Scéalta Sí na nDeartháireacha Grimm.
 • Rugadh Charles Dickens.
 • Rugadh Robert Browning.
 • Cailleadh Edmond Malone, saineolaí Éireannach ar Shakespeare.
 • Cailleadh Charles Vallancey, scoláire Gaeilge.
Chum Issa an haiku seo, i measc go leor eile:

iompaíonn Máirín an Chlúimh
ina féileacán  . . .
gealach shamhraidh

.蝶と成つて髪さげ虫も夏の月

chô to natte kami sage mushi mo natsu no tsuki

2017-11-24

IN THE GARDEN/ SA GHAIRDÍN
Nuair ’tháinig siad air sa ghairdín, arbh eol dóibh?
Nuair ’tháinig siad air sa ghairdín, arbh eol dóibh?
Arbh eol dóibh gurbh é Mac Dé É, gurbh é a dTiarna É
Nuair a dúirt Sé féin le Peadar a chlaíomh a chur ’leataobh.
Nuair ’tháinig siad air sa ghairdín, arbh eol dóibh?
Nuair ’tháinig siad air sa ghairdín, arbh eol dóibh?

Nuair a labhair Sé leo insan gcathair, ‘chuala siad?
Nuair a labhair Sé leo insan gcathair, ‘chuala siad?
Niocadaemas sheachain sé na sluaite is tháinig istoích’
Á rá, “’Mháistir, cén fáth is gá bheith saolaithe arís?”
Nuair a labhair Sé leo insan gcathair, ‘chuala siad?
Nuair a labhair Sé leo insan gcathair, ‘chuala siad?

Nuair a leigheas Sé daill is bacaigh, ‘bhfaca siad
Nuair a leigheas Sé daill is bacaigh, ‘bhfaca siad
Nuair a dúirt, “Tuige mé a cháineadh, tóg do shráideog is siúil,
Rud a dhéanfadh m’Athair, dhéanfainnse gan dua”
Nuair a leigheas Sé daill is bacaigh, ‘bhfaca siad
Nuair a leigheas Sé daill is bacaigh, ‘bhfaca siad?

Ar labhair siad ina choinne, ’leomhfaidís?
Ar labhair siad ina choinne, ’leomhfaidís?
Theastaigh ón slua go mbeadh Sé ina rí, ar a chloigeann bheadh coróin
Cén fáth ar imigh Sé le bheith i bhfad ón gcóip?
Ar labhair siad ina choinne, ’leomhfaidís?
Ar labhair siad ina choinne, ’leomhfaidís?

Nuair d’éirigh Sé ón mbás, ar chreid siad é?
Nuair d’éirigh Sé ón mbás, ar chreid siad é?
Ar Sé, “Tá gach údarás tugtha Domsa ar neamh ’ is ar talamh
Ar thuigeadar láithreach bonn É le bheith neamhbhalbh?
Nuair d’éirigh Sé ón mbás, ar chreid siad é?
Nuair d’éirigh Sé ón mbás, ar chreid siad é?

IN THE GARDEN

When they came for Him in the garden, did they know?
When they came for Him in the garden, did they know?
Did they know He was the Son of God, did they know that He was Lord?
Did they hear when He told Peter, “Peter, put up your sword”?
When they came for Him in the garden, did they know?
When they came for Him in the garden, did they know?

When He spoke to them in the city, did they hear?
When He spoke to them in the city, did they hear?
Nicodemus came at night so he wouldn’t be seen by men
Saying, “Master, tell me why a man must be born again”
When He spoke to them in the city, did they hear?
When He spoke to them in the city, did they hear?

When He healed the blind and crippled, did they see?
When He healed the blind and crippled, did they see?
When He said, “Pick up your bed and walk, why must you criticize?
Same thing My Father do, I can do likewise”
When He healed the blind and crippled, did they see?
When He healed the blind and crippled, did they see?

Did they speak out against Him, did they dare?
Did they speak out against Him, did they dare?
The multitude wanted to make Him king, put a crown upon His head
Why did He slip away to a quiet place instead?
Did they speak out against Him, did they dare?
Did they speak out against Him, did they dare?

When He rose from the dead, did they believe?
When He rose from the dead, did they believe?
He said, “All power is given to Me in heaven and on earth”
Did they know right then and there what the power was worth?
When He rose from the dead, did they believe?
When He rose from the dead, did they believe?   

2017-11-23

Majo, MajoMajo, majo
Majo, majo, majo
Agua n'el mortero.
No hay quen s'adjideye
D'este forastero

Acodravos dama
D'aquel pan y sal,
Que comimos djunto
En un cabesal.

Y dizir ansi,
Yo ya me cansi,
Que de vuestro fuego
Yo ya me cansi
 

Meilim, meilim

Meilim, meilim, meilim
Uisce sa mhoirtéar.
Trua níl ag éinne
Domsa an strainséir.

Cuimhnigh, a bhean uasal
Salann is arán
D’itheamar le chéile
‘Dtí an lá bán.

Táimse féin á rá
Leor é sin mar chrá
Táim dubh dóite díotsa
Leor é sin mar chrá.

2017-11-22

AN CAIPITLEACHAS A CHLOÍ? CONAS

Cé a scríobhfadh dán ag moladh an chaipitleachais? Sin í an cheist a ardaíonn John Curl thar ceann a chomh-eagarthóirí sa duanaire ilteangach Overthrowing Capitalism (Iml. 4), foilsithe ag an Revolutionary Poets Brigade agus Kallatumba Press.
 
Deir Curl gur tháinig an caipitleachas in áit an fheodachais agus na monarcachta agus b’fhacthas do dhaoine áirithe ag an am go mbeadh deireadh le cos ar bolg ach ní raibh sa chóras nua, a deir sé, ach slí eile chun struchtúr a thabhairt don éagóir shóisialta.
 
Sa lá ata inniu ann, a deir Curl, is é atá sa chaipitleachas ná córas domhanda chun dúshaothrú a dhéanamh ar a bhfuil d’acmhainní nádúrtha agus daonna ann ar mhaithe le maoin phríobháidithe a chruthú do na bodaigh mhóra atá i gceannas ar an gcruinne.

Abair é sin le daoine áirithe agus déarfaidh siad leat, ‘Bodaigh mhóra? Cé na bodaigh mhóra? Ná habair go ngéilleann tú do theoiricí comhcheilge?’ Géillim gan amhras. Go leor de na bodaigh mhóra ní chífeá in aon chor iad. Táid i bhfolach. Agus cúis mhaith acu!


Cé a scríobhfadh dán ar son an chórais sin ach turcaí éigin a vótálfadh ar son na Nollag. Seans go bhfuil cúpla turcaí i measc fhilí Gaeilge agus Béarla na tíre seo. Conas d’aithneofá iad? Féachann siad agus fuaimníonn siad beagán mar seo:

Buailimse le daoine áirithe ó am go chéile agus aontaíonn siad le tráchtas Curl thuas agus tá siad ar buile toisc go bhfuil an domhan seo scriosta ag na bodaigh mhóra thuasluaite ach deir siad, ‘Cad is féidir a dhéanamh? Tá buaite acu orainn.’ 


Bhuel, ní chreideann éinne a bhfuil saothar leis sa tsraith duanairí Overthrowing Capitalism go bhfuil an cath caillte ar fad. A mhalairt. Feiceann siad comharthaí soiléire gach áit go bhfuil deireadh ré ag druidim linn – ar ndóigh, tagann deireadh le gach ré. 

Tá Teamhair ina féar agus féach an Traí mar atá.  

An bealach chun an caipitleachas a chloí, dar le Curl agus a chairde, ná gabháil thar an gcaipitleachas, roghanna eile a shamhlú, modhanna eile, comhfhios réabhlóideach agus institiúidí réabhlóideacha a thógáil. Agus ná ceap nach bhfuil ról ag an bhfile san obair seo mar obair chultúrtha is ea é comhfhios a ardú agus dóchas a thabhairt do dhaoine. Cad eile a bhí ar siúl ag filí na hAislinge ach an pobal a mhúscailt agus saol eile seachas daorbhroid a shamhlú?
Tá dán anseo ag an bhfile Iaránach Mahnaz Badihian


Is san Fhairsis a scríobhadh an bundán agus té sé sa díolaim seo faoina theideal Béarla Like Never Before:

Dúirt mé leat nach féidir díreach
cúl a thabhairt
don ainnise agus don fhearg.
Tá siad os ár gcomhair amach
ar na sráideanna,
gar dár gcroí,
go domhain sa stair.

Ní féidir cúl a thabhairt dáiríre
don radharc sin, fir is mná
ina gcodladh ar asfalt fuar
oícheanta fuara in San Francisco, Tehran agus  . . .

Dúirt mé leat go ngoilleann sé orm
go bhfuil dul chun cinn déanta i ngach aon ní seachas sa daonnacht,
agus a fhios againn nach raibh riamh an oiread sin teifeach ann
i stair an chine dhaonna.
Fhios againn go bhfuil teaghlaigh ann ina milliúin agus clann óg orthu
Is gan aon áit acu is féidir baile a thabhairt air,
gan bhia, gan dóchas, gan todhchaí  . . .

D’fhéach tú ar mo shúile dorcha agus dúirt:
‘Nach maith go bhfuil croí ionat
a bhraitheann léan an duine eile!
Súile agat ar léir dóibh
Arraing an duine eile.’

Dúirt mé leat go bhfuil mo chroí ag éirí trom
lá i ndiaidh lae
nuair a chloisim faoi thíortha atá scriosta ag cogadh,
ag ocras, fiú i Meiriceá féin,
tír a chaitheann na billiúin ar airm
tír ina gceannaíonn Beyoncé
teach is fiú 54 milliún dollar!

Mar tá dlíthe nua ann anois in aghaidh iarrthóirí tearmainn
teaghlaigh a ndiúltaítear víosa dóibh
á seoladh ar ais chuig campaí teifeach chun bás a fháil!

Conas is féidir anáil a tharraingt
agus mo chroí chomh trom sin,
croí atá ag béicíl:
DEIREADH LE SAINT!
DEIREADH LEIS AN gCAIPITLEACHAS!
Beyoncé


Níl ansin ach sampla beag den saghas filíochta agus reitrice atá sa leabhar seo nach don bhord caife é agus críochnóidh mé le dán de chuid Joj Kastra, nó Georges Castera, sa Háitis:

Konsey

Si-w gen on miray devon-ou,
poze-l tout kalte kesyon dwol.
Si-l reponn,
kraze-l!

Comhairle

Má tá falla os do chomhair amach,
cuir ceisteanna aite de gach saghas air.
Mura dtugann sé freagra ort
leag é!

2017-11-21

Ay, Mancebo


Mancebo, ay mancebo
Ay mancebo tan gentil
Si para Francia vos ibax
al mi amor saludarex

Que senal me dabax dama
Que lo quero conocer
El es alto como el pino
Derecho como el fener
Benea caballo blanco

De los que benea el rey
En su mano la derecha
Una lansa lleva el

Ó, a ógfhir

A ógfhir, ó a ógfhir
Ó, a ógfhir atá tláith
Más chun na Fraince ’tá do thriall
Beir scéala uaimse chun mo ghrá.

Cad é an comhartha ’thabharfaidh tú
Chun go n-aithneoinn do ghrá,
Ard atá sé chomh hard leis an ngiúis
Ga ón ngrian is mar sin atá.

Feicfear é ar a chapall bán
Mar a bhíonn ag an rí é féin
Ina lámh dheas feicfidh tusa
Lansa ag lonrú faoin ngréin.

2017-11-20

Tanka le cuid de na máistrí

Chum Akiko Yosano (1878–1942) thart ar 40,000 tanka i gcaitheamh a saoil.
Akiko Yosano
Feimineach agus síochánaí ab ea í:
iompóimid inár dhá réalta -
ach go dtí sin
ná cuimhnímis
ar ghuth an fhómhair
a chualamar ón leaba chéanna


 


Ishikawa Takuboku
Ní fada a mhair Ishikawa Takuboku (1886–1912), máistir tanka. Scríobhadh sé sa chló Rómhánach chun nach mbeadh a bhean in ann a shaothar a léamh: 
dúnaim mo shúile 
ach ní thagann faic
isteach i m'aigne
le teann uaignis
osclaím arís iad

Scríbhneoir ficsin agus scríbhneoir do leanaí chomh maith le bheith ina fhile ab
Kenji Miyazawa
ea Kenji Miyazawa (1896–1932):

breacadh an lae
mám sléibhe
ceo ar fán agus tríd -
geall le bheith dobhraite -
boladh trátaí glasa

Mac le húinéir siopa leabhar agus foilsitheoir iris liteartha ab ea Shūji Miya (1911–1986):

ar mo bhealach abhaile
ón láthair oibre
stopaim chun breathnú
ar ghlasraí á spraeail le huisce
sa siopa grósaera

2017-11-19

Dylan: ’CHORPÁIN, ’CHORPÁIN’CHORPÁIN, ’CHORPÁIN


Focail dhíomhaoine á rá ag an aigne cham
Cloí le geallúintí aite, iad ag éag in am,
Gan a bheith in ann an rud fónta a aithint ón smál
Ó, tá mé cráite, tá mé cráite
Níl sólás ar bith le fáil.

’Chorpáin, ’chorpáin
Bhfuil tú chun éirí?
D’aigne ar strae
Dusta id’ shúile cinn

Tá tú gafa ag Sátan fós, neadaíonn éanlaith i do ghruaig
An bhfuil creideamh ar bith id’ chroí? An bhfuil grá ar bith agat dúinn?
 An chuma ’tá ar do cheann, Dia á mhallú ’gat gach lá
Ó, tá mé cráite, tá mé cráite
Cad tá agat á rá?

’Chorpáin, ’chorpáin
Bhfuil tú chun éirí?
D’aigne ar strae
Dusta id’ shúile cinn

An mhealltacht is an ghlóir-réim is an pheaca-pholaitíocht
An geiteo sin a thóg tú dom, sé an geiteo sin do ríocht
Rásaíocht an innill sin ’rialaíonn in aghaidh do chroí
Ó, tá mé cráite, tá mé cráite
Ligint ort gur cliste ataoi.

’Chorpáin, ’chorpáin
Bhfuil tú chun éirí?
D’aigne ar strae
Dusta id’ shúile cinn

Cad tá agat ansin chun mé a chloí, an teagasc nó gunnán?
Mo dhroim leis an bhfalla cheana tá, teitheadh cén áit?
Tá tuxedo ’gat á chaitheamh, é maisithe le bláth
Ó, tá mé cráite, tá mé cráite
Go leac na bpian linn faoi do lámh.

’Chorpáin, ’chorpáin
Bhfuil tú chun éirí?
D’aigne ar strae
Dusta id’ shúile cinn

DEAD MAN, DEAD MAN


Uttering idle words from a reprobate mind
Clinging to strange promises, dying on the vine
Never bein’ able to separate the good from the bad
Ooh, I can’t stand it, I can’t stand it
It’s makin’ me feel so sad

Dead man, dead man
When will you arise?
Cobwebs in your mind
Dust upon your eyes

Satan got you by the heel, there’s a bird’s nest in your hair
Do you have any faith at all? Do you have any love to share?
The way that you hold your head, cursin’ God with every move
Ooh, I can’t stand it, I can’t stand it
What are you tryin’ to prove?

Dead man, dead man
When will you arise?
Cobwebs in your mind
Dust upon your eyes

The glamour and the bright lights and the politics of sin
The ghetto that you build for me is the one you end up in
The race of the engine that overrules your heart
Ooh, I can’t stand it, I can’t stand it
Pretending that you’re so smart

Dead man, dead man
When will you arise?
Cobwebs in your mind
Dust upon your eyes

What are you tryin’ to overpower me with, the doctrine or the gun?
My back is already to the wall, where can I run?
The tuxedo that you’re wearin’, the flower in your lapel
Ooh, I can’t stand it, I can’t stand it
You wanna take me down to hell

Dead man, dead man
When will you arise?
Cobwebs in your mind
Dust upon your eyes  

2017-11-18

Haiku le Issa ón mbliain 1822

Sa bhliain 1822

 • Rugadh an seandálaí Gearmánach Heinrich Schliemann.
 • Rugadh Ulysses S. Grant a bheadh ina 18ú hUachtarán ar SAM.
 • Rugadh Gregor Mendel, géineolaí Seiceach.
 • Rugadh César Franck, cumadóir Beilgeach.
 • Rugadh Mathew Arnold, file Sasanach.
 • Rugadh Louis Pasteur, micreabhitheolaí Francach.
 • Cailleadh E.T.A. Hoffmann, scríbhneoir Gearmánach.
 • Cailleadh Percy Bysshe Shelley, file Sasanach.
 • Cailleadh Kristjan Jaak Peterson, file Eastónach.
 • Rugadh an tAthair Sylvester Malone, cara le Conradh na Gaeilge.
 • Cailleadh John McNamara, bailitheoir lámhscríbhinní.
 • Rugadh Mícheál Caomhánach faoina ndúradh
‘His interest in Irish literature and mythology, and his knowledge of the Irish language itself, combined with a real writing talent, his devotion to translation, and an ability to compose verse, mark him out as a literateur, a man of letters. Though he wrote in English, the literary tradition to which he belongs is firmly an Irish one’
 • Sa bhliain 1822 d'fhoilsigh an tAthair John McEnroe eagrán nua den Teagasc Críostaí le Andrew Donlevy agus scríobh sa réamhrá
'The Irish language is venerable for its antiquity, and valuable for the many literary documents it contains; in harmony of sound it is inferior to no language, to many it is superior in strength of expression. Laudable and effective efforts have been made of late to restore the Irish to its antient degree on the scale of learned languages . . .'


Sa bhliain chéanna chum Issa an haiku seo i measc scata eile:


an t-oisín ag spraoi
agus é dall
ar an tsaighead

.鹿の子や矢先もしらでどち狂ふ

shika no ko ya yasaki mo shirade dochi kuruu


An Doras a dhruid an Pápa/ The Door the Pope Closed

Le

Biddy Jenkinson 

Léamh stáitse ar dhráma úrnua i nGaeilge sa Halla Cóisire, Smock Alley, Céadaoin 29 Samhain @6.30 

Rehearsed reading of brand new play in Irish at The Banquet Hall, Smock Alley, Wed Nov 29th @ 6.30pm


Tugtar caoinchuireadh duit leis seo go dtí léamh stáitse ar An Doras a dhruid an Pápa - dráma nuascríofa le Biddy Jenkinson, file agus drámadóir nótáilte - sa Halla Cóisire, Smock Alley, ar an gCéadaoin 29 Samhain. Sa chliar tá Bláthnaid Ní Chofaigh, Máire Ní Ghráinne agus Donncha Crowley. Tristan Rosenstock an stiúrthóir.

Beidh scailtín fíona agus scroid ar fáil ar 6pm agus ansin léifear Gníomh 1 den dráma ar 6.30 pm, léamh a leanfaidh thart ar 30 nóiméad.

I nGaeilge a bheidh an seó agus beidh fortheidil Bhéarla ann. Beidh fáilte romhat fanacht linn ina dhiaidh agus an dráma a phlé agus d'fhéadfadh an plé sin a bheith ina chabhair dúinn nuair a dhéanfar lánléiriú ar an dráma an bhliain seo chugainn.

RSVP le do thoil
www.everlastingvoices.ie
everlastingvoicesperformance@gmail.com
www.facebook.com/GuthannaBinneSíoraí
Twitter:     @GuthannaBinne

LEABHARLANN NA bhFUAIMEANNA CAILLTE NÓ IAD AG DUL I LÉIG/ THE LIBRARY OF LOST AND VANISHING SOUNDS

DÉ SATHAIRN 2 NOLLAIG
Saturday 2 December 3.00pm
Powerscourt Theatre
Top floor, Powerscourt Townhouse
South William St, Dublin 2
Cead isteach/admission: €10
Booking: https://www.eventbrite.ie/e/leabharlann-na-bhfuaimeanna-cailltethe-library-of-lost-sounds-tickets-39868470669?aff=erellivmlt

LEABHARLANN NA bhFUAIMEANNA CAILLTE NÓ IAD AG DUL I LÉIGCleatar sean-chlóscríobháin láimhe;cnagarnach statach agus teilifíseán á dhúiseacht; bús gutháin á dhiailiú; daoine ag feadaíl; barr buidéil alúmanaim ag cnagaireacht; crónán ón bhflóta bainne - níl ansin ach cuid de na fuaimeanna atá ag dul i léig. Sa tionscadal léifidh ceathrar filí - Marcus MacConghail, Doireann Ní Ghríofa, Proinsias Mac A' Bhaird agus Máire Dinny Wren dánta nua mar gheall ar fhuaimeanna nach gcloistear níos mó agus cloisfear fuaimrian ón gceoltóir agus dealbhóir fuaime Fergus Kelly.

 

THE LIBRARY OF LOST AND VANISHING SOUNDS


The clatter of an old manual typewriter; the crackle of static as a television comes on; the whirr of a phone dial; people whistling; the crinkle of an aluminium bottle top; the hum of an electric milk float - these are just some of the sounds that are becoming part of the past. Tonight four poets - Marcus MacConghail, Doireann Ní Ghríofa, Proinsias Mac A' Bhaird and Máire Dinny Wren - will read new poems on the theme of lost sounds, to a sound-track created by musician and sound sculptor Fergus Kelly.

2017-11-17

DYLAN AMHRÁN 7 - PRESSING ON

BRÚ AR AGHAIDH

Táim ag brú ar aghaidh
Sea ag brú ar aghaidh
Táim ag brú ar aghaidh
'Dtí an ghairm ó mo Thiarna ard.

Tugadh faoi mo stopadh, mé ’chroitheadh lena mbuairt:
“Hé, cruthaigh gurb é ’n Tiarna é, tá comhartha uaim”
Cén comhartha atá uait, is istigh tá ’n uile ní,
Tá an chaora sa chró, is níl aon ghá le himní.

Táim ag brú ar aghaidh
Sea ag brú ar aghaidh
Táim ag brú ar aghaidh
'Dtí an ghairm ó mo Thiarna ard.

Croith an dusta ded’ chos, ná féach siar
Níl aon ní a cheanglódh thú, roinneadh ort do sciar,
An cathú ní haon dóithín é, b’é Ádhamh a thug don diabhal an svae
Pheacaigh sé níl aon rogha agam, sé mo nádúr é.

Táim ag brú ar aghaidh
Sea ag brú ar aghaidh
Táim ag brú ar aghaidh
'Dtí an ghairm ó mo Thiarna ard.

PRESSING ON


Well I’m pressing on
Yes, I’m pressing on
Well I’m pressing on
To the higher calling of my Lord

Many try to stop me, shake me up in my mind
Say, “Prove to me that He is Lord, show me a sign”
What kind of sign they need when it all come from within
When what’s lost has been found, what’s to come has already been?

Well I’m pressing on
Yes, I’m pressing on
Well I’m pressing on
To the higher calling of my Lord

Shake the dust off of your feet, don’t look back
Nothing now can hold you down, nothing that you lack
Temptation’s not an easy thing, Adam given the devil reign
Because he sinned I got no choice, it run in my vein

Well I’m pressing on
Yes, I’m pressing on
Well I’m pressing on
To the higher calling of my Lord   

2017-11-16

TRAEIN MHALL /DYLAN AMHRÁN 6 - SLOW TRAIN

TRAEIN MHALL


Uaireanta bíonn goimh orm is déistin
Cad sa diabhal atá ag tarlú do mo chompánaigh
Bhfuil siad slán nó fós ar strae
Nó an eol dóibh an praghas a ísleodh a svae
A gcuid prionsabal saolta a mbeidh orthu iad a fhágáil
Tá traein mhall, tá traein mhall ag teacht chugainn gan mhoill.

Bhí bean agamsa thíos in Alabama
B’as an iargúil di siúd, ach bhí bonn lenár gcaidreamh
Ar sí, “Hé, gan aon agó
Cuir cruth ort féinig agus dea-chló,
Gheofá bás anseo, is ní bheadh ionat ach cuid den staidreamh”
Tá traein mhall, tá traein mhall ag teacht chugainn gan mhoill.

Ola ón gcoigríoch,’tá i gceannas ar an tír seo
Féach timpeall ort, is cinnte go mbraitheann tú náire,
An síc ina rí ochón
Na seoda is na fáinní sróin’
Todhchaí ár dtíre á beartú ’cu in Amstardam is i bPáras
Tá traein mhall, tá traein mhall ag teacht chugainn gan mhoill.

Tá ár n-ego neamhleáite, ár ndlíthe as dáta, ní bhaineann linn níos mó
Ní féidir seasamh thart ag feitheamh agus i ngátar
I dtír seo na mbua
Jefferson ag iompú ina uaigh
Buaileam sciath na ngamal a láimhseálfadh, mar dhea, Sátan
Tá traein mhall, tá traein mhall ag teacht chugainn gan mhoill.

An teagmhálaí mór le rá, an bréag-lia, fuathaitheoir mná
Máistir cur i gcéill is an máistir atá praiticiúil
Ach an namhaid dom is léir
Caitheann seisean fallaing ghlé
Na díchreidmhigh, na gadaithe ag caint in ainm an reiligiúin
Is tá traein mhall, tá traein mhall ag teacht chugainn gan mhoill.

Ocras is tart ar a lán, is pléascann an t-ardaitheoir gráin,
Ó, cé gur costasaí an bia a stóráil ná é a bhronnadh
Deir siad linn gan a bheith cúthail
Do chuid aislingí ’leanúint
Tá caint ar ghrá a bheith againn dá chéile, taispeáin dom an duine atá sona,
Tá traein mhall, tá traein mhall ag teacht chugainn gan mhoill.

Bhuel, go hIllinois do chuaigh mo bháb, leis an mbuachaill atá sí chun a chrá
Duine gan dóchas, ach ní raibh aon leigheas agamsa ar an scéal
Is cuma liomsa faoin eacnamaíocht
Is cuma liomsa faoin réalteolaíocht
Ach cuireann sé isteach orm an dream is ionúin liom bheith ’na bpuipéad
Tá traein mhall, tá traein mhall ag teacht chugainn gan mhoill.


SLOW TRAIN


Sometimes I feel so low-down and disgusted
Can’t help but wonder what’s happenin’ to my companions
Are they lost or are they found
Have they counted the cost it’ll take to bring down
All their earthly principles they’re gonna have to abandon?
There’s a slow, slow train comin’ up around the bend

I had a woman down in Alabama
She was a backwoods girl, but she sure was realistic
She said, “Boy, without a doubt
Have to quit your mess and straighten out
You could die down here, be just another accident statistic”
There’s a slow, slow train comin’ up around the bend

All that foreign oil controlling American soil
Look around you, it’s just bound to make you embarrassed
Sheiks walkin’ around like kings
Wearing fancy jewels and nose rings
Deciding America’s future from Amsterdam and to Paris
And there’s a slow, slow train comin’ up around the bend

Man’s ego is inflated, his laws are outdated, they don’t apply no more
You can’t rely no more to be standin’ around waitin'
In the home of the brave
Jefferson turnin’ over in his grave
Fools glorifying themselves, trying to manipulate Satan
And there’s a slow, slow train comin’ up around the bend

Big-time negotiators, false healers and woman haters
Masters of the bluff and masters of the proposition
But the enemy I see
Wears a cloak of decency
All nonbelievers and men stealers talkin’ in the name of religion
And there’s a slow, slow train comin’ up around the bend

People starving and thirsting, grain elevators are bursting
Oh, you know it costs more to store the food than it do to give it
They say lose your inhibitions
Follow your own ambitions
They talk about a life of brotherly love show me someone who knows how to live it
There’s a slow, slow train comin’ up around the bend

Well, my baby went to Illinois with some bad-talkin’ boy she could destroy
A real suicide case, but there was nothin’ I could do to stop it
I don’t care about economy
I don’t care about astronomy
But it sure do bother me to see my loved ones turning into puppets
There’s a slow, slow train comin’ up around the bend   

2017-11-15

DYLAN AMHRÁN 5 - SHOT OF LOVE

INSTEALLADH GRÁ

Tabhair dom instealladh grá, tabhair dom instealladh grá

Níl instealladh hearóin uaim mar leigheas ar m’aicíd
Níl instealladh tuirpintín uaim, ar mo ghlúine ag impí,
Níl instealladh cóidín uaim chun go ndéanfainn aithrí
Níl instealladh fuisce uaim, le bheith im’ Mhichael D.

Tabhair dom instealladh grá, tabhair dom instealladh grá

‘Dhochtúir, bhfuil tú ’g éisteacht? Teastaíonn roinnt Medicaid
Chonac ríochtaí seo an domhain, is tá eagla orm, mo léir
Níl aon phianta orm, ach maróidh sé mé dar Donn
Mar an slua úd lean Íosa, nuair a chuireadar praghas ar a cheann.

Tabhair dom instealladh grá, tabhair dom instealladh grá

Níl uaimse aon ailibí nuair a chaithim am led’ thaobh
Tá na ráflaí cloiste agam, gach ráfla acu saobh
Ná taispeáin aon scannán dom, ná tabhair aon leabhar dom le léamh
Ní shásódh sé sin an phian istigh, ná ní ghearrfadh sé an téad.

Tabhair dom instealladh grá, tabhair dom instealladh grá


Cén fáth a dteastódh uaim tú ‘mharú
Dhein tú m’athairse a mharú, is banéigniú,
Tatú ar mo leanaí ón nimh id’ pheann
Níl im’ Dhia ná im’ chairde ach greann.

Tabhair dom instealladh grá, tabhair dom instealladh grá

Ní mian liom a bheith le héinne anocht
Veronica amuigh, Mavis, cailín bocht
Tá neach ar gráin leis mé, tá sé gar dom, mear mín
An ceart dom díreach suí siar go dtaga sé aniar?

Tabhair dom instealladh grá, tabhair dom instealladh grá

Cad tá ar an ngaoth ag séideadh anocht?
Níl fonn orm dul trasna na sráide is tá an gluaisteán as a riocht
Glaoch fóin, tá gach éinne tar éis bogadh is léir
Mo choinsias ag cur as dom, tá, ón oíche aréir.

Tabhair dom instealladh grá, tabhair dom instealladh grá

Tabhair dom instealladh grá, tabhair dom instealladh grá
Más dochtúir tusa, tabhair dom instealladh grá.

 

SHOT OF LOVE


I need a shot of love, I need a shot of love

Don’t need a shot of heroin to kill my disease
Don’t need a shot of turpentine, only bring me to my knees
Don’t need a shot of codeine to help me to repent
Don’t need a shot of whiskey, help me be president

I need a shot of love, I need a shot of love

Doctor, can you hear me? I need some Medicaid
I seen the kingdoms of the world and it’s makin’ me feel afraid
What I got ain’t painful, it’s just bound to kill me dead
Like the men that followed Jesus when they put a price upon His head

I need a shot of love, I need a shot of love

I don’t need no alibi when I’m spending time with you
I’ve heard all of them rumors and you have heard ’em too
Don’t show me no picture show or give me no book to read
It don’t satisfy the hurt inside nor the habit that it feeds

I need a shot of love, I need a shot of love

Why would I want to take your life?
You’ve only murdered my father, raped his wife
Tattooed my babies with a poison pen
Mocked my God, humiliated my friends

I need a shot of love, I need a shot of love

Don’t wanna be with nobody tonight
Veronica's not here, Mavis just ain’t right
There’s a man that hates me and he’s swift, smooth and near
Am I supposed to set back and wait until he’s here?

I need a shot of love, I need a shot of love

What makes the wind wanna blow tonight?
Don’t even feel like crossing the street and my car ain’t actin’ right
Called home, everybody seemed to have moved away
My conscience is beginning to bother me today

I need a shot of love, I need a shot of love

I need a shot of love, I need a shot of love
If you’re a doctor, I need a shot of love   

2017-11-14

DYLAN AMHRÁN 4 - RING THEM BELLS

Buail na Cloig/ Ring them Bells

Buail na cloig, a bhodaigh
Ó chathair úd na néal
Buail na cloig ó na tearmainn
Thar na gleanntáin go réidh
Táid leathan táid domhain
Is an saol bun os cionn
Is an t-am ag rith ar gcúl
An bhrídeog leis is trua.

Buail na cloig, Naomh Peadar
Áit a séideann gaoth
Buail na cloig le do chrua-lámh
Chun go dtuigfidh gach n-aon
Ó tá ’na bhuaicthráth
Sa bhaile, ar an má,
Is tá fuineadh gréine i ndán
Don bhó bheannaithe bhán.

Buail na cloig, a Mharta.
Do mhac an bhochtáin
Buail na cloig chun go gcloisfidh cách
Aon Dia amháin
Ó an t-aoire tá fá shuan
An tsaileach faoi ghruaim
Is tá caoirigh an tslé’
’Dul amú.

Buail na cloig do na daill is bodhráin
Buail na cloig dúinn go léir atá ar fán
Buail na cloig do bheagán an áidh
’Thabharfaidh breith ar an gcóip nuair ’thagann an lá
Buail na cloig, ar eite an t-am,
Páiste ’ligeann glam,
An neamhurchóid gann.

Buail na cloig, a Chaitríona
Ó do sheomra gach lá
Buail iad buail ón daingean
Don lile ’tá faoi bhláth
Línte – ‘’Dhia na bhFeart
Trodaireacht lán de neart
Is nil achar ann a thuilleadh
’dir ceart is mícheart.

Ring them bells

Ring them bells, ye heathen
From the city that dreams
Ring them bells from the sanctuaries
’Cross the valleys and streams
For they’re deep and they’re wide
And the world’s on its side
And time is running backwards
And so is the bride

Ring them bells St. Peter
Where the four winds blow
Ring them bells with an iron hand
So the people will know
Oh it’s rush hour now
On the wheel and the plow
And the sun is going down
Upon the sacred cow

Ring them bells Sweet Martha
For the poor man’s son
Ring them bells so the world will know
That God is one
Oh the shepherd is asleep
Where the willows weep
And the mountains are filled
With lost sheep

Ring them bells for the blind and the deaf
Ring them bells for all of us who are left
Ring them bells for the chosen few
Who will judge the many when the game is through
Ring them bells, for the time that flies
For the child that cries
When innocence dies

Ring them bells St. Catherine
From the top of the room
Ring them from the fortress
For the lilies that bloom
Oh the lines are long
And the fighting is strong
And they’re breaking down the distance
Between right and wrong   

2017-11-13

DYLAN AMHRÁN 3 - PRECIOUS ANGEL

Precious Angel/ A Aingil Dhílis


‘Aingil dhílis, conas faoin ngréin
Conas nár bhraitheas-sa tú le mo thaobh
A léireodh dom mo dhaille, a léireodh mé ar strae
Nach lag a bhí an bonn fúm is gan ach gaineamh fé?

Tá ‘na chogadh anama, fuil is feoil ‘briseadh síos
Tá creideamh agat nó is neamhchreideamh é, ní bhaineann neodracht le Críost
Is glic atá an namhaid, tá an dubh ‘rainn ina gheal
An fhírinne ‘nár gcroí ach an creideamh ar ceal.

Doirt do léas, doirt do léas ar ball
Doirt do léas, doirt do léas ar ball
Doirt do léas, doirt do léas ar ball
Ní fhéadfainn é a dhéanamh ‘s mé liom féin
Ní léir dom mórán tá mé dall.

Tá mo chairde mar dhea faoi gheasa is léir
Féachann siad orm caol díreach is ar siad, “Bhuel, sin é é”
Agus samhlaigh an doircheacht atá anuas chugainn
Nuair iarrfar an bás ar Dhia is nach ligfear dóibh dul san uaigh

‘Shiúirín, tharla aisling dom is inseoidh mé duit faoi
Bhís ag tarraingt uisce do d’fhear céile, agus tú ag fulaingt faoin dlí
Bhí tu ag insint dó faoin mBúda, is bhí tú ag insint dó faoi Mhachmad, d’aon anáil,
Ach níor luaigh tú uair amháin an Té a tháinig is mar choirpeach fuair bás.

Doirt do léas, doirt do léas ar ball
Doirt do léas, doirt do léas ar ball
Doirt do léas, doirt do léas ar ball
Ní fhéadfainn é a dhéanamh ‘s mé liom féin
Ní léir dom mórán tá mé dall.

‘Aingil dhílis, níl aon amhras ort faoim’ scéal
 An rud a thug Dia dúinn, ní raghaidh sé i léig
Táimid clúdaithe le fuil, agus ba dhaoir iad ár sinsir romhainn
Agus trócaire orthu ina n-uaigh ochón.

Is tú ríon gheal mo cholainn’, is tú mo bhean, is tú mo shéan,
Is tú lampa m’anama, san oíche ríméad
Ach tá foréigean sna súile, ná mealltar sinn arís
Ar ár mbealach ón Éigipt, is tríd an Aetóip, go halla breithiúnais Chríost.

Doirt do léas, doirt do léas ar ball
Doirt do léas, doirt do léas ar ball
Doirt do léas, doirt do léas ar ball
Ní fhéadfainn é a dhéanamh ‘s mé liom féin
Ní léir dom mórán tá mé dall.
 

Precious angel

Precious angel, under the sun
How was I to know you’d be the one
To show me I was blinded, to show me I was gone
How weak was the foundation I was standing upon?

Now there’s spiritual warfare, flesh and blood breaking down
Ya either got faith or ya got unbelief and there ain’t no neutral ground
The enemy is subtle, how be it we are deceived
When the truth’s in our hearts and we still don’t believe?

Shine your light, shine your light on me
Shine your light, shine your light on me
Shine your light, shine your light on me
Ya know I just can’t make it by myself
I’m a little too blind to see

My so-called friends have fallen under a spell
They look me squarely in the eye and they say, “Well, all is well”
And imagine the darkness that will fall from on high
When men will beg God to kill them and they won’t be able to die

Sister, let me tell you about a vision I saw
You were drawing water for your husband, you were suffering under the law
You were telling him about Buddha, you were telling him about Mohammed
in one breath
You never mentioned one time the Man who came and died a criminal’s death

Shine your light, shine your light on me
Shine your light, shine your light on me
Shine your light, shine your light on me
Ya know I just can’t make it by myself
I’m a little too blind to see

Precious angel, you believe me when I say
What God has given to us no man can take away
We are covered in blood, girl, you know both our forefathers were slaves
Let us hope they’ve found mercy in their bone-filled graves

You’re the queen of my flesh, girl, you’re my woman, you’re my delight
You’re the lamp of my soul, girl, you torch up the night
But there’s violence in the eyes, girl, so let us not be enticed
On the way out of Egypt, through Ethiopia, to the judgment hall of Christ

Shine your light, shine your light on me
Shine your light, shine your light on me
Shine your light, shine your light on me
Ya know I just can’t make it by myself
I’m a little too blind to see   

2017-11-12

Bob Dylan: An Tionscadal Gaspal
Tá a fhios ag an saol mór gur bronnadh an Duais Nobel ar son na Litríochta ar Bob Dylan. Is mian le IMRAM gné neamhghnách de chorpas Dylan a léiriú, an ceol gaspal. I measc na n-amhrán a chanfar beidh What Can I Do For You, aistrithe anseo ag Gabriel Rosenstock.

CAD AB ÁIL LEAT DÍOM?

Uaitse a fuaireas an uile ní
Cad ab áil leat díom?
Thugais domsa mo shúile cinn
Cad ab áil leat díom?

Tarraingthe ón daoirse, dhein mé a athnuachan im’ chroí
Shásaigh an t-ocras a bhí orm go síoraí
D’oscail an doras nach ndúnfaidh éinn’ agus is leathan mar a bhí,
Is roghnaigh Tú mé, an beagán atá íon,
Cad ab áil leat díom?

Ar mo shonsa sea fuair Tú bás
Cad ab áil leat díom?
Is do mhínigh Tú an uile chás
Cad ab áil leat díom?

Nuair a shaolaítear neach, sea bíonn na splancacha san aer,
Is is saoi é dar leis féin agus bíonn air géilleadh don bhréag
Cé a shábhálfadh é is teacht idir é is éag?
Bhuel, dheinise é is níl aon ní fágtha dúinne le cur i gcrích
Cad ab áil leat díom?

Thugais dúinne gach a bhfuil faoin ngréin
Cad ab áil leat díom?
Thugais domsa an bheatha féin
Cad ab áil leat díom?

Tuigim gach aon ní faoi nimh, tuigim arraing mar bhíos i nguais
Cuma liom an tslí bheith garbh, léirigh dom a tús
Aon ní is áil leat féin, inis dom, a Rún
Bhuel, níor thuilleas-sa é ach féach gur tháinig mé tríd
Cad ab áil leat díom?

WHAT CAN I DO FOR YOU?

You have given everything to me
What can I do for You?
You have given me eyes to see
What can I do for You?

Pulled me out of bondage and You made me renewed inside
Filled up a hunger that had always been denied
Opened up a door no man can shut and You opened it up so wide
And You’ve chosen me to be among the few
What can I do for You?

You have laid down Your life for me
What can I do for You?
You have explained every mystery
What can I do for You?

Soon as a man is born, you know the sparks begin to fly
He gets wise in his own eyes and he’s made to believe a lie
Who would deliver him from the death he’s bound to die?
Well, You’ve done it all and there’s no more anyone can pretend to do
What can I do for You?

You have given all there is to give
What can I do for You?
You have given me life to live
How can I live for You?

I know all about poison, I know all about fiery darts
I don’t care how rough the road is, show me where it starts
Whatever pleases You, tell it to my heart
Well, I don’t deserve it but I sure did make it through
What can I do for You?

2017-11-11

TIONSCADAL AN tSNEACHTA/THE SNOW PROJECT

Déardaoin 30ú Samhain/Thursday 30 November 7.00pm
Éigse Éireann/Poetry Ireland
11 Parnell Square East, Dublin 1
Cead isteach/admission €10
Tickets online/ticéid ar líne: https://www.eventbrite.ie/e/tionscadal-an-tsneachtathe-snow-project-tickets-39650812648?aff=efbeventtix

Tá triúr filí, duine acu i mBéarla agus an bheirt eile i nGaeilge, ag dul i ngleic le téama an tsneachta sa tionscadal seo. Duine acu is ea Mícheál Ó hAodha, údar an tsaothair Leabhar Dubh an tSneachta, cnuasach gearrdhánta ata ag ple le cuimhne, caillteanas agus sneachta. File agus ealaíontóir colláise í Helen Ivory, údar Waiting for Bluebeard agus The Breakfast Machine. Domhan suaite a léiríonn sí, dar le Penelope Shuttle, suaite ach meallacach mar sin féin, lán d'íoróin is míshuaimhneas. Léifidh Gabriel Rosenstock haiku leis an máistir Issa, ó cheantar an tsneachta Shinano sa tSeapáin, traschruthaithe i nGaeilge. Beidh íomhánna scáileáin againn ó Margaret Lonergan agus tionlacan ceoil ó Enda Reilly.

The Snow Project features three poets - two in Irish, one in English - exploring the theme of snow. Mícheál Ó hAodha has just recently published Leabhar Dubh an tSneachta, in which he explores themes of loss, memory and snow. Helen Ivory is a poet and collage artist, and the author of Waiting for Bluebeard and The Breakfast Machine. Penelope Shuttle has described her work as creating 'a troubled yet beguiling world rich in irony and disquiet'. Gabriel Rosenstock will read Irish transcreations of a selection of Japanese haiku on the theme of snow. Margaret Lonergan will create visuals, whilst the poets will read to musical accompaniment from Enda Reilly.

2017-11-07

Haiku le Issa ón mbliain 1813

Cad a bhí ag titim amach sa bhliain 1813, seachas na gnáth-chogaí?
 • Rugadh an scríbhneoir Gearmánach Hebbel.
 • Rugadh an fealsamh Danmhargach Kierkegaard.
 • Rugadh Tomás Moriarty nó ‘Tomás an Éithigh’.
 • Rugadh an cumadóir ceoil Gearmánach Wagner.
 • Cailleadh Tecumseh, ceannaire Meirindiach.
 • Rugadh Verdi, cumadóir Iodálach.
 • Rugadh Büchner, scríbhneoir Gearmánach.
 • Rugadh Tomas Andrews, ceimiceoir Éireannach.

Cailleadh an sagart iontach Denis Taaffe faoina ndúradh an méid seo a leanas, 
‘And after alternately engaging in scenes of the grossest sensuality and the most abject poverty his powers were exhausted, he became debilitated in mind and body and after an illness of three weeks died a great penitent in August 1813 in the 56th year of his age, a melancholy mix of energy and weakness, of genius and profligacy.’

Agus sa bhliain 1813, chum Issa an haiku seo, i measc a lán eile:

 
ionad scíthe an phiasúin
an tráthnóna seo . . .
scrín bheag
 

.夕雉の寝所にしたる社哉


yû kiji no ne-doko ni shitaru yashiro kana

2017-11-04

Nirvana Shatakam


mano buddhi ahankara chittani naaham na cha shrotravjihve na cha ghraana netre na cha vyoma bhumir na tejo na vaayuhu chidananda rupah shivo'ham shivo'ham

Ní mé an aigne, an intleacht, an ego ná an chuimhne,
Ní mé na cluasa, an craiceann, an tsrón ná na súile,
Ní spás mé, ná talamh, ná tine, uisce ná gaoth:
Foirm an chomhfheasa agus na lúcháire mé,
Is mise Síve síoraí

na cha prana sangyo na vai pancha vayuhu na va sapta dhatur na va pancha koshah na vak pani-padam na chopastha payu chidananda rupah shivo'ham shivo'ham
Ní anáil mé, ná na cúig dúile,
Ní damhna mé, ná cúig thruaill an chomhfheasa
Ná ní urlabhra mé, ná lámha, ná na cosa:
Foirm an chomhfheasa agus na lúcháire mé,
Is mise Síve síoraí

na me dvesha ragau na me lobha mohau na me vai mado naiva matsarya bhavaha na dharmo na chartho na kamo na mokshaha chidananda rupah shivo'ham shivo'ham

Ní bhaineann ‘is maith-ní maith’ liom,
Ná saint ná seachrán,
Ní bhaineann mórtas liom ná éad,
Níl dualgas ar bith orm
Ná dúil sa mhaoin, sa drúis ná sa tsaoirse:
Foirm an chomhfheasa agus na lúcháire mé,
Is mise Síve síoraí

na punyam na papam na saukhyam na duhkham na mantro na tirtham na veda na yajnah aham bhojanam naiva bhojyam na bhokta chidananda rupah shivo'ham shivo'ham

Gan suáilce, gan duáilce, gan phléisiúr, gan phian,
Níl gá agam le mantra, le hoilithreacht,
Le scrioptúr, le deasghnáth,
Ní mé an t-eispéireas ná neach a raibh eispéireas aige:
Foirm an chomhfheasa agus na lúcháire mé,
Is mise Síve síoraí

na me mrtyu shanka na mejati bhedaha pita naiva me naiva mataa na janmaha na bandhur na mitram gurur naiva shishyaha chidananda rupah shivo'ham shivo'ham

Ní bhaineann eagla roimh bhás liom,
Sainaicme ná creideamh ar bith,
Níl athair agam ná máthair
Mar nár rugadh riamh mé,
Ní gaol le héinne mé, ná cara,
Ní oide ná dalta mé:
Foirm an chomhfheasa agus na lúcháire mé,
Is mise Síve síoraí

aham nirvikalpo nirakara rupo vibhut vatcha sarvatra sarvendriyanam na cha sangatham naiva muktir na meyaha chidananda rupah shivo'ham shivo'ham
Ní bhaineann déachas liom, éagruth é mo chruthsa,
Mairim gach áit, ar fud na gcéadfaí uile,
Níl ceangal orm, nílim saor ná i mo dhaor:
Foirm an chomhfheasa agus na lúcháire mé,
Is mise Síve síoraí

Adi Shankara

2017-11-03

Esta Muntanya D’enfrente

Féach ar an sliabh os mo chomhair


Féach ar an sliabh os mo chomhair
Soilsithe tá is tá sé á dhó:
Is ann a chailleas-sa mo ghrá
Im’ shuí atáim ag déanamh bróin.

Chuireas-sa crann, crann seasmaine
Chuireas an crann sin i mo ghairdín.
Chothaíos é is bhí sé ‘na sheasamh,
Pléisiúr á bhaint as ag cách.

Fanann mo shaol go léir ‘na rún
Rúin mo shaoil ina rúin,
Bíodh an spéir dom ina páipéar,
An mhuir bíodh ina dúch.

Is tá na crainn mar chleití dúigh,
Breacfaidh mise síos gach aon bhuairt,
Ní heol d’aon duine mé bheith i bpéin,
Ní thagann gaolta ar cuairt.
 

Esta Muntanya D’enfrente

Esta muntanya d'enfrente
S'asiende i va kemando.
Ayí pedrí al mi amor,
M'asento i vo yorando.

Arvoliko de yasimín,
Yo lo ensembrí en mi guerta.
Yo lo kresí, lo 'ngrandesí,
Otros s'están gozando.

Sekretos kero deskuvrir,
Sekretos de mi vida.
El sielo kero por papel,
La mar kero por tinta.

Los arvolés por pendolás,
Para eskrivir mis males,
No ay ken sepa mi dolor,
Ni ajenos ni parientes.

2017-11-02

Cloigíní Bhráisléad Murnáin

Balakrishna Bhagwant Borkar
Ba ar an lá úd a tháinig do chloigíní bhráisléad murnáin
Chugam agus a gcling bhog nach n-imeodh
Amach as an dorchadas athartha
Faoi bhun an chrainn bhainiain.

Thit ciúnas ar na coillte,
Chroith na duilleoga is d’fhan gan chorraí
Pé táimhe a bhí
Ar na seamaidí féir
Dhúisíodar go séimh.

Bhuail cloig an teampaill i gcéin
Mhaolaigh ar ghlugarnach na habhann
Ansin líon an dorchadas dlúth an t-aer
Le cumhracht
Tinte ealaíne na féile ag bláthú os ár gcionn
Lasadh gach póir dínn
Cuma rathúil ag teacht ar gach tuar
Is comhartha is ba neamhghnách gach uile cheann acu.

Lúcháir an tsonais ag éirí chun na scornaí
Arraing an bhróin ag sileadh ón tsúil
Deineadh seoda díobh is thosnaigh ag lonrú
Ba ansin tá a fhios agat
Gan fhios dúinn a d’fhásamar ina chéile mar aon.

Inár seasamh ansin le chéile
Agus caora bainiain anuas orainn
Ina gcith
Iompraíodh sinn go tír na n-iontas sa ré i gcéin
Éilísiam, Tír na nÓg.

Níl aon chuid de sin fágtha inniu
Tá mo shaol féin ag druidim chun deiridh
Ach ina dhiaidh sin is uile, go tobann
Cloisim na cloigíní bhráisléad murnáin.

Anois féin, braithim brúcht an ghrá
A chuireann freanga mhilis orm
Agus fiú anois dúisíonn an bhrionglóid mé.    
 

Balakrishna Bhagwant Borkar


ANKLET BELLS

(Paijana)


It was on that day that your anklet bells
With their soft, lingering jingle
Came to me from the fathering darkness
Under the banyan tree.

All the woods fell silent,
The leaves quivered and stood still
Over the blades of grass
In their drowsiness
There came a tender wakefulness.

Temple bells rang from afar
The river’s gurgle became subdued
The thickening darkness then
Filled the air with fragrance
Over us blossomed festive fireworks
Each pore was set aflame
Portents and omens all unusual
Started appearing auspicious.

The bliss of happiness surging to the throat
The pain of sorrow flowing from the eye
Turned into gems and started sparkling
It was then, you know
That all unawares we two grew into one.

As we stood there together
Exposed to the shower
Of banyan berries raining over us
We felt transported
To the charming world of the far-off moon
And the blissful field of Elysium.

Of all that, nothing remains today
My life itself is drawing to its close
Yet even now all of a sudden
I keep on hearing your anklet bells.

Even now I feel the flush of love
And a sweet shudder passes through me
Even now my very dream becomes my wide awakening.
 

(Translated by: Prof S. S. Kulkarni)

2017-11-01

Youngho Kang

lá eile
    guth eile
        haiku eile


            another day
    another voice
another haiku