2017-11-15

DYLAN AMHRÁN 5 - SHOT OF LOVE

INSTEALLADH GRÁ

Tabhair dom instealladh grá, tabhair dom instealladh grá

Níl instealladh hearóin uaim mar leigheas ar m’aicíd
Níl instealladh tuirpintín uaim, ar mo ghlúine ag impí,
Níl instealladh cóidín uaim chun go ndéanfainn aithrí
Níl instealladh fuisce uaim, le bheith im’ Mhichael D.

Tabhair dom instealladh grá, tabhair dom instealladh grá

‘Dhochtúir, bhfuil tú ’g éisteacht? Teastaíonn roinnt Medicaid
Chonac ríochtaí seo an domhain, is tá eagla orm, mo léir
Níl aon phianta orm, ach maróidh sé mé dar Donn
Mar an slua úd lean Íosa, nuair a chuireadar praghas ar a cheann.

Tabhair dom instealladh grá, tabhair dom instealladh grá

Níl uaimse aon ailibí nuair a chaithim am led’ thaobh
Tá na ráflaí cloiste agam, gach ráfla acu saobh
Ná taispeáin aon scannán dom, ná tabhair aon leabhar dom le léamh
Ní shásódh sé sin an phian istigh, ná ní ghearrfadh sé an téad.

Tabhair dom instealladh grá, tabhair dom instealladh grá


Cén fáth a dteastódh uaim tú ‘mharú
Dhein tú m’athairse a mharú, is banéigniú,
Tatú ar mo leanaí ón nimh id’ pheann
Níl im’ Dhia ná im’ chairde ach greann.

Tabhair dom instealladh grá, tabhair dom instealladh grá

Ní mian liom a bheith le héinne anocht
Veronica amuigh, Mavis, cailín bocht
Tá neach ar gráin leis mé, tá sé gar dom, mear mín
An ceart dom díreach suí siar go dtaga sé aniar?

Tabhair dom instealladh grá, tabhair dom instealladh grá

Cad tá ar an ngaoth ag séideadh anocht?
Níl fonn orm dul trasna na sráide is tá an gluaisteán as a riocht
Glaoch fóin, tá gach éinne tar éis bogadh is léir
Mo choinsias ag cur as dom, tá, ón oíche aréir.

Tabhair dom instealladh grá, tabhair dom instealladh grá

Tabhair dom instealladh grá, tabhair dom instealladh grá
Más dochtúir tusa, tabhair dom instealladh grá.

 

SHOT OF LOVE


I need a shot of love, I need a shot of love

Don’t need a shot of heroin to kill my disease
Don’t need a shot of turpentine, only bring me to my knees
Don’t need a shot of codeine to help me to repent
Don’t need a shot of whiskey, help me be president

I need a shot of love, I need a shot of love

Doctor, can you hear me? I need some Medicaid
I seen the kingdoms of the world and it’s makin’ me feel afraid
What I got ain’t painful, it’s just bound to kill me dead
Like the men that followed Jesus when they put a price upon His head

I need a shot of love, I need a shot of love

I don’t need no alibi when I’m spending time with you
I’ve heard all of them rumors and you have heard ’em too
Don’t show me no picture show or give me no book to read
It don’t satisfy the hurt inside nor the habit that it feeds

I need a shot of love, I need a shot of love

Why would I want to take your life?
You’ve only murdered my father, raped his wife
Tattooed my babies with a poison pen
Mocked my God, humiliated my friends

I need a shot of love, I need a shot of love

Don’t wanna be with nobody tonight
Veronica's not here, Mavis just ain’t right
There’s a man that hates me and he’s swift, smooth and near
Am I supposed to set back and wait until he’s here?

I need a shot of love, I need a shot of love

What makes the wind wanna blow tonight?
Don’t even feel like crossing the street and my car ain’t actin’ right
Called home, everybody seemed to have moved away
My conscience is beginning to bother me today

I need a shot of love, I need a shot of love

I need a shot of love, I need a shot of love
If you’re a doctor, I need a shot of love